Power Pass: ανοιχτή πλατφόρμα, οδηγίες βήμα προς βήμα για την αίτηση

Ανοιχτή είναι η πλατφόρμα ένταξης στο πρόγραμμα Power Pass, για την επιδότηση λογαριασμών ρεύματος. Η περίοδος υποβολής αιτήσεων λήγει την τελευταία ημέρα του Ιουνίου.

Για να μπείτε στην πλατφόρμα, κάντε κλικ ΕΔΩ. Όλο και περισσότεροι δικαιούχοι θα μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις καθημερινά, η ηλεκτρονική πλατφόρμα θα ανοίγει σταδιακά, ανάλογα με το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ ΑΦΜ. Χθες Παρασκευή έγινε διαθέσιμο σε ιδιοκτήτες ΑΦΜ με κατάληξη τον αριθμό 1. Αυτή η βήμα προς βήμα υποβολή των αιτήσεων θα απλοποιήσει και θα επιταχύνει πολύ την επεξεργασία τους.

Η αίτηση είναι πολύ εύκολη. Το μόνο που χρειάζεστε είναι κωδικοί Taxisnet και λογαριασμός IBAN – θα πιστωθούν χρήματα σε αυτόν εάν εγκριθεί. Όλα τα απαραίτητα στοιχεία θα ληφθούν αυτόματα, μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης.

Οι πολίτες, συμπεριλαμβανομένων των φοιτητών, θα μπορούν να λάβουν έως και 600 ευρώ για την κάλυψη της αύξησης των λογαριασμών ρεύματος από 1 Δεκεμβρίου 2021 έως 31 Μαΐου 2022. Το κυριότερο είναι να πληρούν τα καθιερωμένα κριτήρια, να υποβάλουν προσεκτικά και σωστά αίτηση για το διαδικτυακή πλατφόρμα.

Οδηγία βήμα προς βήμα:

Βήμα 1. Αφού πιστοποιήσει την ταυτότητα των προσωπικών του κωδικών Taxisnet, ο δικαιούχος συνδέεται στην πλατφόρμα και υποβάλλει αίτηση για οικονομική υποστήριξη.

Βήμα 2. Η αίτηση μπορεί να αντιγραφεί εάν αφορά λογαριασμούς ρεύματος για την κύρια κατοικία του δικαιούχου και για ενοικιαζόμενες κατοικίες για εξαρτώμενα τέκνα που είναι φοιτητές πλήρους φοίτησης.

Βήμα 3. Η αίτηση υποβάλλεται από ένα μόνο μέλος του νοικοκυριού. Όταν δύο σύζυγοι που δεν διαμένουν χωριστά υποχρεούνται να υποβάλουν κοινή φορολογική δήλωση για το 2021, ο ένας από τους συζύγους πρέπει να υποβάλει κοινή φορολογική δήλωση. Εάν ληφθεί αίτηση από τον δεύτερο σύζυγο, θα απορριφθεί.

Βήμα 4. Ο παραλήπτης επιβεβαιώνει την ενημέρωση των στοιχείων της κύριας κατοικίας του:

Όλα τα στοιχεία κύριας κατοικίας λαμβάνονται από τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος του 2021, εάν έχει υποβληθεί μία, ή από τη φορολογική δήλωση του 2020, εάν δεν έχει ακόμη υποβληθεί το φορολογικό έτος 2021. Εάν ο αιτών συμφωνεί με τα δεδομένα για τον κύριο τόπο κατοικίας που αναγράφεται στην πλατφόρμα, τότε επιβεβαιώνει την ορθότητα για την περίοδο από 1 Δεκεμβρίου 2021 έως 1 Μαΐου 2022. Πλήρη στοιχεία για τον κύριο τόπο κατοικίας όπου διέμενε ο αιτών την 1η Δεκεμβρίου 2021, την 1η Ιανουαρίου 2022, την 1η Φεβρουαρίου 2022, την 1η Μαρτίου 2022, την 1η Απριλίου 2022 και την 1η Μαΐου 2022.

Βήμα 5. Για την πληρωμή των λογαριασμών ρεύματος που σχετίζονται με την ενοικίαση κατοικίας εξαρτώμενων τέκνων μιας οικογένειας με πλήρη απασχόληση, πρέπει να υποβληθεί αίτηση από γονέα ή κηδεμόνα. Προηγουμένως, ο γονέας ή ο κηδεμόνας έπρεπε να υποβάλει τελική δήλωση φόρου εισοδήματος για το φορολογικό έτος 2021 και να αναφέρει το ενοίκιο που καταβλήθηκε για την κατοικία του παιδιού και τον αντίστοιχο αριθμό ισχύος στο Πίνακας 6 της φορολογικής δήλωσης.

Ο αιτών επαληθεύει ή ενημερώνει τις πληροφορίες ενοικιαζόμενων κατοικιών για παιδιά πλήρους απασχόλησης για την περίοδο από τον Δεκέμβριο του 2021 έως τον Μάιο του 2022, συμπεριλαμβανομένων του ονόματος και του επωνύμου, του AFM του ιδιοκτήτη, του αριθμού δήλωσης ενοικίασης και του αριθμού ηλεκτρικής ενέργειας. Εάν το ενοικιαζόμενο κατάλυμα του παιδιού παραμείνει το ίδιο ως άνω μεταξύ 1ης Δεκεμβρίου 2021 και 1ης Μαΐου 2022, ο δικαιούχος επιβεβαιώνει ότι τα στοιχεία ισχύουν για όλη την παραπάνω περίοδο. Σε περίπτωση που από την 1η Δεκεμβρίου 2021 έως την 1η Μαΐου 2022 ο τόπος διαμονής του παιδιού έχει αλλάξει σχετικά με τα παραπάνω, ο δικαιούχος συμπληρώνει τα σχετικά στοιχεία για την ενοικιαζόμενη κατοικία στην οποία διέμενε το παιδί, 1 Δεκεμβρίου 2021. , 1 Ιανουαρίου 2022 ., 1 Φεβρουαρίου 2022, 1 Μαρτίου 2022, 1 Απριλίου 2022 και 1 Μαΐου 2022. Εάν υπάρχουν περισσότεροι από ένας μαθητές στην οικογένεια, ο δικαιούχος ακολουθεί την ίδια διαδικασία για τη δεύτερη ή τρίτη κατοικία .

ΠροσοχήΑ: Ένας γονέας ή κηδεμόνας μπορεί να υποβάλει έως και τρεις αιτήσεις μαθητών.

Βήμα 6. Μετά την ενημέρωση των στοιχείων της κύριας κατοικίας ή του ενοικιαζόμενου καταλύματος των παιδιών, ο αιτών συμπληρώνει και ενημερώνει τα στοιχεία επικοινωνίας τους και, ειδικότερα, τη διεύθυνση email, τον αριθμό κινητού τηλεφώνου και τον προσωπικό τραπεζικό λογαριασμό τους. Συναινεί στη μεταφορά των απαραίτητων στοιχείων των λογαριασμών ηλεκτρικής ενέργειας από τους προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας στην ΚτΠ Μ.Α.Ε. για την επεξεργασία και τον υπολογισμό της επιδότησης.

Βήμα 7. Ο δικαιούχος οριστικοποιεί την αίτηση για οικονομική ενίσχυση. Σημειώστε ότι είναι δυνατή η αλλαγή των στοιχείων της αίτησης ή η ακύρωσή της πριν από τη λήξη της περιόδου υποβολής αιτήσεων, δηλαδή μέχρι το τέλος Ιουνίου.

Παρέχεται οικονομική ενίσχυση σε άτομα με ετήσιο καθαρό νοικοκυριό μετά από φόρους, φορολογικό έτος 2020, έως 45.000 ευρώ. Εάν ένας φορολογούμενος υποβάλει φορολογική δήλωση για πρώτη φορά το φορολογικό έτος 2021, λαμβάνεται υπόψη το καθαρό εισόδημα του νοικοκυριού μετά από φόρους για το φορολογικό έτος 2021. Λαμβάνονται υπόψη τα στοιχεία εσόδων για το οικονομικό 2020 που αναφέρθηκαν πριν από την 1η Μαΐου 2022. Τα στοιχεία φορολογικής κατοικίας, καθώς και το εισόδημα για το φορολογικό έτος 2021, λαμβάνονται υπόψη όπως δηλώνονται πριν από κάθε δικαιούχο αίτηση για οικονομική ενίσχυση.

Για τον υπολογισμό του ποσού της βοήθειας ανά αποδέκτη, το ποσό βοήθειας υπολογίζεται πρώτα για κάθε λογαριασμό κοινής ωφελείας που εκδίδεται μεταξύ 1ης Δεκεμβρίου 2021 και 31 Μαΐου 2022. Το ποσό της ενίσχυσης στο λογαριασμό ηλεκτρικής ενέργειας υπολογίζεται ως το 60% του θετικού υπολοίπου που προκύπτει από την αφαίρεση από το ποσό του στοιχείου ρύθμισης λογαριασμού των κρατήσεων που παρέχονται από το κράτος και τους προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας.

Οικονομική ενίσχυση παρέχεται σε δικαιούχους στους οποίους παρουσιάζεται συνολική αύξηση στους λογαριασμούς ρεύματος άνω των 30 ευρώ και δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 600 ευρώ ανά δικαιούχο. Για παράδειγμα, εάν το καθαρό τέλος νοικοκυριού μετά την αφαίρεση των κρατήσεων για λογαριασμούς ρεύματος που εκδόθηκαν από την 1η Δεκεμβρίου 2021 έως τις 31 Μαΐου είναι 800 ευρώ, τότε το όφελος θα είναι 480 ευρώ (800×60%).

Το ποσό της ενίσχυσης δεν φορολογείται, είναι αναπαλλοτρίωτο και ακατάσχετο στα χέρια του δημοσίου ή τρίτων, δεν υπόκειται σε κρατήσεις, τέλη ή εισφορές, συμπεριλαμβανομένης ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης, δεν καταβάλλεται και δεν υπολογίζεται ως τεκμηριωμένες οφειλές προς η φορολογική διοίκηση και το κράτος, οι δήμοι, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τα πιστωτικά ιδρύματα. Δεν υπολογίζεται ως εισόδημα για την καταβολή κοινωνικών παροχών.

Η καταβολή της οικονομικής ενίσχυσης στους δικαιούχους θα γίνει μετά την ολοκλήρωση της υποβολής και εξέτασης των αιτήσεων. Το ποσό της βοήθειας θα πιστωθεί στον τραπεζικό λογαριασμό που καθορίζεται στην αίτηση. Σύμφωνα με το υπουργείο Οικονομικών, η πληρωμή θα γίνει σταδιακά, από τις αρχές Ιουλίου, ανάλογα με τον χρόνο υποβολής της αίτησης και την αξιοπιστία των στοιχείων. Ο δικαιούχος θα λάβει αυτόματο μήνυμα στη διεύθυνση e-mail που καθορίζεται στην αίτηση βοήθειας με το ποσό της βοήθειας που του καταβλήθηκε ή θα ενημερωθεί σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης.

Πληροφορίες στα ελληνικά μπορείτε να βρείτε εδώ.Source link

Power Pass: ανοιχτή πλατφόρμα, οδηγίες βήμα προς βήμα για την αίτηση

Ανοιχτή είναι η πλατφόρμα ένταξης στο πρόγραμμα Power Pass, για την επιδότηση λογαριασμών ρεύματος. Η περίοδος υποβολής αιτήσεων λήγει την τελευταία ημέρα του Ιουνίου.

Για να μπείτε στην πλατφόρμα, κάντε κλικ ΕΔΩ. Όλο και περισσότεροι δικαιούχοι θα μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις καθημερινά, η ηλεκτρονική πλατφόρμα θα ανοίγει σταδιακά, ανάλογα με το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ ΑΦΜ. Χθες Παρασκευή έγινε διαθέσιμο σε ιδιοκτήτες ΑΦΜ με κατάληξη τον αριθμό 1. Αυτή η βήμα προς βήμα υποβολή των αιτήσεων θα απλοποιήσει και θα επιταχύνει πολύ την επεξεργασία τους.

Η αίτηση είναι πολύ εύκολη. Το μόνο που χρειάζεστε είναι κωδικοί Taxisnet και λογαριασμός IBAN – θα πιστωθούν χρήματα σε αυτόν εάν εγκριθεί. Όλα τα απαραίτητα στοιχεία θα ληφθούν αυτόματα, μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης.

Οι πολίτες, συμπεριλαμβανομένων των φοιτητών, θα μπορούν να λάβουν έως και 600 ευρώ για την κάλυψη της αύξησης των λογαριασμών ρεύματος από 1 Δεκεμβρίου 2021 έως 31 Μαΐου 2022. Το κυριότερο είναι να πληρούν τα καθιερωμένα κριτήρια, να υποβάλουν προσεκτικά και σωστά αίτηση για το διαδικτυακή πλατφόρμα.

Οδηγία βήμα προς βήμα:

Βήμα 1. Αφού πιστοποιήσει την ταυτότητα των προσωπικών του κωδικών Taxisnet, ο δικαιούχος συνδέεται στην πλατφόρμα και υποβάλλει αίτηση για οικονομική υποστήριξη.

Βήμα 2. Η αίτηση μπορεί να αντιγραφεί εάν αφορά λογαριασμούς ρεύματος για την κύρια κατοικία του δικαιούχου και για ενοικιαζόμενες κατοικίες για εξαρτώμενα τέκνα που είναι φοιτητές πλήρους φοίτησης.

Βήμα 3. Η αίτηση υποβάλλεται από ένα μόνο μέλος του νοικοκυριού. Όταν δύο σύζυγοι που δεν διαμένουν χωριστά υποχρεούνται να υποβάλουν κοινή φορολογική δήλωση για το 2021, ο ένας από τους συζύγους πρέπει να υποβάλει κοινή φορολογική δήλωση. Εάν ληφθεί αίτηση από τον δεύτερο σύζυγο, θα απορριφθεί.

Βήμα 4. Ο παραλήπτης επιβεβαιώνει την ενημέρωση των στοιχείων της κύριας κατοικίας του:

Όλα τα στοιχεία κύριας κατοικίας λαμβάνονται από τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος του 2021, εάν έχει υποβληθεί μία, ή από τη φορολογική δήλωση του 2020, εάν δεν έχει ακόμη υποβληθεί το φορολογικό έτος 2021. Εάν ο αιτών συμφωνεί με τα δεδομένα για τον κύριο τόπο κατοικίας που αναγράφεται στην πλατφόρμα, τότε επιβεβαιώνει την ορθότητα για την περίοδο από 1 Δεκεμβρίου 2021 έως 1 Μαΐου 2022. Πλήρη στοιχεία για τον κύριο τόπο κατοικίας όπου διέμενε ο αιτών την 1η Δεκεμβρίου 2021, την 1η Ιανουαρίου 2022, την 1η Φεβρουαρίου 2022, την 1η Μαρτίου 2022, την 1η Απριλίου 2022 και την 1η Μαΐου 2022.

Βήμα 5. Για την πληρωμή των λογαριασμών ρεύματος που σχετίζονται με την ενοικίαση κατοικίας εξαρτώμενων τέκνων μιας οικογένειας με πλήρη απασχόληση, πρέπει να υποβληθεί αίτηση από γονέα ή κηδεμόνα. Προηγουμένως, ο γονέας ή ο κηδεμόνας έπρεπε να υποβάλει τελική δήλωση φόρου εισοδήματος για το φορολογικό έτος 2021 και να αναφέρει το ενοίκιο που καταβλήθηκε για την κατοικία του παιδιού και τον αντίστοιχο αριθμό ισχύος στο Πίνακας 6 της φορολογικής δήλωσης.

Ο αιτών επαληθεύει ή ενημερώνει τις πληροφορίες ενοικιαζόμενων κατοικιών για παιδιά πλήρους απασχόλησης για την περίοδο από τον Δεκέμβριο του 2021 έως τον Μάιο του 2022, συμπεριλαμβανομένων του ονόματος και του επωνύμου, του AFM του ιδιοκτήτη, του αριθμού δήλωσης ενοικίασης και του αριθμού ηλεκτρικής ενέργειας. Εάν το ενοικιαζόμενο κατάλυμα του παιδιού παραμείνει το ίδιο ως άνω μεταξύ 1ης Δεκεμβρίου 2021 και 1ης Μαΐου 2022, ο δικαιούχος επιβεβαιώνει ότι τα στοιχεία ισχύουν για όλη την παραπάνω περίοδο. Σε περίπτωση που από την 1η Δεκεμβρίου 2021 έως την 1η Μαΐου 2022 ο τόπος διαμονής του παιδιού έχει αλλάξει σχετικά με τα παραπάνω, ο δικαιούχος συμπληρώνει τα σχετικά στοιχεία για την ενοικιαζόμενη κατοικία στην οποία διέμενε το παιδί, 1 Δεκεμβρίου 2021. , 1 Ιανουαρίου 2022 ., 1 Φεβρουαρίου 2022, 1 Μαρτίου 2022, 1 Απριλίου 2022 και 1 Μαΐου 2022. Εάν υπάρχουν περισσότεροι από ένας μαθητές στην οικογένεια, ο δικαιούχος ακολουθεί την ίδια διαδικασία για τη δεύτερη ή τρίτη κατοικία .

ΠροσοχήΑ: Ένας γονέας ή κηδεμόνας μπορεί να υποβάλει έως και τρεις αιτήσεις μαθητών.

Βήμα 6. Μετά την ενημέρωση των στοιχείων της κύριας κατοικίας ή του ενοικιαζόμενου καταλύματος των παιδιών, ο αιτών συμπληρώνει και ενημερώνει τα στοιχεία επικοινωνίας τους και, ειδικότερα, τη διεύθυνση email, τον αριθμό κινητού τηλεφώνου και τον προσωπικό τραπεζικό λογαριασμό τους. Συναινεί στη μεταφορά των απαραίτητων στοιχείων των λογαριασμών ηλεκτρικής ενέργειας από τους προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας στην ΚτΠ Μ.Α.Ε. για την επεξεργασία και τον υπολογισμό της επιδότησης.

Βήμα 7. Ο δικαιούχος οριστικοποιεί την αίτηση για οικονομική ενίσχυση. Σημειώστε ότι είναι δυνατή η αλλαγή των στοιχείων της αίτησης ή η ακύρωσή της πριν από τη λήξη της περιόδου υποβολής αιτήσεων, δηλαδή μέχρι το τέλος Ιουνίου.

Παρέχεται οικονομική ενίσχυση σε άτομα με ετήσιο καθαρό νοικοκυριό μετά από φόρους, φορολογικό έτος 2020, έως 45.000 ευρώ. Εάν ένας φορολογούμενος υποβάλει φορολογική δήλωση για πρώτη φορά το φορολογικό έτος 2021, λαμβάνεται υπόψη το καθαρό εισόδημα του νοικοκυριού μετά από φόρους για το φορολογικό έτος 2021. Λαμβάνονται υπόψη τα στοιχεία εσόδων για το οικονομικό 2020 που αναφέρθηκαν πριν από την 1η Μαΐου 2022. Τα στοιχεία φορολογικής κατοικίας, καθώς και το εισόδημα για το φορολογικό έτος 2021, λαμβάνονται υπόψη όπως δηλώνονται πριν από κάθε δικαιούχο αίτηση για οικονομική ενίσχυση.

Για τον υπολογισμό του ποσού της βοήθειας ανά αποδέκτη, το ποσό βοήθειας υπολογίζεται πρώτα για κάθε λογαριασμό κοινής ωφελείας που εκδίδεται μεταξύ 1ης Δεκεμβρίου 2021 και 31 Μαΐου 2022. Το ποσό της ενίσχυσης στο λογαριασμό ηλεκτρικής ενέργειας υπολογίζεται ως το 60% του θετικού υπολοίπου που προκύπτει από την αφαίρεση από το ποσό του στοιχείου ρύθμισης λογαριασμού των κρατήσεων που παρέχονται από το κράτος και τους προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας.

Οικονομική ενίσχυση παρέχεται σε δικαιούχους στους οποίους παρουσιάζεται συνολική αύξηση στους λογαριασμούς ρεύματος άνω των 30 ευρώ και δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 600 ευρώ ανά δικαιούχο. Για παράδειγμα, εάν το καθαρό τέλος νοικοκυριού μετά την αφαίρεση των κρατήσεων για λογαριασμούς ρεύματος που εκδόθηκαν από την 1η Δεκεμβρίου 2021 έως τις 31 Μαΐου είναι 800 ευρώ, τότε το όφελος θα είναι 480 ευρώ (800×60%).

Το ποσό της ενίσχυσης δεν φορολογείται, είναι αναπαλλοτρίωτο και ακατάσχετο στα χέρια του δημοσίου ή τρίτων, δεν υπόκειται σε κρατήσεις, τέλη ή εισφορές, συμπεριλαμβανομένης ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης, δεν καταβάλλεται και δεν υπολογίζεται ως τεκμηριωμένες οφειλές προς η φορολογική διοίκηση και το κράτος, δήμοι, ασφαλιστικά ταμεία ή πιστωτικά ιδρύματα. Δεν υπολογίζεται ως εισόδημα για την καταβολή κοινωνικών παροχών.

Η καταβολή της οικονομικής ενίσχυσης στους δικαιούχους θα γίνει μετά την ολοκλήρωση της υποβολής και εξέτασης των αιτήσεων. Το ποσό της βοήθειας θα πιστωθεί στον τραπεζικό λογαριασμό που καθορίζεται στην αίτηση. Σύμφωνα με το υπουργείο Οικονομικών, η πληρωμή θα γίνει σταδιακά, από τις αρχές Ιουλίου, ανάλογα με τον χρόνο υποβολής της αίτησης και την αξιοπιστία των στοιχείων. Ο δικαιούχος θα λάβει αυτόματο μήνυμα στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που καθορίζεται στην αίτηση βοήθειας με το ποσό της βοήθειας που του καταβλήθηκε ή θα ενημερωθεί σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης.

Πληροφορίες στα ελληνικά μπορείτε να βρείτε εδώ.Source link

Υψηλής ποιότητας δημοσιογραφική εργασία δεν μπορεί να είναι δωρεάν, αλλιώς γίνεται εξαρτάται από τις αρχές ή τους ολιγάρχες.
Ο ιστότοπός μας χρηματοδοτείται αποκλειστικά από χρήματα διαφήμισης.
Απενεργοποιήστε το πρόγραμμα αποκλεισμού διαφημίσεων για να συνεχίσετε να διαβάζετε τις ειδήσεις.
Με εκτίμηση, συντάκτες