Η Ελλάδα μεταξύ των ξένων χωρών της ΕΕ στην ψηφιακή οικονομία, παρά τη σημαντική πρόοδο

Η Ελλάδα παραμένει στην 25η θέση από 27 κράτη μέλη ΕΕ στον Δείκτη Ψηφιακής Οικονομίας και Κοινωνίας 2022 (DESI).

Ωστόσο, η έκθεση αναφέρει ότι τα τελευταία χρόνια η Ελλάδα έχει σημειώσει ικανοποιητική πρόοδο σε σύγκριση με άλλα κράτη μέλη της ΕΕ, «πράγμα που σημαίνει ότι η Ελλάδα προλαβαίνει».

Πηγές του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης σχολίασαν ότι η πρόοδος της Ελλάδας στον ψηφιακό μετασχηματισμό δεν αντικατοπτρίζεται ακόμη πλήρως στον δείκτη που δημοσιεύει ετησίως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ωστόσο, στην έκθεση του 2022, η οποία βασίζεται σε στοιχεία από τα μέσα του 2021, η Ελλάδα ξεπερνά τον ευρωπαϊκό μέσο όρο για πρώτη φορά σε μια σειρά από κρίσιμες κατηγορίες.

Ψηφιακές κυβερνητικές υπηρεσίες
Οι ίδιες πηγές σημειώνουν ότι σημαντική πρόοδος στον τομέα των ψηφιακών δημόσιων υπηρεσιών, «η οποία είναι εμφανής και αποδεδειγμένη στη χώρα μας», δεν αποτυπώνεται ακόμη στον κεντρικό δείκτη για καθαρά μεθοδολογικούς λόγους, τους οποίους σχολιάζουν οι συντάκτες της έκθεσης. Μάλιστα, περιλαμβάνουν στην έκθεση πρόσθετα στοιχεία και αναλύσεις που αντικατοπτρίζουν ιδιαίτερα ξεκάθαρα τη ραγδαία ψηφιοποίηση των δημόσιων υπηρεσιών.

Με όλα τα μέτρα, τα μέτρα που περιγράφονται στο Έγγραφο Ψηφιακού Μετασχηματισμού της ελληνικής κυβέρνησης αρχίζουν να επιφέρουν απτές βελτιώσεις για τους πολίτες σε όλη τη χώρα, αναφέρει η έκθεση, ιδίως όσον αφορά την ψηφιοποίηση των δημόσιων υπηρεσιών. Ωστόσο, οι συντάκτες της έκθεσης σημειώνουν ότι «απαιτείται επαγρύπνηση για να διασφαλιστεί η ταχεία υλοποίηση σημαντικών έργων που βρίσκονται σε εξέλιξη που θα αυξήσουν τις ψηφιακές ευκαιρίες σε εθνικό επίπεδο και θα συμβάλουν στην επίτευξη των στόχων της ψηφιακής δεκαετίας».

Ανάπτυξη Ο αριθμός των ενεργών χρηστών ψηφιακών υπηρεσιών (ηλεκτρονική διακυβέρνηση) υπερβαίνει τον μέσο όρο της ΕΕ κατά πέντε μονάδες. Ειδικότερα, στην Ελλάδα αυξήθηκε στο 69% το 2021 (από 67%), ενώ ο μέσος όρος για την ΕΕ είναι 64%

Επιπλέον, το DESI τονίζει τον ιστότοπο δημόσιες υπηρεσίες gov.gr και τη συμβολή του στην εκθετική ανάπτυξη των ψηφιακών συναλλαγών, σημειώνοντας ότι «ο αριθμός των ψηφιακών συναλλαγών το 2021 (566 εκατομμύρια) ήταν έξι φορές μεγαλύτερος από το 2020 (94 εκατομμύρια)».

Σε ό,τι αφορά τις ψηφιακές υπηρεσίες για πολίτες και επιχειρήσεις, τόνισε ότι «οι προοπτικές για αυτές τις υπηρεσίες έχουν βελτιωθεί σημαντικά το 2021». Ωστόσο, το DESI 2022 δεν περιλαμβάνει μετρήσεις που γίνονται κάθε δύο χρόνια και είναι κατηγορίες στις οποίες η Ελλάδα έχει σημειώσει μεγάλη πρόοδο.

Η έκθεση DESI 2022 περιλαμβάνει έκθεση του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης που δείχνει το συνολικό άλμα που έγινε τα τελευταία χρόνια. Ειδικότερα, αναφέρει ότι «από την έναρξη της πανδημίας, η Ελλάδα έχει σημειώσει σημαντική πρόοδο στην ψηφιοποίηση των δημόσιων υπηρεσιών για πολίτες και επιχειρήσεις. Η Ελλάδα σημείωσε 90, που είναι υψηλότερη από τον μέσο όρο της ΕΕ 89 (ενώ στην έκθεση του 2020, Η Ελλάδα συγκέντρωσε 68 βαθμούς από τον μέσο όρο της ΕΕ 85. Από επιχειρηματική σκοπιά, η Ελλάδα σκοράρει 95, λίγο κάτω από τον μέσο όρο της ΕΕ των 97 (ενώ στην έκθεση του 2020 η Ελλάδα σημείωσε 78 βαθμούς από τον μέσο όρο της ΕΕ 95)».

“Πρωταθλητές” στο 5G – “outsiders” στις οπτικές ίνες
Στον τομέα των τηλεπικοινωνιακών υποδομών, η Ελλάδα έχει μετακινηθεί από τις δύο τελευταίες θέσεις, αλλά εξακολουθεί να παραμένει στην «ουρά» της κατάταξης. Συγκεκριμένα, ανέβηκε στην 22η θέση από την 27η πέρυσι. Αυτό οφείλεται στη μεγαλύτερη πρόοδο σε σύγκριση με άλλες χώρες της ΕΕ. Ειδικότερα, εάν ο μέσος δείκτης επικοινωνιών στην ΕΕ αυξήθηκε κατά 19,5% τα τελευταία δύο χρόνια, ο ελληνικός δείκτης αυξήθηκε κατά 48,5%.

Πράγματι, πριν από 2 χρόνια η Ελλάδα ήταν πάνω από τον μέσο όρο της ΕΕ μόνο σε έναν υποδείκτη (κάλυψη 4G – ο οποίος έχει αποσυρθεί), τώρα η Ελλάδα είναι πάνω από τον μέσο όρο της ΕΕ σε τρεις υποδείκτες και ένας βρίσκεται ακριβώς στη μέση. Ειδικά στον υποδείκτη ετοιμότητας 5G – η Ελλάδα βρίσκεται στο 99% με τον μέσο όρο της ΕΕ στο 56%.

Η έκθεση αναφέρει ότι απαιτείται περαιτέρω πρόοδος, ιδίως όσον αφορά τη σταθερή ευρυζωνική διείσδυση τουλάχιστον 100 Mbps, η οποία παραμένει πολύ χαμηλή (9%) σε σύγκριση με τον μέσο όρο της ΕΕ που είναι 41%, και περαιτέρω βελτίωση της κάλυψης 5G (66%) σε παρέχουν πρόσβαση σε συνδέσεις υψηλής ταχύτητας σε όλη τη χώρα.Source link

Υψηλής ποιότητας δημοσιογραφική εργασία δεν μπορεί να είναι δωρεάν, αλλιώς γίνεται εξαρτάται από τις αρχές ή τους ολιγάρχες.
Ο ιστότοπός μας χρηματοδοτείται αποκλειστικά από χρήματα διαφήμισης.
Απενεργοποιήστε το πρόγραμμα αποκλεισμού διαφημίσεων για να συνεχίσετε να διαβάζετε τις ειδήσεις.
Με εκτίμηση, συντάκτες