ΕΛΣΤΑΤ: Αύξηση 103% των εισαγωγών από τη Ρωσία, πτώση των ελληνικών εξαγωγών

Τόσο οι εισαγωγές όσο και οι εξαγωγές μεταξύ Ελλάδας και Ουκρανίας μειώθηκαν το 2022. Την ίδια ώρα, οι ελληνικές εισαγωγές από τη Ρωσία εκτινάχθηκαν εν μέσω πρωτοφανών αυξήσεων στις τιμές της ενέργειας τους τελευταίους μήνες, σύμφωνα με στοιχεία ΕΛΣΤΑΤ.

Τον Απρίλιο του 2022, ο δείκτης Ελληνικές εισαγωγές από τη Ρωσία ανήλθε σε 491,8 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 103,9% σε σχέση με τον Απρίλιο του 2021 (241,1 εκατ. ευρώ).

Ο όγκος των εξαγωγών από την Ελλάδα στη Ρωσία σε χρηματοοικονομικούς όρους τον Απρίλιο του 2022 ανήλθε σε 7,7 εκατ. ευρώ, δηλαδή 49,9% λιγότερος από τον Απρίλιο του 2021, όταν ήταν 15,5 εκατ. ευρώ. Το εμπορικό ισοζύγιο Ελλάδας και Ρωσίας τον Απρίλιο του 2022 ήταν αρνητικό και διαμορφώθηκε σε 484,0 εκατ. ευρώ (έλλειμμα).

Μεταξύ Ιανουαρίου και Απριλίου 2022, οι ελληνικές εισαγωγές από τη Ρωσία ανήλθαν σε 2.189,5 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 125,0% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2021 (973,2 εκατ. ευρώ).

Οι εξαγωγές από την Ελλάδα στη Ρωσία την περίοδο Ιανουαρίου – Απριλίου 2022 ανήλθαν σε 42,0 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας μείωση κατά 25,2% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2021 (56,1 εκατ. ευρώ). Το εμπορικό ισοζύγιο Ελλάδας-Ρωσίας μεταξύ Ιανουαρίου και Απριλίου 2022 ήταν αρνητικό στα 2.147,6 εκατ. ευρώ (έλλειμμα).

Το 2021, 656 ελληνικές εταιρείες έκαναν εισαγωγές από τη Ρωσία και 639 ελληνικές εξαγωγές στη Ρωσία.

Ο συνολικός όγκος των ελληνικών εισαγωγών από τη Ρωσία το 2021 ανήλθε σε 4302,4 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 46,7% σε σύγκριση με τα αντίστοιχα στοιχεία του 2020 (2933,4 εκατ. ευρώ).

Ο συνολικός όγκος των εξαγωγών από την Ελλάδα στη Ρωσία το 2021 ανήλθε σε 206,6 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 28,0% σε σύγκριση με το αντίστοιχο ποσοστό για το 2020 (161,4 εκατ. ευρώ).

Το εμπορικό ισοζύγιο της Ελλάδας με τη Ρωσία το 2021 ήταν αρνητικό και διαμορφώθηκε στα 4095,8 εκατ. ευρώ (έλλειμμα).

Ελληνο-Ουκρανικό εμπόριο

Τον Απρίλιο του 2022, η συνολική αξία των ελληνικών εισαγωγών από την Ουκρανία ανήλθε σε 3,2 εκατ. ευρώ, δηλαδή 85,2% λιγότερη από τον Απρίλιο του 2021 (21,3 εκατ. ευρώ).

Η συνολική αξία των ελληνικών εξαγωγών προς την Ουκρανία τον Απρίλιο του 2022 ανήλθε σε 5,6 εκατ. ευρώ, δηλαδή 83,5% λιγότερες από τον Απρίλιο του 2021 (34,0 εκατ. ευρώ). Το εμπορικό ισοζύγιο Ελλάδας και Ουκρανίας τον Απρίλιο του 2022 ήταν θετικό και διαμορφώθηκε στα 2,4 εκατ. ευρώ (πλεόνασμα).

Την περίοδο Ιανουαρίου – Απριλίου 2022, η αξία των ελληνικών εισαγωγών από την Ουκρανία ανήλθε στα 57,4 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας μείωση 7,3% σε σύγκριση με την περίοδο Ιανουαρίου-Απριλίου 2021 (61,9 εκατ. ευρώ).

Η αξία των ελληνικών εξαγωγών προς την Ουκρανία την περίοδο από τον Ιανουάριο έως τον Απρίλιο του 2022 ανήλθε σε 29,8 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας μείωση 47,7% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2021 (57,0 εκατ. ευρώ). Το εμπορικό ισοζύγιο Ελλάδας-Ουκρανίας την περίοδο Ιανουαρίου-Απριλίου 2022 ήταν αρνητικό και διαμορφώθηκε στα 27,6 εκατ. ευρώ (έλλειμμα).

Το 2021, 494 ελληνικές εταιρείες εισήγαγαν από την Ουκρανία και 581 ελληνικές εξαγωγές στην Ουκρανία.

Η συνολική αξία των ελληνικών εισαγωγών από την Ουκρανία το 2021 ανήλθε στα 198,4 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 10,8% σε σύγκριση με το αντίστοιχο ποσοστό για το 2020 (179,0 εκατ. ευρώ).

Η συνολική αξία των εξαγωγών της Ελλάδας προς την Ουκρανία το 2021 ανήλθε σε 338,8 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 74,9% σε σύγκριση με το 2020 – 193,7 εκατ. ευρώ.

Το εμπορικό ισοζύγιο της Ελλάδας με την Ουκρανία το 2021 ήταν θετικό και διαμορφώθηκε στα 140,4 εκατ. ευρώ (πλεόνασμα).Source link

Υψηλής ποιότητας δημοσιογραφική εργασία δεν μπορεί να είναι δωρεάν, αλλιώς γίνεται εξαρτάται από τις αρχές ή τους ολιγάρχες.
Ο ιστότοπός μας χρηματοδοτείται αποκλειστικά από χρήματα διαφήμισης.
Απενεργοποιήστε το πρόγραμμα αποκλεισμού διαφημίσεων για να συνεχίσετε να διαβάζετε τις ειδήσεις.
Με εκτίμηση, συντάκτες