Οι Έλληνες ήταν υποχρεωμένοι να αποκτήσουν "προσωπικός γιατρός"

Ξεκινούν από την 1η Ιουλίου οι εγγραφές πολιτών στο σύστημα «Προσωπικός Ιατρός», όπως προβλέπει το υπουργικό διάταγμα που δημοσιεύεται στην «ΦΕΚ» και καθορίζει τη διαδικασία εγγραφής πολιτών.

Ο προσωπικός γιατρός είναι το πρώτο σημείο επαφής του πολίτη με το δημόσιο σύστημα υγείας και παρέχει ολοκληρωμένη και διαρκή βοήθεια σε ένα άτομο για την πρόληψη και θεραπεία ασθενειών και τη βελτίωση της υγείας.

Τι είναι το σύστημα «Προσωπικός Ιατρός» το νέο νομοσχέδιο του ελληνικού Υπουργείου Υγείας

Κάτοικος Ελλάδας που έχει συμπληρώσει το 16ο έτος της ηλικίας του και ο ενήλικος πληθυσμός είναι προσηλωμένος (με ελεύθερη επιλογή) σε προσωπικούς ιατρούς με ειδικότητα: γενικό ιατρό ή γενική/οικογενειακή ιατρική. Απαιτείται να ισχύει μία από τις διατάξεις ή συνδυασμός αυτών:

α) ο γιατρός ήταν εγγεγραμμένος στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, υπηρετούσε και παρείχε τις υπηρεσίες του σε κέντρα υγείας, σε κατά τόπους κέντρα υγείας (Το.Μ.Υ.) και σε άλλες δημόσιες μονάδες (Κέντρα Υγείας, στις Τοπικές Μονάδες Υγείας, Το.Μ.Υ. ) κα σε λοιπές δημόσιες μονάδες Π.Φ.Υ.).

β) ιατρό που παρείχε τις υπηρεσίες του στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων τοπικών ιατρικών ομάδων σύμφωνα με το άρθρο 106 του ν. 4461/2017 (Α ’38),

γ) ο γιατρός ήταν σε σύμβαση με τον ΕΟΠΥΥ.

Σημειώνεται ότι ως προσωπικοί ιατροί ορίζονται και οι μη ειδικευμένοι ιατροί με δίπλωμα και άδεια γενικού ιατρού. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας Ως ατομικοί ιατροί μπορούν να διοριστούν ιατροί άλλων ειδικοτήτων.

Οι υπηρεσίες προσωπικού ιατρού παρέχονται μέσω κυβερνητικών μονάδων των Τοπικών Δικτύων Υπηρεσιών Π.Φ.Υ, κέντρων υγείας, ιδιωτικών κλινικών και σε κατοικίες. iefimerida.gr.

Επιλογή προσωπικού γιατρού

Ο πληθυσμός άνω των 16 ετών, μέσω κηδεμόνων γονέων και ενήλικων πολιτών, πρέπει να εγγραφεί σε προσωπικό γιατρό, τον οποίο μπορεί να επιλέξει αυθαίρετα, ανεξαρτήτως τόπου διαμονής ή διαμονής, από όλους τους προσωπικούς ιατρούς που είναι εγγεγραμμένοι στη σχετική ενημερωμένη λίστα. .

Κάθε άτομο έχει δικαίωμα εγγραφής μόνο σε προσωπικό γιατρό. Η μετάθεση σε άλλο προσωπικό γιατρό επιτρέπεται μία φορά το χρόνο, η οποία αρχίζει από την ημέρα εγγραφής του πολίτη. Σε περίπτωση αλλαγής διοικητικής περιφέρειας κατά τη διάρκεια του έτους, ο πολίτης έχει δικαίωμα σε πρόσθετη μετάθεση.

Το ενεργό στρατιωτικό προσωπικό εξαιρείται από την υποχρέωση εγγραφής σε προσωπικό ιατρό. Οι ανασφάλιστοι έχουν τη δυνατότητα να κλείσουν ραντεβού κατόπιν αιτήματός τους με προσωπικό γιατρό, υπάλληλο του ΕΟΠΥΥ.

Πώς να κλείσετε ένα ραντεβού με έναν προσωπικό γιατρό

Η εγγραφή σε προσωπικό γιατρό πραγματοποιείται ηλεκτρονικά. Εάν ο πολίτης συμπληρώσει το 16ο έτος της ηλικίας του, η εγγραφή πραγματοποιείται από άτομο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Η διαδικασία ηλεκτρονικής εγγραφής μπορεί να πραγματοποιηθεί είτε από τον πολίτη μέσω της πλατφόρμας εγγραφής του πολίτη είτε από το διοικητικό και λοιπό προσωπικό των παρόχων δημόσιας υγείας ΠΦΥ, προσωπικούς ιατρούς ή άλλους φορείς που μπορούν να εντοπιστούν αργότερα, με την προσωπική παρουσία του πολίτη. .

Όλες οι αιτήσεις πολιτών γίνονται δεκτές έως ότου συμπληρωθεί το νόμιμο όριο των 2.000 εγγεγραμμένων πολιτών ανά γιατρό. Στην περίπτωση των ιδιωτών γιατρών που εργάζονται με σύμβαση με τον ΕΟΠΥΥ, οι αιτήσεις των πολιτών για εγγραφή γίνονται δεκτές με συγκεκριμένο όριο.

Η κατάσταση των πολιτών που είναι ήδη εγγεγραμμένοι σε οικογενειακό γιατρό θεωρείται τακτοποιημένη, δεν υποχρεούνται να προβούν σε περαιτέρω ενέργειες.

Ο προσωπικός ιατρός παραπέμπει τον λήπτη ιατρικών υπηρεσιών σε ιατρούς άλλων ειδικοτήτων που ασκούν το επάγγελμα σε κέντρα υγείας, κρατικά ιδρύματα δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας περίθαλψης του συστήματος ΕΟΠΥΥ.Source link

Υψηλής ποιότητας δημοσιογραφική εργασία δεν μπορεί να είναι δωρεάν, αλλιώς γίνεται εξαρτάται από τις αρχές ή τους ολιγάρχες.
Ο ιστότοπός μας χρηματοδοτείται αποκλειστικά από χρήματα διαφήμισης.
Απενεργοποιήστε το πρόγραμμα αποκλεισμού διαφημίσεων για να συνεχίσετε να διαβάζετε τις ειδήσεις.
Με εκτίμηση, συντάκτες