10.12.2023

Αθηναϊκά Νέα

Νέα από την Ελλάδα

Eurostat: μόνο μία στις τέσσερις ελληνικές οικογένειες έχει παιδιά


Το θλιβερό συμπέρασμα της Eurostat για το πρόβλημα της χαμηλής γονιμότητας στις χώρες ΕΕ ακούγεται ανησυχητικό για την Ελλάδα την Παγκόσμια Ημέρα του Παιδιού.

Αναμφίβολα, παράγοντες όπως ο καλπάζων πληθωρισμός, οι χαμηλοί μισθοί, η εργασιακή αβεβαιότητα και η ανεπαρκής στήριξη των νοικοκυριών των οποίων το εισόδημα στερεύει πριν από το τέλος του μήνα είναι μερικοί από τους λόγους για το δημογραφικό πρόβλημα της χώρας, το οποίο επιδεινώνεται.

Σύμφωνα με τη Eurostat, από περίπου 4,1 εκατομμύρια νοικοκυριά στην Ελλάδα, περισσότερα από 3 εκατομμύρια δεν έχουν παιδιά. Την ίδια στιγμή, λιγότερα από 580.000 έχουν μόνο ένα παιδί και 400.000 νοικοκυριά έχουν δύο παιδιά εγγεγραμμένα. Και μόνο λιγότερα από 170.000 νοικοκυριά έχουν τρία ή περισσότερα παιδιά.

Όπως κατέγραψε η Eurostat, το 2022 υπήρχαν 200 εκατομμύρια νοικοκυριά στην ΕΕ, εκ των οποίων μόνο το 24,3% είχε παιδιά. Από αυτούς, το 10% είχε είτε 1 παιδί (12,1%) είτε 2 παιδιά (9,3%), ενώ μόνο το 3,0% των νοικοκυριών της ΕΕ είχε 3 ή περισσότερα παιδιά.

Μεταξύ 2012 και 2022, ο συνολικός αριθμός των νοικοκυριών στην ΕΕ αυξήθηκε κατά 6,9%. Μάλιστα, το ποσοστό των ατόμων που έχουν τουλάχιστον ένα παιδί μειώθηκε κατά 2,4. Το υψηλότερο ποσοστό νοικοκυριών με παιδιά ήταν στη Σλοβακία (33,9%), στην Ιρλανδία (32,2%) και στην Κύπρο (30,6%). Παράλληλα, το χαμηλότερο ποσοστό καταγράφηκε στη Φινλανδία (18,4%), στη Γερμανία (20,1%) και στην Ολλανδία (21,8%).

Τα νοικοκυριά με ένα παιδί είναι η πιο κοινή επιλογή σε όλες τις χώρες της ΕΕ. Περισσότερα από τα μισά νοικοκυριά με παιδιά ήταν «οικογένειες με ένα παιδί»: στην Πορτογαλία, τη Βουλγαρία, τη Ρουμανία, τη Μάλτα, τη Λιθουανία, τη Λετονία, την Ιταλία, την Ισπανία και την Ουγγαρία. Τα νοικοκυριά με τρία ή περισσότερα παιδιά ήταν τα λιγότερο κοινά σε όλες τις χώρες της ΕΕτο μερίδιό τους μεταξύ όλων των νοικοκυριών με παιδιά ήταν:

  • 22,3% στην Ιρλανδία,
  • 21,2% στη Σουηδία,
  • 19% στη Φινλανδία,
  • 6,3% στην Πορτογαλία,
  • 6,5% στη Βουλγαρία,
  • 7,4% στην Ιταλία.

Τα απογοητευτικά στοιχεία που δημοσιεύει η Eurostat θα πρέπει να εγείρουν ανησυχίες στο πολιτικό σύστημα, το οποίο πρέπει να αντιμετωπίσει άμεσα αυτό το φαινόμενο και να συμπεριλάβει ένα πρόγραμμα «επαναπληθυσμού» στις εθνικές προτεραιότητες.Source link