Το πρόγραμμα Golden Visa της Ελλάδας ξεπερνά τους Ευρωπαίους ανταγωνιστές τον Ιανουάριο-Ιούνιο 2022

Σύμφωνα με στοιχεία που συγκέντρωσε το Tranio, η Golden Visa της Ελλάδας έγινε το κορυφαίο πρόγραμμα διαμονής ανά επένδυση στην Ευρώπη όσον αφορά τη σχετική αύξηση της ζήτησης το πρώτο εξάμηνο του έτους, παρά την αναστολή έκδοσης νέων για πολίτες της Ρωσίας και της Λευκορωσίας.

ΣΤΟ
δημοσιεύσεις
Η ιστοσελίδα του υπουργείου αναφέρει:

Η έρευνά του έδειξε ότι τα πιο δημοφιλή προγράμματα στην Ευρώπη όσον αφορά την αύξηση της ζήτησης ήταν η ελληνική «χρυσή βίζα» (τα αιτήματα αυξήθηκαν κατά 127% σε σύγκριση με τον Ιανουάριο-Ιούνιο 2021), τα Χρυσά Διαβατήρια Τουρκίας (+24%), Μάλτας (+18%) και Μαυροβουνίου (+12%), καθώς και την άδεια διαμονής για επενδυτικό πρόγραμμα στην Ιταλία (+11%).

Ο μεσίτης ακινήτων στο εξωτερικό διαπίστωσε επίσης ότι οι Χρυσές Βίζες και τα διαβατήρια έχουν συμβάλει σημαντικά στην ανάκαμψη της ευρωπαϊκής αγοράς ακινήτων από την πανδημία.

Η Ελληνική Χρυσή Βίζα είναι μια άδεια διαμονής για επένδυση που εκδίδεται στο πλαίσιο του προγράμματος της ελληνικής κυβέρνησης. Ο επενδυτής και η οικογένειά του λαμβάνουν την ιδιότητα του κατοίκου με αντάλλαγμα επενδύσεις σε ακίνητα, κρατικούς τίτλους, ελληνικές επιχειρήσεις ή κατάθεση σε τράπεζα ύψους 250.000 ευρώ. Και είναι μια πλαστική κάρτα με ενσωματωμένο τσιπ, φωτογραφία και προσωπικά δεδομένα.

Οι κάτοχοι της Ελληνικής Χρυσής Βίζας δεν χρειάζεται να ζήσουν στην Ελλάδα ή να δώσουν εξετάσεις ελληνικής γλώσσας. Η Ελληνική Χρυσή Βίζα ανανεώνεται κάθε πέντε χρόνια εφόσον ο επενδυτής διατηρεί το ακίνητο και επιθυμεί να παραμείνει Έλληνας κάτοικος.

Την 1η Απριλίου 2022, οι ελληνικές αρχές δημοσίευσαν απόφαση για την παράταση των αδειών διαμονής για τους κατόχους Golden Visa, η οποία είχε προηγουμένως ανασταλεί βάσει συστάσεις Ευρωπαϊκή Επιτροπή για πολίτες της Ρωσικής Ομοσπονδίας και της Λευκορωσίας. Πληροφορίες σχετικά δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου.

ΣΤΟ δημοσιεύσεις Η ιστοσελίδα του υπουργείου αναφέρει:

Ακυρώνεται η αναστολή εξέτασης των αιτήσεων επέκτασης των αδειών διαμονής από πολίτες της Ρωσικής Ομοσπονδίας και της Λευκορωσίας. Παραμένει μέχρι νεωτέρας η αναστολή υποβολής και έγκρισης νέων αιτήσεων για τη χορήγηση αδειών διαμονής.

Με απόφαση του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου κ. Νότισα Μηταράκη την αναστολή εξέτασης και λήψης αποφάσεων σε εκκρεμείς αιτήσεις για παράταση ισχύος άδειας διαμονής σύμφωνα με τα άρθρα 16 και 20 Β του Ν. 4251/2014, που υποβάλλονται από πολίτες της Ρωσικής Ομοσπονδίας και της Λευκορωσίας, συμπεριλαμβανομένων των μελών των οικογενειών τους , έχει αρθεί.

Η υποβολή νέων αιτήσεων για άδεια διαμονής, καθώς και αιτήσεων για παράταση άδειας διαμονής από πολίτες της Ρωσικής Ομοσπονδίας και της Λευκορωσίας, που ανήκουν στην κατηγορία «ιδιοκτητών επιχείρησης» του άρθρου 17 του νόμου 4251/2014, έχει γίνει. ανασταλεί.

Ωστόσο μέχρι πρόσφατα η αναστολή κατάθεσης και έγκρισης νέες δηλώσεις για απόκτηση άδειας διαμονής βάσει των άρθρων 16 και 20 Β του Ν. 4251/2014 από πολίτες της Ρωσικής Ομοσπονδίας και της Λευκορωσίας, συμπεριλαμβανομένων των μελών των οικογενειών τους, σύμφωνα με επενδυτικά πιστοποιητικά.

Σε ό,τι αφορά την αναστολή νέων αιτήσεων, σημειώνεται ότι ισχύουν εξαιρέσεις:

α) πολίτες της Ρωσικής Ομοσπονδίας ή της Λευκορωσίας που είναι μέλη της οικογένειας επενδυτών άλλης εθνικότητας·

β) πολίτες της Ρωσικής Ομοσπονδίας ή της Λευκορωσίας που είναι μέλη της οικογένειας του επενδυτή, πολίτης της Ρωσικής Ομοσπονδίας ή της Λευκορωσίας που έχουν ήδη υποβάλει αίτηση για παράταση της άδειας διαμονής τους ή έχουν έγκυρη άδεια διαμονής.

Σημειώνεται ότι η Ελλάδα μέχρι πρόσφατα ανασταλεί έκδοση αδειών διαμονής για επενδυτικούς σκοπούς για πολίτες της Ρωσικής Ομοσπονδίας και της Λευκορωσίας, πριν από τη διαμόρφωση της αντίστοιχης θέσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο πλαίσιο αυτό, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε τη σύστασή της με αριθμό C (2022) 2028 (28/03/2022), η οποία ελήφθη υπόψη κατά τη λήψη αυτής της απόφασης.

Ακυρώνεται η αναστολή εξέτασης των αιτήσεων επέκτασης των αδειών διαμονής από πολίτες της Ρωσικής Ομοσπονδίας και της Λευκορωσίας. Παραμένει μέχρι νεωτέρας η αναστολή υποβολής και έγκρισης νέων αιτήσεων για τη χορήγηση αδειών διαμονής.

Με απόφαση του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου κ. Νότισα Μηταράκη την αναστολή εξέτασης και λήψης αποφάσεων σε εκκρεμείς αιτήσεις για παράταση ισχύος άδειας διαμονής σύμφωνα με τα άρθρα 16 και 20 Β του Ν. 4251/2014, που υποβάλλονται από πολίτες της Ρωσικής Ομοσπονδίας και της Λευκορωσίας, συμπεριλαμβανομένων των μελών των οικογενειών τους , έχει αρθεί.

Η υποβολή νέων αιτήσεων για άδεια διαμονής, καθώς και αιτήσεων για παράταση άδειας διαμονής από πολίτες της Ρωσικής Ομοσπονδίας και της Λευκορωσίας, που ανήκουν στην κατηγορία «ιδιοκτητών επιχείρησης» του άρθρου 17 του νόμου 4251/2014, έχει γίνει. ανασταλεί.

Ωστόσο μέχρι πρόσφατα η αναστολή κατάθεσης και έγκρισης νέες δηλώσεις για απόκτηση άδειας διαμονής βάσει των άρθρων 16 και 20 Β του Ν. 4251/2014 από πολίτες της Ρωσικής Ομοσπονδίας και της Λευκορωσίας, συμπεριλαμβανομένων των μελών των οικογενειών τους, σύμφωνα με επενδυτικά πιστοποιητικά.

Σε ό,τι αφορά την αναστολή νέων αιτήσεων, σημειώνεται ότι ισχύουν εξαιρέσεις:

α) πολίτες της Ρωσικής Ομοσπονδίας ή της Λευκορωσίας που είναι μέλη της οικογένειας επενδυτών άλλης εθνικότητας·

β) πολίτες της Ρωσικής Ομοσπονδίας ή της Λευκορωσίας που είναι μέλη της οικογένειας του επενδυτή, πολίτης της Ρωσικής Ομοσπονδίας ή της Λευκορωσίας που έχουν ήδη υποβάλει αίτηση για παράταση της άδειας διαμονής τους ή έχουν έγκυρη άδεια διαμονής.

Σημειώνεται ότι η Ελλάδα μέχρι πρόσφατα ανασταλεί έκδοση αδειών διαμονής για επενδυτικούς σκοπούς για πολίτες της Ρωσικής Ομοσπονδίας και της Λευκορωσίας, πριν από τη διαμόρφωση της αντίστοιχης θέσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο πλαίσιο αυτό, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε τη σύστασή της με αριθμό C (2022) 2028 (28/03/2022), η οποία ελήφθη υπόψη κατά τη λήψη αυτής της απόφασης.Source link

Υψηλής ποιότητας δημοσιογραφική εργασία δεν μπορεί να είναι δωρεάν, αλλιώς γίνεται εξαρτάται από τις αρχές ή τους ολιγάρχες.
Ο ιστότοπός μας χρηματοδοτείται αποκλειστικά από χρήματα διαφήμισης.
Απενεργοποιήστε το πρόγραμμα αποκλεισμού διαφημίσεων για να συνεχίσετε να διαβάζετε τις ειδήσεις.
Με εκτίμηση, συντάκτες