Οι ενδιάμεσες εκπτώσεις ακυρώθηκαν

Το σχέδιο νόμου του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, που εισήχθη στη Βουλή, καταργεί τις ενδιάμεσες εκπτώσεις, ένα από τα εργαλεία εμπορικού μάρκετινγκ.

Όπως αναφέρεται στο άρθρο 6 του νομοσχεδίου, «ακυρώνονται οι ενδιάμεσες περίοδοι εκπτώσεων και επιτρέπεται η προσφορά αγαθών των οποίων η ποσότητα υπερβαίνει το 50% του συνόλου που διατίθεται σε κάθε κατάστημα».

Οι ακόλουθες περίοδοι ορίζονται ως περίοδοι χάριτος κατά τις οποίες επιτρέπεται η πώληση αγαθών ή η παροχή υπηρεσιών σε μειωμένες τιμές:

  1. Χειμερινές εκπτώσεις, από τη δεύτερη Δευτέρα του Ιανουαρίου έως τα τέλη Φεβρουαρίου,
  2. Καλοκαιρινές εκπτώσεις, από τη δεύτερη Δευτέρα Ιουλίου έως τέλος Αυγούστου.

Η προσφορά συγκεκριμένης ποσότητας ή συγκεκριμένης κατηγορίας αγαθών σε μειωμένες τιμές πραγματοποιείται καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Κατά την τοποθέτηση προσφορών (μετοχές), η αρχική και η νέα μειωμένη τιμή των αγαθών πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς στα σημεία πώλησης των προσφερόμενων προϊόντων. Κάθε ειδοποίηση περικοπής τιμής υποδεικνύει την προηγούμενη τιμή που εφαρμόστηκε από τον πωλητή για μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο πριν από τη μείωση της τιμής.

Προηγούμενη τιμή σημαίνει τη χαμηλότερη τιμή που εφαρμόστηκε από τον πωλητή εντός περιόδου τουλάχιστον 30 ημερών πριν από την εφαρμογή της μείωσης. Όταν ένα είδος βρίσκεται στην αγορά πωλήσεων για λιγότερο από 30 ημέρες, η προηγούμενη τιμή είναι η χαμηλότερη τιμή που εφαρμόστηκε από τον έμπορο εντός 10 ημερών πριν από την εφαρμογή της μείωσης. Εάν η μείωση της τιμής συνεχιστεί, τότε το αρχικό κόστος των αγαθών υποδεικνύει την τιμή χωρίς μείωση μέχρι να εφαρμοστεί η πρώτη μείωση.

Αυτό δεν ισχύει για τα νωπά και ευπαθή γεωργικά τρόφιμα τα οποία, λόγω της φύσης τους ή του σταδίου μεταποίησης, ενδέχεται να μην μπορούν να πωληθούν εντός 30 ημερών από τη συγκομιδή, την παραγωγή ή τη μεταποίηση.

Όπως αναφέρεται στο επεξηγηματικό σημείωμα: «Οι ενδιάμεσες περίοδοι εκπτώσεων, σύμφωνα με τους υπολογισμούς της εμπορικής κίνησης και τις εκτιμήσεις του εμπορικού κόσμου, δεν απέφεραν σημαντικά οφέλη σε εμπόρους και καταναλωτές. Αντίστοιχα, μια περιοριστική απαγόρευση προμήθειας αγαθών που υπερβαίνει το 50% του συνολικού αριθμού των διαθέσιμων αγαθών σε κάθε κατάστημα κατά τη διάρκεια των πωλήσεων δεν έχει οικονομική λογική, αποτελεί εμπόδιο στον ανταγωνισμό και μειώνει αδικαιολόγητα την ευημερία της κοινωνίας».Source link

Υψηλής ποιότητας δημοσιογραφική εργασία δεν μπορεί να είναι δωρεάν, αλλιώς γίνεται εξαρτάται από τις αρχές ή τους ολιγάρχες.
Ο ιστότοπός μας χρηματοδοτείται αποκλειστικά από χρήματα διαφήμισης.
Απενεργοποιήστε το πρόγραμμα αποκλεισμού διαφημίσεων για να συνεχίσετε να διαβάζετε τις ειδήσεις.
Με εκτίμηση, συντάκτες