05.06.2023

Αθηναϊκά Νέα

Νέα από την Ελλάδα

Eurostat: Η Ελλάδα κατέχει τη δεύτερη θέση στην ΕΕ όσον αφορά την ανεργία των νέων

Η Ελλάδα έχει το δεύτερο υψηλότερο ποσοστό ανεργίας των νέων το 2022 με 10,6%, σύμφωνα με νέα στοιχεία της Eurostat.

Ειδικότερα, η Ελλάδα υπολείπεται της Ισπανίας, όπου το ποσοστό αυτό ήταν 11,2%, ενώ η Σουηδία βρίσκεται στην τρίτη θέση με 10,3%, ακολουθούμενη από την Κύπρο με 8,8% και τη Σερβία με 8,6%. Από την άλλη πλευρά, το χαμηλότερο ποσοστό ανεργίας των νέων καταγράφηκε στην Τσεχία – 2%, στη Γερμανία – 3,3%, στη Βουλγαρία – 3,3%, στην Ουγγαρία και στην Πολωνία – 3,5%.

Γενικά, σε ΕΕ 4,48 εκατομμύρια νέοι ηλικίας 15 έως 29 ετών ήταν άνεργοι, αντιπροσωπεύοντας το 6,3% του συνολικού πληθυσμού, το οποίο θεωρείται ιστορικό χαμηλό από την έναρξη της καταμέτρησης το 2009 (9,0%). Επίσης, σε σύγκριση με το 2021, το μερίδιο των ανέργων νέων στο σύνολο του πληθυσμού έχει μειωθεί στις περισσότερες χώρες της ΕΕ, με εξαίρεση την Κύπρο, τη Λετονία, τη Ρουμανία και την Εσθονία, όπου το μερίδιο αυξήθηκε ελαφρά.

Ωστόσο, υπάρχει μια γεωγραφική πτυχή: στις χώρες της Κεντρικής και Βόρειας Ευρώπης, χαμηλά ποσοστάκαι στις χώρες της Νότιας Ευρώπης, κυρίως στην Ισπανία, την Ελλάδα και την Κύπρο, πιο ψηλά.Source link