06.02.2023

Αθηναϊκά Νέα

Νέα από την Ελλάδα

Στρατηγικός επενδυτής αναζητά η Ελληνική Αεροδιαστημική Βιομηχανία

Το ελληνικό Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων ξεκίνησε τη Δευτέρα τη διαδικασία αναζήτησης στρατηγικού επενδυτή για συμμετοχή στην Ελληνική Αεροδιαστημική Βιομηχανία Α.Ε. με ποσοστό έως 49%.

Το υπουργείο κάλεσε τις μεγαλύτερες αεροδιαστημικές επιχειρήσεις της ΝΑΤΟϊκής συμμαχίας να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για τις διαδικασίες μέχρι τις 10 Φεβρουαρίου. Η διαδικασία ιδιωτικοποίησης ξεκίνησε την περασμένη εβδομάδα Ελληνική Αεροδιαστημική Βιομηχανία (HAI), εργολάβος δημόσιας αεροπορικής άμυνας στην Ελλάδα. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η κυβέρνηση Μητσοτάκη αναζητά στρατηγικό επενδυτή που θα συμμετέχει στο μετοχικό κεφάλαιο της HAI με ποσοστό 49%.

Οι ενδιαφερόμενες και επιλέξιμες εταιρείες και κοινοπραξίες πρέπει να υποβάλουν τη δήλωση ενδιαφέροντος έως τις 10 Φεβρουαρίου 2023. Σύμφωνα με δημοσιεύματα των μέσων ενημέρωσης, στάλθηκαν προσκλήσεις σε τέσσερις ή πιθανώς πέντε μεγάλες εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον τομέα της αεροδιαστημικής. Ένα από τα κριτήρια ήταν ο ετήσιος τζίρος που ξεπερνούσε τα πέντε δισ. ευρώ.

Πιστή στην προεκλογική της υπόσχεση για ιδιωτικοποίηση ή μερική ιδιωτικοποίηση ορισμένων κρατικών επιχειρήσεων, η κεντροδεξιά κυβέρνηση Μητσοτάκη σχεδιάζει να χωρίσει την HAI σε δύο εταιρείες, η μία από τις οποίες θα διατηρήσει περιουσιακά στοιχεία και υποδομές, ενώ η άλλη θα μετατραπεί σε εξ ολοκλήρου εμπορική επιχείρηση. Ένα μερίδιο 49 τοις εκατό επηρεάζει το τελευταίο.

Το οικονομικό έτος 2021, το τελευταίο κατά το οποίο ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα, η HAI παρουσίασε κέρδη μετά από φόρους 1,5 εκατ. ευρώ έναντι ζημίας 18,7 εκατ. ευρώ το 2020. Ο κύκλος εργασιών έφτασε τα 74,8 εκατ. ευρώ το 2021 έναντι 49,1 εκατ. ευρώ το 2020, σημειώνοντας αύξηση 52,2%. ΑΠΟ.

Υ.Γ. Μάλιστα, η μεταβίβαση μετοχών στον «Στρατηγικό Επενδυτή» της σημαντικότερης κρατικής εταιρείας στον τομέα της άμυνας σημαίνει νέα μείωση της ανεξαρτησίας της χώρας.Source link