Νέο 100% επιδοτούμενο πρόγραμμα επαγγελματικής εμπειρίας για 10.000 ανέργους

Ήδη έχουν ξεκινήσει οι αιτήσεις για το Πρόγραμμα Κατάρτισης 10.000 Ανέργων Νέων κάτω των 29 ετών στην Περιφέρεια Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας.

Ειδικότερα, 6.500 άνεργοι νέοι στην περιφέρεια Αττικής και 3.500 στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας θα έχουν την ευκαιρία να βελτιώσουν τις δεξιότητές τους και να προετοιμαστούν για την είσοδο στην αγορά εργασίας μέσω προγραμμάτων επιδότησης. Δ.ΥΠ.Α (πρώην ΟΑΕΔ).

Σε ποιον απευθύνεται αυτό το πρόγραμμα;

Οι ωφελούμενοι πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων των Κέντρων Προώθησης Απασχόλησης (ΚΠΑ2) Δ.ΥΠ.Α., που εδρεύουν σε περιοχές αρμοδιότητας των περιφερειών Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας, ηλικίας έως 29 ετών, πτυχιούχοι οποιασδήποτε βαθμίδας. της εκπαίδευσης.

Σκοπός του προγράμματος επαγγελματικής κατάρτισης είναι η αύξηση της πρόσβασης των νέων στην αγορά εργασίας μέσω της απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας, καθώς και η εξάλειψη του φαινομένου της «διαρροής επιστημονικού προσωπικού στο εξωτερικό».

Το πρόγραμμα διαρκεί 7 μήνες, και η Δ.ΥΠ.Α. θα καταβάλλει στους δικαιούχους μηνιαίο επίδομα ίσο με τον εκ του νόμου προβλεπόμενο κατώτατο μισθό (με πλήρη ασφάλιστρα), καθώς και μέρος των επιδομάτων αδείας και των αποδοχών αδείας.

Εργοδότες

Οι εταιρείες που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν εντάσσονται στο πρόγραμμα ανάλογα με τον αριθμό των εργαζομένων ως εξής:

1. Αριθμός προσωπικού πριν από την πρόσληψη δικαιούχων και συνιστώμενος αριθμός νέου προσωπικού:

  • 3 άτομα – 1 ασκούμενος (προσλαμβάνεται στο πλαίσιο του προγράμματος),
  • 4-9 άτομα – 2 εκπαιδευόμενοι,
  • 10-19 άτομα – 3 εκπαιδευόμενοι,
  • 20-30 άτομα – 5 εκπαιδευόμενοι,
  • 31-50 άτομα – 8 εκπαιδευόμενοι.

2. Με περισσότερα από 50 άτομα που απασχολούνται στο γραφείο, είναι δυνατή η πρόσληψη έως και 20 ασκουμένων.

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι ότι η εταιρεία δεν προέβη σε μείωση προσωπικού λόγω καταγγελίας της σύμβασης εργασίας εντός 3 μηνών πριν από την υποβολή της αίτησης.

Οι εταιρείες που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση μέσω της ιστοσελίδας της Δ.ΥΠ.Α. https://www.oaed.gr/proghrammata-anoikhta

Το πρόγραμμα συνολικού προϋπολογισμού 65.000.000 ευρώ συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»).

Για επίσημη πρόσκληση στο πρόγραμμα και επιπλέον πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της Δ.ΥΠ.Α. www.oaed.gr.Source link

Υψηλής ποιότητας δημοσιογραφική εργασία δεν μπορεί να είναι δωρεάν, αλλιώς γίνεται εξαρτάται από τις αρχές ή τους ολιγάρχες.
Ο ιστότοπός μας χρηματοδοτείται αποκλειστικά από χρήματα διαφήμισης.
Απενεργοποιήστε το πρόγραμμα αποκλεισμού διαφημίσεων για να συνεχίσετε να διαβάζετε τις ειδήσεις.
Με εκτίμηση, συντάκτες