Ασφαλιστικό χρέος: Όριο 10 ετών και ρύθμιση

Όριο δέκα ετών ασφαλιστικών οφειλών και δυνατότητα καταβολής τους σε δόσεις, σε 24 δόσεις, προβλέπει το νέο σχέδιο νόμου του ελληνικού υπουργείου Εργασίας, που θα τεθεί προς συζήτηση τον Αύγουστο.

Οι προτεινόμενοι κανόνες αφορούν ένα καθεστώς διαχείρισης των ασφαλιστικών οφειλών σύμφωνα με τις ίδιες γραμμές με αυτό που ισχύει σήμερα για τις φορολογικές οφειλές: με σταθερή ρύθμιση των ασφαλιστικών οφειλών από τις 12 πληρωμές που ισχύουν σήμερα έως τις 24, και σε ορισμένες περιπτώσεις έως τις 48, και παραγραφή οφειλών προς το Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών αν έχουν περάσει 10 χρόνια και όχι 20 όπως τώρα.

Μέχρι στιγμής, οι οφειλέτες του e-EFKA είχαν τη δυνατότητα να αποπληρώσουν καθυστερούμενα ασφάλιστρα σε 12 δόσεις το πολύ. Εκτός από τις νεοσύστατες 24 δόσεις, θα διατίθενται και 48 δόσεις, αλλά μόνο εφόσον η οφειλή έχει εκτιμηθεί από τη διοίκηση μετά από καταγγελία ή επιτόπιο έλεγχο. Ανάπαυλα σε περίπου 200.000 οφειλέτες ΕΦΚΑ-ΚΕΑΟ με «φρέσκες» οφειλές θα δώσουν οι νέες ρυθμίσεις πάγιας αποπληρωμής κεφαλαίων.

Το πρόγραμμα δεν είναι δωρεάν, το επιτόκιο κυμαίνεται από 4,95% εάν οι πληρωμές δεν υπερβαίνουν το 12 και έως 5,95% εάν οι πληρωμές φτάσουν τις 24. Αυτό γίνεται προκειμένου να ενθαρρύνονται οι οφειλέτες να εξοφλήσουν το χρέος σε όσο το δυνατόν λιγότερες δόσεις. Ποιος θα ωφεληθεί από τον διπλασιασμό του ποσού των εισφορών; Το νομοσχέδιο απαντά ξεκάθαρα σε αυτό το ερώτημα:

  1. 96.837 οφειλέτες που σύμφωνα με το ΚΕΑΟ εντάχθηκαν στο πρόγραμμα των 12 δόσεων στα τέλη Ιουνίου 2022. Εξάλλου, 24 δόσεις θα μειώσουν σημαντικά το ποσό της μηνιαίας πληρωμής.
  2. περίπου 90.000 οφειλέτες που έχασαν σταθερές ρυθμίσεις 12 δόσεων το πρώτο εξάμηνο του 2022.

Με τη νέα διάταξη θα μπορεί να ρυθμίζεται οριζόντια και αναδρομικά η δεκαετής παραγραφή των ασφαλιστικών οφειλών. Προβλέπεται ότι η παραγραφή θα περιλαμβάνει οφειλές που δεν έχουν βεβαιωθεί εμπρόθεσμα από το αρμόδιο ασφαλιστικό ταμείο εντός 10 ετών ή/και για τις οποίες δεν έχουν εφαρμοστεί έγκαιρα μέτρα που διακόπτουν την παραγραφή, π. μέτρα αναγκαστικής είσπραξης (πλειστηριασμοί κ.λπ.).

Η βασική απαίτηση των νέων κανόνων είναι ότι πρέπει να περάσουν 10 χρόνια για τη βεβαίωση του χρέους ή στη συνέχεια για να ενεργοποιηθούν τα μέτρα επιβολής. Ο νέος κανονισμός θα καλύπτει την περίοδο από το 2006 έως το 2012. cnn.gr.Source link

Υψηλής ποιότητας δημοσιογραφική εργασία δεν μπορεί να είναι δωρεάν, αλλιώς γίνεται εξαρτάται από τις αρχές ή τους ολιγάρχες.
Ο ιστότοπός μας χρηματοδοτείται αποκλειστικά από χρήματα διαφήμισης.
Απενεργοποιήστε το πρόγραμμα αποκλεισμού διαφημίσεων για να συνεχίσετε να διαβάζετε τις ειδήσεις.
Με εκτίμηση, συντάκτες