ΑΦΜ και ΑΜΚΑ ανατίθενται στο μαιευτήριο

Ακόμη και πριν το νεογέννητο αποκτήσει όνομα, θα έχει ήδη φορολογικούς και ασφαλιστικούς αριθμούς στο κρατικό μητρώο πολιτών.

Σύμφωνα με το άρθρο 52 του σχεδίου νόμου «Πρόσθετα μέτρα για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ2019/788 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την Πρωτοβουλία Ευρωπαίων Πολιτών και την Επιτροπή για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/1799 περί καθορισμού τεχνικών προδιαγραφών», προβλέπει ότι ο ΑΦΜ και AMCA θα ανατεθεί υποχρεωτικά σε όλα τα νεογέννητα, γράφει dikaiologitika.gr.

Η ψηφιακή καταγραφή της γέννησης των παιδιών θα γίνεται σε μαιευτήρια με τη συμμετοχή ενός εκ των γονέων. Αφού ταυτοποιηθούν τα στοιχεία τους στο σύστημα, τα δικαιολογητικά γέννησης που προβλέπονται για την ψηφιακή εγγραφή της γέννησης παιδιού θα καταχωρούνται αυτόματα στο μητρώο πολιτών της χώρας. Το πιστοποιητικό γέννησης θα εκδοθεί αφού οι γονείς επαληθεύσουν τα στοιχεία που περιέχονται σε αυτό και υπογράψουν το έγγραφο. Όλα αυτά θα γίνουν εντός των τειχών του νοσοκομείου.

Στα νεογνά, εκτός από το AMCA και το AFM, θα εκχωρηθεί «Αριθμός Ατομικού Πολίτη». Μετά από αυτό, θα σταλεί το πιστοποιητικό γέννησης για την εγγραφή του παιδιού στο μητρώο της οικογένειας των γονέων.

ΑΦΜ και ΑΜΚΑ θα κινητοποιηθούν αυτόματα για την κάλυψη της ασφάλισης του νεογνού. Στο τέλος της διαδικασίας, οι γονείς ενημερώνονται αυτόματα μέσω SMS ή e-mail για την εγγραφή στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Αν υπάρχουν άλυτα θέματα θα ενημερωθούν και αυτοί.

Να σημειωθεί ότι η αυτόματη καταβολή του επιδόματος γέννησης θα διεκπεραιώνεται ηλεκτρονικά. Δεδομένου ότι ο ΙΒΑΝ θα εγγραφεί στον τραπεζικό λογαριασμό της μητέρας στο μαιευτήριο, η ΑΑΔΕ θα ενημερώσει τον ΟΠΕΚΑ για τα οικονομικά στοιχεία που σχετίζονται με τα κριτήρια για την έκδοση του επιδόματος τοκετού.Source link

Υψηλής ποιότητας δημοσιογραφική εργασία δεν μπορεί να είναι δωρεάν, αλλιώς γίνεται εξαρτάται από τις αρχές ή τους ολιγάρχες.
Ο ιστότοπός μας χρηματοδοτείται αποκλειστικά από χρήματα διαφήμισης.
Απενεργοποιήστε το πρόγραμμα αποκλεισμού διαφημίσεων για να συνεχίσετε να διαβάζετε τις ειδήσεις.
Με εκτίμηση, συντάκτες