Νομιμοποιήθηκε η υποχρέωση εμβολιασμού ατόμων άνω των 60 ετών και πρόστιμο 100 €

Υποχρεωτικός εμβολιασμός για άτομα άνω των 60 ετών και επιβολή μηνιαίου προστίμου 100 ευρώ αναγνωρίζεται από το Συμβούλιο της Επικρατείας ως συνταγματική.

Νόμιμη κηρύχθηκε η απόφαση για υποχρεωτικό εμβολιασμό ατόμων άνω των 60 ετών, σύμφωνα με την απόφαση του Ανωτάτου Συμβουλίου της Επικρατείας (Ανώτατο Δικαστήριο της Ελλάδος), που υπέγραψε την τελευταία ημέρα ο πρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας, Δημήτρης Σκαλτσούνης. της παραμονής του στο δικαστικό σώμα, αφού από 01/07/2022 αποχωρεί από τα καθήκοντά του λόγω αποφυλάκισης με συνταξιοδότηση.

Η απόφαση λαμβάνεται με πλειοψηφία μιας υπερισχύουσας ψήφου και με μία συμβουλευτική ψήφο του προέδρου σε κλειστή συνεδρίαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου, κατά την οποία απορρίφθηκαν και οι τέσσερις αιτήσεις ακύρωσης που είχαν κατατεθεί από δικαστικούς λειτουργούς, δικηγόρους. Συμπεριλαμβανομένης δήλωσης αξίωσης από ιερέα, συνταξιούχο δάσκαλο, ιδιωτικούς υπαλλήλους κ.λπ.

Έτσι η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας «αποφάσισε, μεταξύ άλλων, ότι το υποχρεωτικό μέτρο εμβολιασμού για άτομα άνω των 60 ετών, που θεσπίστηκε με το άρθρο 24 του νόμου αριθ. .

(«κρίθηκε, μεταξύ άλλων, ότι το μέτρο του υποχρεωτικού εμβολιασμού των φυσικών προσώπων άνω των 60 ετών, που θεσπίζεται με το άρθρο 24 του ν. 4865/2021 και εξηγείται με τις προσβαλλόμενες πράξεις, αποτελεί συνταγματικό ανεκτό περιορισμό των ατομικών δικαιωμάτων των διαδίκων, επειδή βασίζεται σε επίκαιρα και τεκμηριωμένα επιστημονικά και επιδημιολογικά δεδομένα και αποσκοπεί στην εξυπηρέτηση των σκοπών μείζονος δημόσιου συμφέροντος, δηλαδή στην προστασία των ατόμων της ηλικιακής αυτής ομάδας έναντι της βαριάς νόησης και του θανάτου, στην αποσυμφόρηση του συστήματος υγείας και στην αποβολή του κινδύνου κατάληψης όλων των ΜΕΘ“.)

Το δικαστήριο αποφάσισε ότι «πρόστιμο 100 ευρώ μηνιαίως, που προβλέπεται από τη διάταξη του άρθρου 24 του ν. 15.4.2022 έως 30.9.2022 δυνάμει του εικοστού ένατου άρθρου του ν. 4917/2022 και ΓΠ οικ. 20906/11.4.2022 του Υπουργού Υγείας, που εκδόθηκε πριν από τη συζήτηση των αιτήσεων στις 6.5.2022, το συνολικό ποσό του προστίμου, που περιορίζεται στο ήμισυ των μηνών Ιανουαρίου και Απριλίου και των μηνών Φεβρουαρίου και Μαρτίου 2022. , δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των τριακοσίων (300) ευρώ»).

(Το Δικαστήριο έκρινε περαιτέρω ότι «το πρόστιμο των 100 ευρώ μηνιαίως που προβλέπεται στη διάταξη του άρθρου 24 του ν. 4865/2021 συνιστά κατ’ αρχήν εύλογο κίνητρο για τον υποχρεωτικό εμβολιασμό των άνω των 60 ετών, ενόψει των προαναφερόμενων σκοπών δημοσίου συμφέροντος, πολύ περισσότερο μετά την αναστολή του άρθρου 24 για το χρονικό διάστημα από 15.4.2022 έως 30.9.2020. δυνάμει του άρθρου εικοστού ενάτου του ν. 4917/2022 και της Γ.Π. οικ. 20906/11.4.2022 απόφαση του Υπουργείου Υγείας, η οποία αποχώρησε πριν από τη συζήτηση των αιτιών την 6η.5.2022, το συνολικό ποσό του προστίμου, περιοριζόμενο για το ήμισυ των μηνών Ιανουαρίου και Απριλίου και για τους μήνες Φεβρουάριο και Μάρτιο 2022, δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό των τριακοσίων (300) ευρώ”).Source link

Υψηλής ποιότητας δημοσιογραφική εργασία δεν μπορεί να είναι δωρεάν, αλλιώς γίνεται εξαρτάται από τις αρχές ή τους ολιγάρχες.
Ο ιστότοπός μας χρηματοδοτείται αποκλειστικά από χρήματα διαφήμισης.
Απενεργοποιήστε το πρόγραμμα αποκλεισμού διαφημίσεων για να συνεχίσετε να διαβάζετε τις ειδήσεις.
Με εκτίμηση, συντάκτες