22.09.2023

Αθηναϊκά Νέα

Νέα από την Ελλάδα

Ο αριθμός των αδειών παραμονής εργαζομένων που εκδόθηκαν σε Ρώσους στην Κύπρο αυξήθηκε 7,5 φορές κατά τη διάρκεια του έτους


Η Κύπρος έχει γίνει ο ηγέτης στον αριθμό των αδειών παραμονής εργαζομένων που εκδόθηκαν σε Ρώσους το 2022 – 6.666 άτομα τις έλαβαν.

Πριν από αυτό, ο αριθμός των ετήσιων αδειών διαμονής που εκδόθηκαν σε Ρώσους για εργασία τα τελευταία 15 χρόνια δεν ξεπερνούσε τις 1000, γράφει GreekReporter. Η Πολωνία βρίσκεται στη δεύτερη θέση ως προς αυτόν τον δείκτη, όπου 5.005 Ρώσοι έλαβαν άδεια διαμονής για εργασία· η Γερμανία είναι στην τρίτη θέση, όπου 3.631 άτομα έλαβαν άδεια παραμονής εργασίας.

Ο συνολικός αριθμός αδειών παραμονής εργασίας στις ευρωπαϊκές χώρες που έλαβαν Ρώσοι πολίτες το 2022 ήταν 110.987 άτομα. Πρόκειται για ποσοστό ρεκόρ σε ολόκληρη την ιστορία των παρατηρήσεων της Eurostat από το 2008. Δεν υπάρχουν ακόμη διαθέσιμα δεδομένα από την Κροατία, επομένως δεν συμπεριλήφθηκαν στη συνολική έκθεση.

Παλαιότερα είχαμε γράψει σχετικά με τις κυρώσεις στα σύνορα της ΕΕ: τι έχει αλλάξει για τους Ρώσους και πώς συμβαίνει αυτό στην πραγματικότητα.Source link