Έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αναφέρει ότι η οικονομική ανάπτυξη της Ελλάδας θα ξεπεράσει τον μέσο όρο της ΕΕ

Η οικονομική ανάπτυξη στην Ελλάδα θα ξεπεράσει τον μέσο όρο για ΕΕ το 2022, αλλά ο πληθωρισμός θα παραμείνει υψηλός, σύμφωνα με την έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις οικονομικές προοπτικές για το 2022 που δημοσιεύθηκε την Πέμπτη.

Λέει ότι η Ελλάδα διατήρησε τη δυναμική της το πρώτο τρίμηνο του 2022, με το πραγματικό ΑΕΠ να αυξάνεται κατά 2,3% σε τριμηνιαία βάση. Η αύξηση των καταναλωτικών δαπανών υποστηρίχθηκε από τις θετικές εξελίξεις στην αγορά εργασίας και οι επενδύσεις αυξήθηκαν σημαντικά. Οι καθαρές εξαγωγές μειώθηκαν λόγω της επιβράδυνσης της ανάπτυξης των κύριων εμπορικών εταίρων της Ελλάδας, καθώς και των συνεχιζόμενων διαταραχών στην παγκόσμια αλυσίδα εφοδιασμού.

Η ανάπτυξη το πρώτο τρίμηνο ξεπέρασε τις προηγούμενες εκτιμήσεις, αλλά ο πλήρης αντίκτυπος του υψηλότερου πληθωρισμού και της συνακόλουθης συρρίκνωσης του πραγματικού διαθέσιμου εισοδήματος αναμένεται να γίνουν αισθητές αργότερα φέτος. Εκτός από τον συνεχιζόμενο υψηλό πληθωρισμό, η χαμηλότερη δυναμική δημιουργίας θέσεων εργασίας, ιδίως λόγω της ασθενέστερης αύξησης της παραγωγής σε τομείς που υπόκεινται σε υψηλό κόστος παραγωγής, θα μειώσει τις δαπάνες των νοικοκυριών τα επόμενα τρίμηνα.

Η ανάπτυξη το 2022 προβλέπεται επίσης να υποστηριχθεί από τη δυναμική από την κυκλοφορία του RRP. Οι δείκτες υψηλής συχνότητας επιβεβαιώνουν τις αναμενόμενες καλές προοπτικές για τον τουρισμό το 2022 και παραμένουν σύμφωνοι με τις προβλέψεις για πλήρη επιστροφή στα προ πανδημίας επίπεδα έως το 2023. Συνολικά, το πραγματικό ΑΕΠ προβλέπεται να αυξηθεί κατά 4,0% το 2022 και να επιβραδυνθεί στο 2,4 % το 2023 .

Στο μέλλον, η αυξημένη αβεβαιότητα αναμένεται να μειώσει περαιτέρω τη ζήτηση για νέες θέσεις εργασίας και, σε συνδυασμό με τον ακόμη υψηλό πληθωρισμό, να περιορίσει την ανάπτυξη το 2023. Επιπλέον, δεδομένης της ασθενέστερης προοπτικής ανάπτυξης για την οικονομία, καθώς και των αυστηρότερων πιστωτικών όρων, οι ιδιωτικές επενδύσεις αναμένεται να επιβραδυνθούν παρά τη δυναμική του RRF. Οι εξαγωγές αγαθών θα επιβραδυνθούν σε σύγκριση με την προηγούμενη πρόβλεψη, δεδομένου του λιγότερο ευνοϊκού εξωτερικού περιβάλλοντος.

Ο πληθωρισμός των τιμών καταναλωτή συνεχίζει να αυξάνεται, κυρίως λόγω της αύξησης των παγκόσμιων τιμών της ενέργειας και των τροφίμων. Η μετακύλιση στο υπόλοιπο καταναλωτικό καλάθι αναμένεται να διατηρήσει τον πληθωρισμό σε υψηλά επίπεδα σε όλο τον προβλεπόμενο ορίζοντα, με τον ονομαστικό πληθωρισμό να φτάνει στο 8,9% το 2022 και στο 3,5% το 2023.

Οι κίνδυνοι πρόβλεψης έχουν αυξηθεί. Από την άλλη πλευρά, συνδέονται με τον τουριστικό τομέα υπό το πρίσμα της αβέβαιης αγοραστικής δύναμης των εισερχόμενων τουριστών και των αυξημένων γεωπολιτικών εντάσεων στην περιοχή. Η δυνητικά πιο θετική δυναμική της αγοράς εργασίας θα μπορούσε να παράσχει ισχυρότερη από την αναμενόμενη υποστήριξη για το εισόδημα των νοικοκυριών και συνεπώς την ιδιωτική κατανάλωση στο μέλλον.

Υ.Γ Παρ’ όλες τις έξυπνες φράσεις των χρηματοδότων, ένα είναι ξεκάθαρο: με αύξηση του ΑΕΠ 2,3% και πληθωρισμό 12%, η πραγματική ανάπτυξη θα είναι σχεδόν μείον 10%. Όπως και το γεγονός ότι το δολάριο ΗΠΑ έχει ήδη ξεπεράσει το ευρώ. Είμαστε όμως στη «σωστή πλευρά της ιστορίας».Source link

Υψηλής ποιότητας δημοσιογραφική εργασία δεν μπορεί να είναι δωρεάν, αλλιώς γίνεται εξαρτάται από τις αρχές ή τους ολιγάρχες.
Ο ιστότοπός μας χρηματοδοτείται αποκλειστικά από χρήματα διαφήμισης.
Απενεργοποιήστε το πρόγραμμα αποκλεισμού διαφημίσεων για να συνεχίσετε να διαβάζετε τις ειδήσεις.
Με εκτίμηση, συντάκτες