01.03.2024

Αθηναϊκά Νέα

Νέα από την Ελλάδα

Η απεργία των δικηγόρων θα διαρκέσει τουλάχιστον έως τις 5 Ιανουαρίου 2024


Η ολομέλεια των προέδρων των ελληνικών δικηγορικών συλλόγων, συνεδριάζει σήμερα στην Αθήνα, σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τα νέα φορολογικά μέτρα προτείνει στους 63 δικηγορικούς συλλόγους της Ελλάδας απέχουν από την εργασία μέχρι τις 5 Ιανουαρίου 2024.

Επιπλέον, οι δικηγόροι ζητούν την απόσυρση του νομοσχεδίου για την τροποποίηση του Κώδικα Ποινικής και Ποινικής Δικονομίας και έναρξη διαλόγου με καθαρό γράμμα. Οι τοπικοί δικηγορικοί σύλλογοι θα αποφασίσουν για την πρόταση της ολομέλειας.

Ειδικότερα, η Ολομέλεια των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος προτείνει στους 63 Δικηγορικούς Συλλόγους της χώρας να απέχουν τα μέλη τους έως τις 5 Ιανουαρίου 2024. από την επόμενη δραστηριότητα:

 • όλες οι ποινικές δίκες,
 • νομική συνδρομή και ραντεβού μέχρι την πλήρη καταβολή της οφειλόμενης αποζημίωσης (2023, 20%, κρατήσεις ασφαλίστρων κ.λπ.),
 • έκδοση εντολών πληρωμής και εκτελεστικών ενταλμάτων, τραπεζών και ταμείων,
 • δικαστικές διαφορές προς το συμφέρον του Ελληνικού Δημοσίου, ΝΔΠ, ΜΚΙ, δημόσιου τομέα, με εξαίρεση τους ΟΤΑ,
 • πράξεις αποξένωσης και πράξεις που αφορούν καταλόγους διανομής περιουσίας σε σχέση με την αφερεγγυότητα (συνδικάτα, διαχειριστές αφερεγγυότητας),
 • τοπικές εκλογές·
 • συνεδριάσεις των Διοικητικών Συμβουλίων των οργάνων γενικής διοίκησης και του Μητρώου Κτηματολογίων.

Στην ανακοίνωση της Ολομέλειας αναφέρονται τα εξής:

«Η Ολομέλεια των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, που συνεδρίασε σήμερα στις 8-12-2023 στην Αθήνα, αποφάσισε: Συνεχίζεται η κινητοποίηση για την υπεράσπιση της αξιοπρέπειας του δικηγορικού επαγγέλματος και του θεσμικού ρόλου του δικηγόρου.

Απαιτούμε να ικανοποιηθούν τα πάγια αιτήματά μας και συγκεκριμένα:

 1. Οικονομικά ερωτήματα
 2. Επαναφορά της υποχρεωτικής εκπροσώπησης στις συμβάσεις,
 3. Αύξηση του ορίου απαλλαγής από τον ΦΠΑ για εισόδημα έως 25.000 ευρώ
 4. Μείωση νόμιμου ΦΠΑ,
 5. Πλήρης κατάργηση του φόρου επιχειρήσεων
 6. Επανεκτίμηση του αθροίσματος ελέγχου των προκαταβολικών σημειωμάτων,
 7. Ακύρωση της εισφοράς ανεργίας των 120 ευρώ για ΟΑΕΔ
 8. Αυξάνονται οι αμοιβές των προσληφθέντων δικηγόρων του δημόσιου τομέα.
 9. ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
 10. Άμεση πληρωμή όλων των εκκρεμών τελών νομικής συνδρομής
 11. Απόσυρση του νομοσχεδίου για τροποποιήσεις του Κώδικα Ποινικής και Ποινικής Δικονομίας και έναρξη του διαλόγου από την αρχή.
 12. Δικαστικός Χάρτης – διατήρηση των υφιστάμενων πρωτοδικείων και δευτεροβάθμιων δικαστηρίων της χώρας.
 13. Ευάλωτοι δανειολήπτες.
  Προστασία της πρώτης κατοικίας των ευάλωτων δανειοληπτών. Εφαρμογή κώδικα δεοντολογίας από φορείς είσπραξης οφειλών. Εξάλειψη παραπτωμάτων. Σεβασμός στους δικηγόρους και τους δανειολήπτες. Ακύρωση αποδέσμευσης κεφαλαίων και κατάθεση 10% για αναστολή της δημοπρασίας.

Ως προς αυτό, η Ολομέλεια αποφάσισε:

 1. Έφεση των διατάξεων της νέας φορολογικής νομοθεσίας στα αρμόδια δικαστήρια.
 2. Καλέστε τα διοικητικά συμβούλια των δικηγορικών συλλόγων της χώρας, ως γενική ελάχιστη ενέργεια για όλους τους δικηγορικούς συλλόγους, να απέχουν από την ψηφοφορία των μελών τους:
  • Από τη συμμετοχή σε όλες τις ποινικές διαδικασίες.
  • Από νομική συνδρομή και αυτεπάγγελτα ραντεβού έως πλήρη καταβολή οφειλόμενων αποζημιώσεων (2023, 20%, κρατήσεις ασφαλίστρων κ.λπ.).
  • Από έκδοση διαταγών πληρωμής και εκτελεστικές ενέργειες, τράπεζες και ταμεία.
  • Από ένδικες αγωγές προς το συμφέρον του ελληνικού δημοσίου, NPA, NPIs, δημόσιο τομέα, με εξαίρεση τους ΟΤΑ.
  • Από εκποιητικές πράξεις και πράξεις που σχετίζονται με τη διανομή καταλόγων αφερεγγυότητας (συνδικάτα, διαχειριστές πτώχευσης).
  • Από διαδικασίες για αυτοδιοικητικές εκλογές.
  • Από συνεδριάσεις των Διοικητικών Συμβουλίων φορέων γενικής διοίκησης και του Μητρώου Κτηματολογικών Κτηματολογίων.

Εκτός από τις παραπάνω ελάχιστες κοινές δράσεις, τα δικηγορικά ιδρύματα θα αποφασίσουν και για άλλες μορφές κινητοποίησης που θα εξετάσουν.

Ως περίοδος απεργίας ορίζεται η 5-1-2024.

Η Ολομέλεια θα συνεδριάσει την Πέμπτη 4-1-2024 για να αποφασίσει εάν θα παραταθεί η διαμαρτυρία.Source link