Νέο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους με Δωρεάν πάσο

Η τροπολογία που κατατέθηκε στη βουλή προβλέπει ότι έως το 2025, με αποφάσεις του υπουργείου, μπορούν να διαμορφωθούν ετήσια προγράμματα «Τουρισμός για Όλους», σκοπός των οποίων είναι η τόνωση της ζήτησης σε αυτόν τον τομέα της οικονομίας της χώρας.

Ειδικότερα, η τροπολογία που έγινε στο νομοσχέδιο «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία (ΕΕ) 2019/2161 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Νοεμβρίου 2019, για την τροποποίηση της οδηγίας 93/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου και των οδηγιών 98/6/ΕΚ, 2005/29/ΕΚ και 2011/83/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Το Συμβούλιο σχετικά με την Καλύτερη συμμόρφωση και τον εκσυγχρονισμό των κανόνων προστασίας των καταναλωτών και άλλων διατάξεων της Ένωσης προβλέπει: Το Υπουργείο Τουρισμού προτίθεται να καταρτίσει έως τις 31/12/2025 ετήσια προγράμματα αύξησης της ζήτησης για εγχώριο τουρισμό με την ονομασία «Τουρισμός για Όλους». , που χρηματοδοτούνται από το εθνικό αναπτυξιακό πρόγραμμα, αναφέρει dikaiologitika.gr.

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τουρισμού, το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει:

  • προϋποθέσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα,
  • διαδικασία αίτησης,
  • όρους υλοποίησης του κύριου μέρους του προγράμματος,
  • θέματα που σχετίζονται με τη χρηματοδότηση, τη διαχείριση, την παρακολούθηση και άλλες συναφείς δραστηριότητες για τη λειτουργία και την εκτέλεση του προγράμματος,
  • οποιοδήποτε άλλο τεχνικό ή λειτουργικό θέμα είναι απαραίτητο για την εφαρμογή του.

Ο πρωταρχικός σκοπός της ρύθμισης είναι τόνωση της εγχώριας ζήτησης για τουρισμό, λαμβάνοντας υπόψη τις δυσμενείς εξελίξεις σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, δηλαδή τις συνέπειες της πανδημίας του κορωνοϊού και της ενεργειακής κρίσης.

Έχουν ήδη χτυπήσει και αναμένεται να πλήξουν τον τουριστικό τομέα της χώρας στο μέλλον, όπως αναφέρεται επίσης σε πρόσφατη αξιολόγηση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου για τον αντίκτυπο του πολέμου στην Ουκρανία στην οικονομική ανάπτυξη (World Economic Outlook, Απρίλιος 2022: War slows global economy ανάκτηση).

Εκτός από τον προαναφερθέντα στόχο, το ετήσιο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους στοχεύει στην εξάλειψη όλων των αρνητικών συνθηκών, διεθνών ή εγχώριων, που ενδέχεται να επηρεάσουν τον ελληνικό τουρισμό έως το 2025. Οι μακροπρόθεσμοι στόχοι του προγράμματος περιλαμβάνουν διόρθωση της ανισορροπίας που παρατηρείται διαχρονικά μεταξύ της ζήτησης εισερχόμενου και εγχώριου τουρισμού.

Πρόγραμμα δωρεάν εισιτηρίων

Ο υπουργός Τουρισμού κ. Κικίλιας, μιλώντας για το πρόγραμμα «Τουρισμός για Όλους», είπε τα εξής: «Έχουμε διαθέσει 30 εκατ. ευρώ για τον κοινωνικό τουρισμό (δηλαδή το πρόγραμμα «Τουρισμός για Όλους»). Το πρόγραμμα απευθύνεται σε όλους τους συμπολίτες μας που βρίσκονται σε ευάλωτη θέση. Έτσι, η ελληνική κυβέρνηση αποδεικνύει για άλλη μια φορά πόσο στηρίζει τους Έλληνες».

Δεν έχουν ακόμη διευκρινιστεί οι δικαιούχοι, οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής στη διαδικασία υποβολής αιτήσεων για το φετινό «Τουρισμός για Όλους». Αν κρίνουμε από όσα ανέφερε πρόσφατα η αναπληρώτρια υπουργός Τουρισμού Σοφία Ζαχαράκη, φέτος το πρόγραμμα θα φτάσει περίπου τους 200.000 δικαιούχους.

Σε κάθε περίπτωση, τόσο σε αυτό όσο και στα επόμενα έτη, οι δικαιούχοι, οι προϋποθέσεις, καθώς και κάθε διαδικασία που σχετίζεται με την υλοποίηση του προγράμματος (χρόνος υλοποίησης, εκτελεστικό όργανο, χρηματοδότηση, διαχείριση, παρακολούθηση κ.λπ.) θα καθοριστούν από κοινή απόφαση των υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Ψηφιακής Διαχείρισης και Τουρισμού.Source link

Υψηλής ποιότητας δημοσιογραφική εργασία δεν μπορεί να είναι δωρεάν, αλλιώς γίνεται εξαρτάται από τις αρχές ή τους ολιγάρχες.
Ο ιστότοπός μας χρηματοδοτείται αποκλειστικά από χρήματα διαφήμισης.
Απενεργοποιήστε το πρόγραμμα αποκλεισμού διαφημίσεων για να συνεχίσετε να διαβάζετε τις ειδήσεις.
Με εκτίμηση, συντάκτες