Επίδομα 1000 ευρώ: ποιος το δικαιούται

Αναμένεται ότι 80.000 άνεργοι θα λάβουν επείγουσα βοήθεια, χάρη στην εκπαίδευση που θα πραγματοποιηθεί στο άμεσο μέλλον.

Έκτακτη οικονομική ενίσχυση 1.000 ευρώ θα παράσχει ο ΟΑΕΔ μέσω των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης σε χιλιάδες ανέργους που θα ολοκληρώσουν δωρεάν εξ αποστάσεως εκπαίδευση και πιστοποίηση «Προγραμμάτων Αναβάθμισης και Επανεκπαίδευσης σε Τομείς Υψηλής Ζήτησης με Εστίαση στις Ψηφιακές και Περιβαλλοντικές Δεξιότητες. “. Από μέρα σε μέρα αναμένεται ανακοίνωση πότε θα ξεκινήσει η εξ αποστάσεως εκπαίδευση για ανέργους, ώστε με την ολοκλήρωσή της τα χρήματα να πάνε στους λογαριασμούς των δικαιούχων, γράφει newsbreak.gr.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν άνεργοι που πληρούν τουλάχιστον τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

  • Να είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, ανεξάρτητα αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι.
  • Να είναι άνω των 18 ετών.
  • Να είναι απόφοιτοι τουλάχιστον της υποχρεωτικής εκπαίδευσης.

Πώς θα πάρουν 1000 ευρώ οι άνεργοι

Κάθε ωφελούμενος που ολοκληρώνει το πρόγραμμα συνεχιζόμενης επαγγελματικής εκπαίδευσης και πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων, σύμφωνα με τους όρους της πρόσκλησης στα μαθήματα, δικαιούται λαμβάνουν εκπαιδευτικό επίδομα, που είναι 5 € / ώρα εκπαίδευσης, χωρίς τα ασφάλιστρα. Δικαιούχος πρέπει να ολοκληρώσει την εκπαίδευση και να περάσει εξετάσεις πιστοποίησης για να λάβει πλήρες επίδομα σπουδών.

Συγκεκριμένα καταβολή εκπαιδευτικού επιδόματος δικαιούχοι πραγματοποιείται ως εξής:

  • Με την επιτυχή ολοκλήρωση της εκπαίδευσης και τη συμμετοχή του δικαιούχου στις εξετάσεις πιστοποίησης (ανεξαρτήτως αποτελέσματος), ο δικαιούχος δικαιούται ποσό που αντιστοιχεί στο 70% του συνολικού επιτρεπόμενου ποσού για το σύνολο των ωρών εκπαίδευσης στο πρόγραμμα. , μείον τυχόν κενά.
  • Εάν περάσει επιτυχώς τις εξετάσεις πιστοποίησης, δικαιούται το 100% του συνολικού ποσού για το σύνολο των ωρών φοίτησης του προγράμματος, μείον τα κενά.
  • Η πληρωμή πραγματοποιείται άπαξ, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας εκπαίδευσης και πιστοποίησης, καθώς και μετά τη λήψη των σχετικών πληροφοριών από τον πάροχο που παρέχει εκπαίδευση μέσω του πληροφοριακού συστήματος.
  • Τα ασφάλιστρα που αντιστοιχούν στο επίδομα εκπαίδευσης του ασκούμενου καλύπτονται από την επιταγή εκπαίδευσης και καταβάλλονται από τον διοργανωτή της εκπαίδευσης, ο οποίος υποχρεούται να τα καταβάλει εμπρόθεσμα.Source link

Υψηλής ποιότητας δημοσιογραφική εργασία δεν μπορεί να είναι δωρεάν, αλλιώς γίνεται εξαρτάται από τις αρχές ή τους ολιγάρχες.
Ο ιστότοπός μας χρηματοδοτείται αποκλειστικά από χρήματα διαφήμισης.
Απενεργοποιήστε το πρόγραμμα αποκλεισμού διαφημίσεων για να συνεχίσετε να διαβάζετε τις ειδήσεις.
Με εκτίμηση, συντάκτες