Κόκκινα δάνεια: μεταβιβάστηκαν τράπεζες "οφειλέτες" διαχειριστές κεφαλαίων

Το συνολικό ποσό των «κόκκινων δανείων» (μη αποπληρωτέων από επισφαλείς) που μεταβιβάστηκαν σε εταιρείες διαχείρισης (διακανονισμού) δανείων το δεύτερο τρίμηνο του έτους ανήλθε σε κάτι λιγότερο από 90 δισ. ευρώ, που σημαίνει ελαφρά μείωση 695 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο του τρέχοντος έτους.

Σύμφωνα με στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η Τράπεζα της Ελλάδος, η ονομαστική αξία του επιχειρηματικού χρέους που μεταφέρθηκε σε ταμεία είσπραξης ανήλθε σε 32,366 δισ. ευρώ στο τέλος του δεύτερου τριμήνου του 2022, έναντι 32,811 δισ. ευρώ στο τέλος του προηγούμενου τριμήνου.

Η ονομαστική αξία των δανείων προς μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις (ΜΧΚ) μειώθηκε κατά 424 εκατ. ευρώ στα 32,284 δισ. ευρώ στο τέλος του δεύτερου τριμήνου του 2022.

Το ποσό των 16,576 δισ. ευρώ πέφτει σε «κόκκινα δάνεια» σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Η ονομαστική αξία των δανείων που μεταβιβάστηκαν σε άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα μειώθηκε κατά 22 εκατ. ευρώ (στα 82 εκατ. ευρώ στο τέλος του δεύτερου τριμήνου του 2022).

Η ονομαστική αξία των δανείων που διαχειρίζονται ελεύθεροι επαγγελματίες, αγρότες και αυτοαπασχολούμενοι επιχειρηματίες μειώθηκε κατά 151 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο και διαμορφώθηκε στα 12,080 δισ. ευρώ στο τέλος του β’ τριμήνου του 2022.

Η ονομαστική αξία των ανεξόφλητων δανείων από τράπεζες προς αμοιβαία κεφάλαια από ιδιώτες και ιδιωτικούς μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς μειώθηκε κατά 99 εκατ. ευρώ σε τριμηνιαία βάση σε 42,520 δισ. ευρώ στο τέλος του δεύτερου τριμήνου του 2022.

Πιο αναλυτικά, τα καταναλωτικά δάνεια μετά τη μεταφορά τους σε funds παρουσίασαν μείωση 40 εκατ. ευρώ και ανήλθαν σε 18,217 δισ. ευρώ. Μείωση κατά 53 εκατ. ευρώ παρουσίασαν τα στεγαστικά δάνεια, ύψους 24,117 δισ. ευρώ.Source link

Υψηλής ποιότητας δημοσιογραφική εργασία δεν μπορεί να είναι δωρεάν, αλλιώς γίνεται εξαρτάται από τις αρχές ή τους ολιγάρχες.
Ο ιστότοπός μας χρηματοδοτείται αποκλειστικά από χρήματα διαφήμισης.
Απενεργοποιήστε το πρόγραμμα αποκλεισμού διαφημίσεων για να συνεχίσετε να διαβάζετε τις ειδήσεις.
Με εκτίμηση, συντάκτες