10.12.2023

Αθηναϊκά Νέα

Νέα από την Ελλάδα


Ο επαναπατρισμός τουλάχιστον 150.000 νέων που εγκατέλειψαν τη χώρα μας κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης που ξέσπασε το 2010, με υψηλή εμπειρία και προσόντα, είναι ο στόχος της δημιουργίας της ψηφιακής πλατφόρμας «Rebrain Greece», που πρόκειται να ανοίξει από το νέος χρόνος.

Η πλατφόρμα βρίσκεται στο πρώτο στάδιο των εργασιών: μια σειρά από εταιρείες αναρτούν αγγελίες για την πρόσληψη εξειδικευμένου και καταρτισμένου προσωπικού. Υπουργός Εργασίας κ. Αδ. Ο Γεωργιάδης πιστεύει η επιτυχία του έργου είναι εξαιρετικά σημαντικήαφού τα τελευταία χρόνια παρατηρείται ένα φαινόμενο πολλές εταιρείες υψηλής ειδίκευσης να αδυνατούν να βρουν στελέχη και υπαλλήλους ορισμένων προσόντων.

Αναμένεται ότι η εξωτερική χρηματοδότηση θα είναι χρήσιμο εργαλείο για την ενίσχυση του έργου. ΕΣΠΑκαθώς και η Αναπτυξιακή Τράπεζα, η οποία θα υποστηρίξει όλες τις επιχειρήσεις που απασχολούν Έλληνες μετανάστες μέσω μιας ψηφιακής πλατφόρμας που θα δημιουργηθεί στο πλαίσιο του πληροφοριακού συστήματος «ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ» για την ανάπτυξη μηχανισμού ενίσχυσης ταλέντων και σύνδεσης ακαδημαϊκών εργαζομένων που ζουν στην Ελλάδα και στο εξωτερικό με εργασία σε υψηλά προσόντα και εξειδικευμένα επαγγέλματα.

Η ψηφιακή πλατφόρμα θα αλληλεπιδράσει με τον διαγνωστικό μηχανισμό ανάγκες της αγοράς εργασίας, την Ανεξάρτητη Αρχή Εσόδων, καθώς και με όποιον άλλο φορέα κριθεί απαραίτητο για την αποτελεσματικότερη λειτουργία του. Η αντίστοιχη ξεχωριστή πλατφόρμα που πρόκειται να δημιουργηθεί μπορεί να έχει παρόμοια διεπαφή Σύνδεσμος Ελλήνων Βιομηχάνων (ΣΕΒ).

Η εγγραφή των προσόντων και των δεξιοτήτων θα πραγματοποιηθεί με βάση την Ευρωπαϊκή Ταξινόμηση Δεξιοτήτων, Ικανοτήτων, Προσόντων και Επαγγελμάτων. Με αυτόν τον τρόπο θα ληφθούν μέτρα για τον επαναπατρισμό των νέων ώστε να εντοπιστούν και να επαναδραστηριοποιηθούν στο ελληνικό επιχειρείν. Στόχος είναι η δημιουργία ενός κόμβου που θα συνδέει την προσφορά και τη ζήτηση εργαζομένων υψηλής εξειδίκευσης, καθώς και την τόνωση των περιοχών της χώρας που έχουν χάσει ταλέντα και εργαζόμενους.
Άνεργοι σε νέα πλατφόρμα αντιστοίχισης θα δημιουργήσουν τον δικό τους ατομικό λογαριασμό με το βιογραφικό και τις δεξιότητές τους. Τα δεδομένα θα διατίθεται σε εργοδότες που αναζητούν προσωπικόώστε η επιλογή των ειδικών να γίνεται αυτόματα, καθώς και συμβούλων κατάρτισης ΔΥΠΑπου θα μπορούν να κατευθύνουν τους ανέργους στο είδος της κατάρτισης που τους ταιριάζει και που χρειάζεται η αγορά εργασίας.

Κάθε εργοδότης που προσλαμβάνει ένα άτομο υποχρεούται, πριν ο εργαζόμενος ενταχθεί στην υπηρεσία, να δημοσιεύσει σε ηλεκτρονική μορφή τις βασικές προϋποθέσεις πρόσληψης του υπαλλήλου στο πληροφοριακό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ».

Επιπλέον, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν πλέον να αναζητούν επαγγελματίες ανάμεσα σε εκατοντάδες κενές θέσεις που έχουν αναρτηθεί στη νέα ψηφιακή πλατφόρμα. Απώτερος στόχος της πρωτοβουλίας είναι να ενισχύσει στην πράξη την ικανότητα των επιχειρήσεων να βρίσκουν τους ειδικούς που χρειάζονται. Παράλληλα, διευρύνει τις ευκαιρίες απασχόλησης για ανθρώπινο δυναμικό υψηλού επιπέδου στην Ελλάδα και το εξωτερικό, παρέχοντας την ευκαιρία να καλυφθούν εκατοντάδες θέσεις εργασίας σε μερικούς από τους μεγαλύτερους κλάδους.Source link