10.12.2023

Αθηναϊκά Νέα

Νέα από την Ελλάδα

Στα 188 εκατ. ευρώ ανήλθαν τα καθαρά κέρδη του μεγαλύτερου διεθνούς αεροδρομίου της χώρας


Σημαντική ανάπτυξη καταγράφεται στις οικονομικές επιδόσεις του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών ως αποτέλεσμα της εκρηκτικής αύξησης της επιβατικής κίνησης.

Σύμφωνα με τις ενδιάμεσες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις για το 9μηνο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου, που συντάχθηκαν με σκοπό τη διανομή προμερισμάτων, η μεγαλύτερη εταιρεία αεροδρομίων της χώρας κατέγραψε έσοδα 436 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας σημαντική αύξηση 22% έναντι 357 εκατ. ευρώ του αντίστοιχη περσινή περίοδο..

Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων ήταν 322 εκατ. ευρώ από 248 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2022 και τα κέρδη της εταιρείας μετά από φόρους ήταν 188 εκατ. ευρώ από 131,9 εκατ. ευρώ το 2022, σημειώνοντας αύξηση σχεδόν 42%.

προεπισκόπηση

Όσον αφορά τις υποχρεώσεις της, για τον Ιανουάριο-Σεπτέμβριο ανήλθαν σε 1,73 δισ. ευρώ έναντι 1,46 δισ. ευρώ για το εννεάμηνο του 2022. Οι μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις ανέρχονται σε 338 εκατ. ευρώ, τα δάνεια – 980,8 εκατ. ευρώ, οι οφειλές – 980,8 εκατ. ευρώ. Σημειώνεται ότι οι «λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις» ανέρχονται συνολικά σε 413,3 εκατ. ευρώ.

Σε γενικές γραμμές, σε διάστημα 9 μηνών, η επιβατική κίνηση του αεροδρομίου έφτασε τα 21,68 εκατομμύρια άτομα, σημειώνοντας αύξηση 25,7% σε σύγκριση με το 2022 και επίσης κατά 8,6% σε σύγκριση με το 2019 (έτος ρεκόρ). Η επιβατική κίνηση τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό ξεπέρασε τα επίπεδα του 2022 κατά 20,3% και 28,3%, αντίστοιχα, ενώ παρουσίασε επίσης αύξηση σε σύγκριση με το 2019 κατά 11,3% και 7,3% αντίστοιχα.

Όσον αφορά τις πτήσεις, ο αριθμός τους το πρώτο εννεάμηνο του 2023 έφτασε τις 186.174, σημειώνοντας αύξηση 12,9% σε σύγκριση με το 2022 και 5,1% σε σύγκριση με τα επίπεδα του 2019.

Ο αριθμός των πτήσεων εσωτερικού και εξωτερικού αυξήθηκε κατά 7,8% και 17,4% σε σύγκριση με το 2022 και κατά 9,1% και 2,2% σε σύγκριση με το 2019, αντανακλώντας την έντονη ζήτηση για την Ελλάδα, ιδιαίτερα για την Αθήνα ως προορισμό.Source link