Προστασία των καταναλωτών: αλλαγές στη νομοθεσία

Η κρατική νομοθεσία θα γίνει τις επόμενες ημέρες μια νέα βάση για την προστασία των καταναλωτών, εναρμονίζοντας την ελληνική νομοθεσία με την ευρωπαϊκή νομοθεσία.

Το νέο σύστημα θα είναι άλλο ένα εργαλείο περιορισμός των τιμών και προστασία του καταναλωτήκαθώς παρέχει «φρένο» έναντι καταχρηστικών γενικών όρων συναλλαγών, υποχρέωση δημοσιοποίησης τιμών, προστασία από αθέμιτες εμπορικές πρακτικές και ενίσχυση των δικαιωμάτων των καταναλωτών, αναφέρει iefimerida.gr.

Οι κύριοι στόχοι του νομοσχεδίου για την προστασία των καταναλωτών είναι:

 • αύξηση της διαφάνειας των συναλλαγών μεταξύ επιχείρησης και καταναλωτή,
 • επιβολή πρόσθετων υποχρεώσεων σε διαδικτυακές αγορές (πλατφόρμες συναλλαγών),
 • τη διασφάλιση της προστασίας των δικαιωμάτων των καταναλωτών ψηφιακών υπηρεσιών,
 • ενίσχυση του νομικού πλαισίου και των κυρώσεων.

Τι σημαίνει αυτό για την προστασία των καταναλωτών;

 • Αυξήθηκε το εύρος των κυρώσεων (προστίμων) που επιβάλλονται στους εμπόρους σε περίπτωση μη τήρησης των υποχρεώσεών τους για εκπτώσεις, προσφορές και παράνομη εργασία τις Κυριακές.
 • Μια εμπορική πρακτική θεωρείται παραπλανητική εάν μπορεί να οδηγήσει τον καταναλωτή να λάβει μια απόφαση σχετικά με μια συναλλαγή που διαφορετικά δεν θα έκανε, και αυτή η πρακτική περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, οποιαδήποτε εμπορική προώθηση ενός προϊόντος ως πανομοιότυπου με αυτό που πωλείται στο άλλα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. , ενώ τα εν λόγω προϊόντα έχουν σαφώς διαφορετική σύνθεση ή χαρακτηριστικά, εκτός εάν δικαιολογείται από νομικούς και αντικειμενικούς παράγοντες.
 • Δίνεται η δυνατότητα στον καταναλωτή, σε περίπτωση αθέμιτης εμπορικής πρακτικής, να απαιτήσει μείωση τιμής ή καταγγελία της σύμβασης.
 • Εισαγωγή νέου ορισμού τσιφρόβια χρήση, διαδικτυακή αγορά, διάθεση στο διαδίκτυο, ενσωματωμένη, δυνατότητα και λειτουργική συνεισφορά (επιγραμμική αγορά, τον πάροχο επιγραμμικής αγοράς, τη συμβατότητα, τις δυνατότητες λειτουργίας και τη διακύμανση).
 • Έχουν γίνει αλλαγές στις απαιτήσεις παροχής πληροφοριών (ισχύει για εξ αποστάσεως αγορές και αγορές εκτός καταστήματος).
 • Εισάγονται ειδικές υποχρεώσεις ενημέρωσης για τον προμηθευτή βάσει συμβάσεων που συνάπτονται σε ανταλλαγές Διαδικτύου σχετικά με την πληροφόρηση των καταναλωτών.
 • Προβλέπεται παράταση της τρέχουσας περιόδου υπαναχώρησης από 14 σε 30 ημέρες (για συμβάσεις ταξιδιωτικών πακέτων, εκδρομικές υπηρεσίες).
 • Οι υποχρεώσεις του προμηθευτή και του καταναλωτή ορίζονται όταν ο τελευταίος αρνείται αγορές εξ αποστάσεως ή εκτός καταστήματος.
 • Εξαίρεση αποτελεί το δικαίωμα του καταναλωτή να υπαναχωρήσει από τις παραπάνω συμφωνίες αγοράς.
 • Επαναπροσδιορίστηκε το εύρος των διοικητικών κυρώσεων που επιβάλλονται για παραβάσεις που σχετίζονται με την προστασία των καταναλωτών, με αύξηση του ύψους των προστίμων κ.λπ.
 • Ρυθμίζονται διάφορα θέματα που σχετίζονται με την προστασία ενός ανήλικου καταναλωτή (έκδοση Κώδικα Δεοντολογίας και επιβολή κυρώσεων σε εταιρείες σε περίπτωση παράβασης του, καθορισμός φορέων για τη διενέργεια ελέγχων και επιβολή κυρώσεων κ.λπ.)Source link

Υψηλής ποιότητας δημοσιογραφική εργασία δεν μπορεί να είναι δωρεάν, αλλιώς γίνεται εξαρτάται από τις αρχές ή τους ολιγάρχες.
Ο ιστότοπός μας χρηματοδοτείται αποκλειστικά από χρήματα διαφήμισης.
Απενεργοποιήστε το πρόγραμμα αποκλεισμού διαφημίσεων για να συνεχίσετε να διαβάζετε τις ειδήσεις.
Με εκτίμηση, συντάκτες