10.12.2023

Αθηναϊκά Νέα

Νέα από την Ελλάδα

γήρανση του πληθυσμού

1 min read

Το θλιβερό συμπέρασμα της Eurostat για το πρόβλημα της χαμηλής γονιμότητας στις χώρες ΕΕ ακούγεται ανησυχητικό για την Ελλάδα την...

1 min read

Τα τελευταία χρόνια, η Ελλάδα διέρχεται έναν «δημογραφικό χειμώνα» και οι προβλέψεις για αύξηση της γήρανσης του πληθυσμού και μείωση...