Eurostat: Το προσδόκιμο ζωής στην Ελλάδα


Η Eurostat δημοσίευσε μελέτη για το προσδόκιμο ζωής για άνδρες και γυναίκες ΕΕ σε σύγκριση με την Ελλάδα. Όπως σημειώθηκε, το 2020, ο δείκτης για τις γυναίκες στην ΕΕ ήταν κατά μέσο όρο 5,7 χρόνια υψηλότερος από ό,τι για τους άνδρες (83,2 έτη έναντι 77,5 ετών).

Ειδικότερα, το 2020, ο αριθμός των ετών υγιούς ανθρώπινης ζωής στην ΕΕ από τη γέννηση ήταν 64,5 έτη για τις γυναίκες και 63,5 έτη για τους άνδρες. Καταρχάς, σύμφωνα με τα στοιχεία του 2020, οι γυναίκες έχουν υψηλότερο προσδόκιμο ζωής από τους άνδρες.

Αναφορά. Προσδόκιμο ζωής (κατά τη γέννηση) – ένας από τους κύριους δείκτες της ποιότητας του συστήματος υγειονομικής περίθαλψης στα κριτήρια αξιολόγησης του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ). Έχει άμεση συσχέτιση με τον δείκτη των συνολικών δαπανών για την υγεία.

Ακολουθεί μια λίστα χωρών ανά προσδόκιμο ζωής. Προσδόκιμο ζωής Το (LE) είναι μια τιμή που δείχνει πόσο χρόνο θα ζήσει κατά μέσο όρο μια ομάδα ανθρώπων που γεννήθηκαν την ίδια χρονιά, εάν η θνησιμότητα σε κάθε ηλικιακή ομάδα παραμείνει στο ίδιο επίπεδο.

Για κάθε χώρα, η διάρκεια δίνεται για το σύνολο του πληθυσμού και χωριστά για τον ανδρικό και τον γυναικείο πληθυσμό. Ο πίνακας, μαζί με κυρίαρχα κράτη, περιλαμβάνει ορισμένα εξαρτημένα εδάφη. Οι αριθμοί αντικατοπτρίζουν την ποιότητα της ιατρικής περίθαλψης, καθώς και παράγοντες όπως η παρουσία εχθροπραξιών και ο επιπολασμός του HIV. Μόνο χώρες με πληθυσμό άνω των 100.000 ατόμων εμφανίζονται στους καταλόγους του ΟΗΕ.

Τα χρόνια υγιεινού τρόπου ζωής αποτελούν σίγουρα το 78% και το 82% του συνολικού προσδόκιμου ζωής για τις γυναίκες και τους άνδρες, αντίστοιχα. Επομένως, κατά μέσο όρο, οι άνδρες τείνουν να περνούν μεγαλύτερο ποσοστό της κάπως μικρότερης ζωής τους χωρίς περιορισμούς δραστηριότητας λόγω προβλημάτων υγείας.

Τραπέζι. Οι γυναίκες βρίσκονται στην αριστερή πλευρά της λίστας και οι άνδρες στη δεξιά πλευρά, με την κορυφή της λίστας να ξεκινά από το κράτος μέλος με τα υψηλότερα μέσα υγιή έτη.

Τα στοιχεία που δημοσιεύει η Eurostat παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τα κράτη μέλη της ένωσης. in.gr. Μεταξύ αυτών, ο υψηλότερος αριθμός ετών υγιούς ζωής το 2020 για τις γυναίκες καταγράφηκε στη Σουηδία (72,7 έτη), ακολουθούμενη από τη Μάλτα (70,7 έτη) και την Ιταλία (68,7 έτη). Τα υψηλότερα ποσοστά μεταξύ των ανδρών καταγράφηκαν επίσης στις ίδιες τρεις χώρες: Σουηδία (72,8), Μάλτα (70,2) και Ιταλία (67,2).

Αντίθετα, σε Η Λετονία είχε τον χαμηλότερο αριθμό ετών υγιούς ζωής τόσο για τις γυναίκες (54,3 ετών) όσο και για τους άνδρες (52,6 ετών).

Τα ακραία μεγέθη μπορούν εν μέρει να εξηγηθούν από τον τρόπο μέτρησης του περιορισμού των δραστηριοτήτων στη χώρα, ο οποίος επηρεάζει σε κάποιο βαθμό τα αποτελέσματα, σημειώνει η Eurostat.

Τα έτη υγιούς ζωής για τις γυναίκες ήταν υψηλότερα από ό,τι για τους άνδρες στην ΕΕ20, με τη συνολική διαφορά μεταξύ των φύλων σχετικά μικρή. Σε επτά κράτη μέλη της ΕΕ, το χάσμα ήταν πάνω από 2 χρόνια, με τις μεγαλύτερες διαφορές να καταγράφονται στη Βουλγαρία (+4,2 έτη), την Εσθονία (+4,1 έτη) και την Πολωνία (+4,0 έτη).

Από την άλλη πλευρά, τα χρόνια υγιούς ζωής ήταν χαμηλότερα για τις γυναίκες από ό,τι για τους άνδρες σε έξι κράτη μέλη της ΕΕ. Οι μεγαλύτερες διαφορές παρατηρήθηκαν στην Ολλανδία (-2,8 έτη), την Πορτογαλία (-2,1 έτη) και τη Φινλανδία (-1,8 έτη).

ΣΤΟ Στην Ισπανία καταγράφηκε ο ίδιος αριθμός ετών υγιούς ζωής τόσο για τις γυναίκες όσο και για τους άνδρες.

Πώς είναι τα πράγματα στην Ελλάδα;

Σύμφωνα με σχετική έρευνα, στην Ελλάδα, τόσο οι άνδρες όσο και οι γυναίκες έχουν υψηλές προσδοκίες για μια υγιή ζωή. Το μέσο προσδόκιμο υγιούς ζωής των Ελληνίδων είναι τα 66,8 χρόνια, γεγονός που τοποθετεί τη χώρα μας στην 6η θέση στο ίδιο επίπεδο με τη Γερμανία. Αντίστοιχα, για τους άνδρες, το προσδόκιμο υγιούς ζωής είναι 65 χρόνια, τοποθετώντας και πάλι την Ελλάδα στην 6η θέση σε επίπεδο ΕΕ μετά τη Γερμανία.

Τέλος, πρέπει να σημειωθεί ότι στην Ελλάδα οι κάτοικοι έχουν μεγαλύτερο προσδόκιμο ζωής ακόμη και από τον πληθυσμό πιο ανεπτυγμένων χωρών όπως η Γαλλία και η Ολλανδία.Source link

Υψηλής ποιότητας δημοσιογραφική εργασία δεν μπορεί να είναι δωρεάν, αλλιώς γίνεται εξαρτάται από τις αρχές ή τους ολιγάρχες.
Ο ιστότοπός μας χρηματοδοτείται αποκλειστικά από χρήματα διαφήμισης.
Απενεργοποιήστε το πρόγραμμα αποκλεισμού διαφημίσεων για να συνεχίσετε να διαβάζετε τις ειδήσεις.
Με εκτίμηση, συντάκτες