ΙΕΛΚΑ: Πτώση πωλήσεων το 2022

Μείωση των πωλήσεων το 2022 προβλέπουν οι ηγέτες του κλάδου λιανικής πώλησης παντοπωλείων, αναφέρει ΙΕΛΚΑ.

Ειδικότερα, λιανικής και βιομηχανίας FMCG (ταχέως αναπτυσσόμενα καταναλωτικά αγαθά), σύμφωνα με μελέτη του Ινστιτούτου Ερευνών Καταναλωτικών Αγαθών (ΙΕΛΚΑ).

Πρόβλεψη για μείωση των πωλήσεων κατά 1,8% το δεύτερο εξάμηνο του 2022

Η έρευνα διεξήχθη μεταξύ 13 και 25 Μαΐου 2022 χρησιμοποιώντας ένα δομημένο ερωτηματολόγιο σε δείγμα 150 ανώτερων και μεσαίων στελεχών (αλυσίδες λιανικής πώλησης σούπερ μάρκετ και προμηθευτές FMCG) από τη γενική διοίκηση και τα τμήματα μάρκετινγκ, πωλήσεων, αγορών, οικονομικών, χρηματοοικονομικών κ.λπ. ..δ.

Ένα μεγάλο ποσοστό των ερωτηθέντων (64%) πιστεύει ότι οι πωλήσεις του κλάδου θα μειωθούν τους επόμενους έξι μήνες, ενώ ένα μικρό ποσοστό (22%) πιστεύει ότι θα αυξηθούν. Κατά μέσο όρο, τα στελέχη που συμμετείχαν στην έρευνα εκτιμούν μείωση των πωλήσεων κατά 1,8% το πρώτο εξάμηνο Ιουλίου-Δεκεμβρίου 2022 σε σύγκριση με το ίδιο εξάμηνο του 2021, ενώ η συνολική εκτίμηση για το 2022 από τα στελέχη είναι παρόμοια – αναμένεται μείωση των πωλήσεων κατά κατά μέσο όρο 1,8%.

Η θετική τάση που καταγράφεται στην αξιολόγηση της εξέλιξης της οικονομικής κατάστασης στη χώρα το 2021, δυστυχώς, αντιστρέφεται. Συγκεκριμένα, τον Σεπτέμβριο του 2021, μόνο το 25% πίστευε ότι η οικονομική κατάσταση είχε επιδεινωθεί και η πλειονότητα (57%) – ότι είχε βελτιωθεί. Τον Μάιο του 2022, το 87% πιστεύει ότι η οικονομική κατάσταση έχει επιδεινωθεί και μόνο το 7% ότι έχει βελτιωθεί. Αντίστοιχα, θα έπρεπε να είχε καταγραφεί αρνητικός τόκος κατά τις περιόδους καραντίνας του 2020 ή κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης το 2017.

Επιδείνωση του οικονομικού κλίματος

Σύμφωνα με τη μελέτη, το οικονομικό κλίμα είναι μια εικόνα που καθορίζεται από το άθροισμα όλων των εκτιμήσεων των στελεχών (όγκοι πωλήσεων, τιμές, οικονομικές συνθήκες). Ο δείκτης σταθεροποιείται στο επίπεδο -0,11 (δραματικά μειωμένος σε σχέση με τον προηγούμενο δείκτη).

Ταυτόχρονα, οι αρνητικές επιπτώσεις της κατάστασης στην Ουκρανία είναι ιδιαίτερα έντονες. Το 98% των ηγετών της αγοράς πιστεύει ότι ο αντίκτυπος των εχθροπραξιών στην Ουκρανία θα διαρκέσει τουλάχιστον μέχρι το τέλος του έτους και 8 στους 10 ερωτηθέντες πιστεύουν ότι θα συνεχιστεί και το επόμενο 2023. Το 56% των εταιρειών αναμένει χειρότερο οικονομικό αποτέλεσμα (αναλογία κέρδους/ζημίας) το 2022 σε σύγκριση με το 2021 λόγω των στρατιωτικών ενεργειών στην Ουκρανία και των συνεπειών τους.Source link

Υψηλής ποιότητας δημοσιογραφική εργασία δεν μπορεί να είναι δωρεάν, αλλιώς γίνεται εξαρτάται από τις αρχές ή τους ολιγάρχες.
Ο ιστότοπός μας χρηματοδοτείται αποκλειστικά από χρήματα διαφήμισης.
Απενεργοποιήστε το πρόγραμμα αποκλεισμού διαφημίσεων για να συνεχίσετε να διαβάζετε τις ειδήσεις.
Με εκτίμηση, συντάκτες