22.07.2024

Αθηναϊκά Νέα

Νέα από την Ελλάδα

στέγαση για τη νεολαία

1 min read

Πρόγραμμα στέγασης για δικαιούχους ηλικίας 25–39 ετών, που θα στεγαστούν σε άδεια διαμερίσματα, ξεκινά ο δήμος Αθηναίων. Το πρόγραμμα «Κάλυψη»,...

1 min read

Οι δημογραφικές αλλαγές σε όλες τις χώρες είναι μια από τις παραμέτρους που επηρεάζουν, μεταξύ άλλων, τις συνθήκες διαβίωσης των...

1 min read

Προϋποθέσεις για τη διευκόλυνση της παροχής στεγαστικών δανείων σε υποψήφιους αγοραστές ακινήτων έχει δημιουργήσει το νέο σύστημα χρηματοδότησης των νοικοκυριών...