14.04.2024

Αθηναϊκά Νέα

Νέα από την Ελλάδα

Χετταίοι

1 min read

Μια ταμπλέτα των Χεττιτών που ανακαλύφθηκε πρόσφατα δείχνει εντυπωσιακούς παραλληλισμούς με την αφήγηση της Ιλιάδας του Ομήρου (Pariyamuwa/Priam, Vilusha/Ilion, Alaxandu/Alexander)...