Η Ελλάδα είναι η «πρωταθλήτρια» στους έμμεσους φόρους

Ο Θάνος Τσίρος, οικονομικός σχολιαστής της Καθημερινής, σε αυτό το δημοσίευμα προσφέρει την εκδοχή του για τους λόγους της αποτυχίας της ελληνικής κυβέρνησης σε σχέση με τη φορολογική πολιτική και για να δικαιολογήσει το υψηλό επίπεδο φόρων στη χώρα.

Οι παθογένειες που χαρακτηρίζουν το ελληνικό φορολογικό σύστημα, εμποδίζοντας την περαιτέρω εδραίωσή του, είναι ακόμα εδώ. Η πρόοδος που σημειώθηκε τα τελευταία χρόνια στη μείωση της επιβάρυνσης των αυτοαπασχολούμενων ή στη μείωση των ασφαλίστρων αντικατοπτρίστηκε σε πρόσφατη έρευνα του ΟΟΣΑ με μείωση των κρατήσεων από τα εισοδήματα των εργαζομένων κατά περίπου δύο ποσοστιαίες μονάδες.

Ωστόσο, μια άλλη μελέτη του ΟΟΣΑ δείχνει ότι η Ελλάδα εξακολουθεί να εξαρτάται από εξαιρετικά υψηλούς έμμεσους φορολογικούς συντελεστές. ειδικού φόρου κατανάλωσης για την αμόλυβδη βενζίνη είναι διπλάσιος από τον ελάχιστο ισχύοντα φόρο ΕΕ, έμμεσος φόρος για το μαζούτ είναι 14 φορές υψηλότερο, και ο βασικός συντελεστής ΦΠΑ (24%) είναι μεταξύ των 3-4 υψηλότερων στην Ευρώπη.

Ο λόγος που η κυβέρνηση είναι απρόθυμη να «αγγίξει» αυτά τα επιτόκια βοηθώντας στην άμβλυνση μιας πληθωριστικής ενεργειακής κρίσης είναι επειδή χαμηλή απόδοση των άμεσων φόρων στην Ελλάδα.

Δεδομένου ότι το 70% των φορολογουμένων δηλώνει εισόδημα κάτω από το μη φορολογητέο όριο και δύο στους τρεις επαγγελματίες παρουσιάζουν απώλειεςο φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων στην Ελλάδα είναι 15% των συνολικών φορολογικών εσόδων, ενώ ο μέσος όρος για τις χώρες του ΟΟΣΑ είναι 23%.

Η «τρύπα» που δημιουργούν οι πολύ χαμηλές δηλώσεις φόρου εισοδήματος καλύπτεται σε μεγάλο βαθμό από ειδικού φόρου κατανάλωσης. Με μέσο συντελεστή ειδικού φόρου κατανάλωσης στον ΟΟΣΑ στο 13% των συνολικών φόρων, η Ελλάδα αναμένει τους παρακάτω δείκτες από τα καύσιμα, τα προϊόντα καπνού.

Ελλάδα

ΟΟΣΑ*

φόρο εισοδήματος για τα άτομα

δεκαπέντε%

23%

φόρος εισοδήματος νομικός πρόσωπα

6%

δέκα%

ΑΣΦΑΛΙΣΗ εισφορές

31%

26%

φόρος επί ακίνητα

οκτώ%

6%

ΔΕΞΑΜΕΝΗ

21%

είκοσι%

ειδικούς φόρους κατανάλωσης

19%

13%

Σε περιόδους ακραίων πληθωριστικών πιέσεων όπως αυτή που βιώνουμε, η «ιδιαιτερότητα» της Ελλάδας να εξαρτάται από την έμμεση φορολογία και ιδιαίτερα από τους έμμεσους ειδικούς φόρους κατανάλωσης είναι ένα μεγάλο εμπόδιο. Το δημοσιονομικό κόστος της άμεσης μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης δεν θα μπορούσε εύκολα να αντισταθμιστεί είτε με τον περιορισμό της κατανάλωσης καυσίμων είτε με την αύξηση των φορολογικών εσόδων από άλλες πηγές, όπως ο φόρος εισοδήματος.

Η παρέμβαση στην έμμεση φορολογία ήταν δέσμευση της κυβερνητικής εκστρατείας, αλλά η πανδημία, η ενεργειακή κρίση και τώρα ο πόλεμος στην Ουκρανία έχουν περιορίσει το πεδίο παρέμβασης. Ζητούνται πλέον μέτρα για την τόνωση των ηλεκτρονικών συναλλαγών, καθώς και για την αύξηση των ονομαστικών μισθών των εργαζομένων: αφενός για μείωση της φοροδιαφυγής και αφετέρου για αύξηση του όγκου των δηλωθέντων εισοδημάτων για διεύρυνση του φόρου. βάσης, αύξηση των εσόδων από άμεσους φόρους και δημιουργία συνθηκών μείωσης των πολύ υψηλών συντελεστών έμμεσων φόρων, ιδίως του ΦΠΑ.

Ανά κατηγορία φορολογικών εσόδων, οι ανισότητες που εξακολουθούν να χαρακτηρίζουν τη χώρα αποτυπώνονται στα ακόλουθα στοιχεία:

  1. Στον φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων, η Ελλάδα έχει μερίδιο 15% έναντι 23%, που είναι ο μέσος όρος του ΟΟΣΑ. Αιτία είναι η μείωση του εισοδήματος τα τελευταία χρόνια λόγω των ετών κρίσης, της ανεργίας και της εκτεταμένης φοροδιαφυγής, ιδιαίτερα μεταξύ των αυτοαπασχολούμενων. Με τη δημιουργία θέσεων εργασίας, τους υψηλότερους ονομαστικούς μισθούς και την «πίεση» στις εισπράξεις λόγω ηλεκτρονικών πληρωμών, εκτιμάται ότι το τεράστιο χάσμα που χωρίζει τη χώρα από τον ΟΟΣΑ θα «κλείσει» το 2022.
  2. Η Ελλάδα έχει φόρο εισοδήματος εταιρειών 6%, έναντι 10%, που είναι ο μέσος όρος του ΟΟΣΑ. Η μείωση του φορολογικού συντελεστή στο 22% φαίνεται ότι δημιούργησε κίνητρο για αύξηση της φορολογητέας ύλης.
  3. Η Ελλάδα λαμβάνει το 31% του συνολικού της εισοδήματος από ασφάλιστρα, έναντι 26% στις χώρες μέλη του ΟΟΣΑ. Από την 1η Ιουνίου, με μείωση 0,5% στους συντελεστές των πρόσθετων ασφαλίστρων για εργοδότη και εργαζόμενο, η σωρευτική μείωση θα είναι 4,5%, άρα η ψαλίδα θα μειωθεί σε αυτό το επίπεδο.
  4. Στους φόρους ακινήτων βρισκόμαστε και πάλι πάνω από τον μέσο όρο (8% έναντι 6%), αλλά πλέον έχει δρομολογηθεί η περικοπή του ΕΝΦΙΑ, οπότε αναμένεται ισορροπία.
  5. Ο ΦΠΑ, παρά τους πολύ υψηλούς συντελεστές, επιστρέφει τον φόρο κοντά στον μέσο όρο (21% έναντι 20%).
  6. Μεγάλη ανισορροπία παρατηρείται στους ειδικούς φόρους κατανάλωσης: 19% έναντι 13% στις χώρες του ΟΟΣΑ.

* ΟΟΣΑ – Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης – ένας διεθνής οικονομικός οργανισμός ανεπτυγμένων χωρών που αναγνωρίζουν τις αρχές της αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας και της οικονομίας της ελεύθερης αγοράς. Βικιπαίδεια

Δείτε επίσης φόρους. «Να πληρώσω ή να μην πληρώσω, αυτό είναι το ζητούμενο».Source link

Υψηλής ποιότητας δημοσιογραφική εργασία δεν μπορεί να είναι δωρεάν, αλλιώς γίνεται εξαρτάται από τις αρχές ή τους ολιγάρχες.
Ο ιστότοπός μας χρηματοδοτείται αποκλειστικά από χρήματα διαφήμισης.
Απενεργοποιήστε το πρόγραμμα αποκλεισμού διαφημίσεων για να συνεχίσετε να διαβάζετε τις ειδήσεις.
Με εκτίμηση, συντάκτες