Προσωπικός γιατρός: οι εγγραφές πολιτών ξεκινούν την 1η Αυγούστου

Αύριο, Δευτέρα 1 Αυγούστου, ξεκινά η διαδικασία εγγραφής πολιτών που έχουν συμπληρώσει το 16ο έτος της ηλικίας τους με τον προσωπικό τους γιατρό σε όλες τις περιοχές της χώρας, πλην της Αττικής και της περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. Η προθεσμία εγγραφής ιατρών ως προσωπικού ιατρού είναι η 5η Αυγούστου 2022.

Για τις δύο περιφέρειες της Αττικής και του Νοτίου Αιγαίου, οι εγγραφές των πολιτών θα ξεκινήσουν την 1η Σεπτεμβρίου 2022 και οι εγγραφές των γιατρών έχουν παραταθεί μόνο για τις δύο αυτές περιφέρειες έως τις 31 Αυγούστου 2022. Το σύστημα «προσωπικός γιατρός» θα είναι πλήρως λειτουργικό στις αρχές του επόμενου έτους.

Ειδικότερα, εγγράφεται ο πληθυσμός άνω των 16 ετών και ο ενήλικος πληθυσμός προσωπικός γιατρός που επιλέγεται ελεύθερα, ανεξάρτητα από τον τόπο διαμονής, μεταξύ όλων των εγγεγραμμένων στο ισχύον μητρώο ιατρών.

Η διαδικασία εγγραφής πολιτών σε προσωπικό γιατρό

Η εγγραφή (κατάσχεση) σε προσωπικό γιατρό γίνεται ηλεκτρονικά είτε από πολίτη μέσω της πλατφόρμας εγγραφής πολιτών είτε από το διοικητικό και λοιπό προσωπικό των παρόχων δημόσιας υγείας ΠΦΥ είτε από προσωπικούς γιατρούς, αναφέρει η δημοσίευση. ieidiseis.gr.

Ένας πολίτης εγγράφεται σε προσωπικό γιατρό με τους εξής τρόπους:

  1. Μέσω της πλατφόρμας εγγραφής προσωπικού ιατρού (https://ehealth.gov.gr/p-rv/p), όπου η είσοδος γίνεται με κωδικούς taxisnet και AMCA πολίτης.
  2. Αυτοπροσώπως σε ιατρικό ίδρυμα ΠΦΥ ή με προσωπικό γιατρό, παίρνοντας μαζί σας το AMCA σας και ένα έγγραφο ταυτότητας (ή φωτοαντίγραφό του).

Όλες οι αιτήσεις πολιτών γίνονται δεκτές έως ότου συμπληρωθεί το νόμιμο όριο των 2.000 εγγεγραμμένων πολιτών ανά γιατρό. Στην περίπτωση των ιδιωτών γιατρών που έχουν συνάψει συμφωνία με τον ΕΟΠΥΥ, οι αιτήσεις των πολιτών για εγγραφή γίνονται δεκτές με ορισμένο όριο, το οποίο έχει υποδείξει ο κάθε γιατρός στη συμφωνία του.

Οι πολίτες που είναι ήδη εγγεγραμμένοι σε οικογενειακό γιατρό θεωρούνται εγγεγραμμένοι σε προσωπικό ιατρό με όλα τα σχετικά δικαιώματα και υποχρεώσεις και δεν υποχρεούνται να προβούν σε περαιτέρω ενέργειες.

Ολοι έχει δικαίωμα εγγραφής σε έναν μόνο προσωπικό γιατρό. Η μετάβαση σε άλλο επιτρέπεται μία φορά το χρόνο, η οποία αρχίζει από την ημέρα εγγραφής του πολίτη. Σε περίπτωση αλλαγής της διοικητικής περιφέρειας κατοικίας κατά τη διάρκεια του έτους, ο πολίτης έχει δικαίωμα σε πρόσθετη μετάθεση (σε άλλο γιατρό).

Οι ανασφάλιστοι έχουν τη δυνατότητα να εγγραφούν κατόπιν αιτήματός τους σε προσωπικό ιατρό που έχει προσληφθεί από τον ΕΟΠΥΥ εάν δεν μπορούν να καλυφθούν από ιατρό ΠΦΥ μονάδας δημόσιας υγείας.

Οι πολίτες που επιθυμούν να εγγραφούν σε προσωπικό ιατρό του ΕΣΥ σε περιοχές που έχουν χαρακτηριστεί ως προβληματικές και απομακρυσμένες, μπορούν να εγγραφούν για τις υπηρεσίες προσωπικού ιατρού στο υγειονομικό σταθμό του τόπου διαμονής τους.

Καθιέρωση συστήματος «προσωπικού ιατρού».

Ένας πολίτης απευθύνεται σε προσωπικό γιατρό όταν αντιμετωπίζει προβλήματα υγείας. Από τον γιατρό θα λάβει γενικές συμβουλές και οδηγίες για τα επόμενα βήματα στο σύστημα υγείας (με βάση τα συμπτώματα θα απευθυνθεί σε συγκεκριμένο ειδικό).

Ειδικότερα, ο προσωπικός ιατρός παραπέμπει τον λήπτη ιατρικών υπηρεσιών σε ειδικευμένους ιατρούς των Κέντρων Υγείας, κρατικούς φορείς δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας περίθαλψης και σε παρόχους ιατρικών υπηρεσιών που εργάζονται με σύμβαση με τον ΕΟΠΥΥ. Δικαίωμα παραπομπής στην ειδικότητά τους έχουν και οι ειδικευόμενοι ιατροί. Οι υπηρεσίες ασθενοφόρου και έκτακτης ανάγκης δεν απαιτούν παραπομπή.

Ένας προσωπικός γιατρός θα παρέχει ολοκληρωμένη και συνεχή βοήθεια σε έναν πολίτη για την πρόληψη ασθενειών και τη βελτίωση της υγείας. Ο προσωπικός ιατρός είναι υποχρεωμένος να δίνει οδηγίες για προληπτικά μέτρα, να συμπληρώνει ιατρικό φάκελο, να δέχεται έναν ασθενή για εξέταση, να συνταγογραφεί τα απαραίτητα φάρμακα, να παραπέμπει για εξετάσεις σε ειδικούς ιατρούς ή νοσηλεία, εάν είναι απαραίτητο. Οι υπηρεσίες προσωπικού ιατρού παρέχονται μέσω των κυβερνητικών δικτύων υπηρεσιών ΠΦΥ τοπικών υπηρεσιών ΠΦΥ, των εγκαταστάσεων υγείας του τοπικού τμήματος υγείας, των ιδιωτικών κλινικών και των κατοικιών.Source link

Υψηλής ποιότητας δημοσιογραφική εργασία δεν μπορεί να είναι δωρεάν, αλλιώς γίνεται εξαρτάται από τις αρχές ή τους ολιγάρχες.
Ο ιστότοπός μας χρηματοδοτείται αποκλειστικά από χρήματα διαφήμισης.
Απενεργοποιήστε το πρόγραμμα αποκλεισμού διαφημίσεων για να συνεχίσετε να διαβάζετε τις ειδήσεις.
Με εκτίμηση, συντάκτες