Η Αττική σκοπεύει να καταπολεμήσει την εμπορία ανθρώπων με επιστημονικές μεθόδους

Οι Περιφερειακές Αρχές Αττικής και το Ταμείο Ανάπτυξης δρομολόγησαν πιλοτικό «Πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στον τομέα της καταπολέμησης της εμπορίας ανθρώπων».

Στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών του περιφερειάρχη Αττικής Γεωργίου Πατούλη, το αντίστοιχο πρόγραμμα υλοποιείται σύμφωνα με τη συμφωνία συνεργασίας που έχει συναφθεί μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Εθνικού Φορέα Καταπολέμησης της Εμπορίας Ανθρώπων. , γ. με τις διατάξεις της 6ης Νοεμβρίου 2020.

Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από την Ε.Π. «Αττική 2014-2020» μέσω του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, εκτ) και απευθύνεται στους υπεύθυνους των αρμόδιων τμημάτων της περιφέρειας Αττικής, δήμους και κοινωνικές δομές (συγχρηματοδοτούμενα με δαπάνες του εκτ. «Αττική 2014 – 2020»), και ενημερώνει) in.gr.

Το μάθημα διαρκεί 20 ώρες και θα πραγματοποιηθεί μέσω ειδικής πλατφόρμας εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στο Διαδίκτυο. Αυτό θα συμβεί ασύγχρονα ώστε κάθε εκπαιδευόμενος να μπορεί να συμμετέχει στις ημέρες και ώρες που τον βολεύουν. Στους εκπαιδευόμενους θα παρέχεται εγχειρίδιο καθώς και σχετική βιβλιογραφία.

Οι εγγραφές πραγματοποιούνται ηλεκτρονικά από σήμερα στην ηλεκτρονική πλατφόρμα https://trafficking.social-network.gr.

Με αφορμή την έναρξη της αποδοχής αιτήσεων συμμετοχής στο πρόγραμμα, ο περιφερειάρχης Αττικής Γ. Πατούλης είπε: «ΕΜΠΟΡΙΟ ΛΕΥΚΗΣ σαρκος – σοβαρό έγκλημα και κατάφωρη παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, που μπορεί να χαρακτηριστεί ως σύγχρονη μορφή δουλείας. Το φαινόμενο επηρεάζει σχεδόν κάθε χώρα (προέλευσης, διέλευσης ή προορισμού) και μερικές φορές συνδυασμό τους. Η έκθεση του 2021 της Εθνικής Υπηρεσίας Αναφοράς για την Προστασία των Θυμάτων Εμπορίας Ανθρώπων (EMA) επιβεβαιώνει τον αυξημένο κίνδυνο εκμετάλλευσης γυναικών και παιδιών στη χώρα μας.

Το εγκληματικό φαινόμενο έχει λάβει ανησυχητικές διαστάσεις σε διεθνή κλίμακα και αναπτύσσεται ως μορφή διεθνούς οργανωμένου εγκλήματος. Στην περιφέρεια Αττικής πιστεύουμε ότι το πρόγραμμα θα συμβάλλουν σε μια πιο αποτελεσματική απάντηση στην πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων. Μέσα από στοχευμένες ενέργειες, όπως η εισαγωγή αυτού του εκπαιδευτικού προγράμματος, είμαστε αποφασισμένοι να βοηθήσουμε την κυβέρνηση να εργαστεί για την καταπολέμηση του φαινομένου της εμπορίας ανθρώπων».

Στόχοι Προγράμματος

Οι στόχοι του προγράμματος είναι η ενίσχυση των δεξιοτήτων των εκπαιδευομένων για τον εντοπισμό πιθανών θυμάτων εμπορίας ανθρώπων και η συμβολή στο έργο των αρμόδιων αρχών που εμπλέκονται στην καταπολέμηση αυτού του φαινομένου. Το θεματικό περιεχόμενο του προγράμματος εκπαίδευσης και κατάρτισης περιλαμβάνει ενδεικτικά θεματικά μπλοκ, όπως: γενικές πληροφορίες για την κατανόηση του φαινομένου σε επίπεδο χρήσης βασικών όρων, εθνική νομοθεσία, τη σημασία της αναγνώρισης πρώτου επιπέδου, κοινά σημάδια πιθανών θυμάτων, ανάλυση από τις τρεις κύριες μορφές εμπορίας ανθρώπων (σεξουαλική εκμετάλλευση, εργασιακή εκμετάλλευση και άλλες μορφές εκμετάλλευσης όπως η επαιτεία) κ.λπ.

Βασικές πληροφορίες για θύματα εμπορίας ανθρώπων

  • Τηλέφωνο: 1109 – Γραμμή Πληροφόρησης για την Εμπορία Ανθρώπων.
  • Ώρες: 24 ώρες την ημέρα, 7 ημέρες την εβδομάδα, (ανοιχτό 24 ώρες την ημέρα).
  • Γλώσσα υπηρεσίας: Ελληνικά και 171 ακόμη γλώσσες (στα ελληνικά και 171 άλλες γλώσσες).
  • Δικτυακός τόπος: http://www.1109.grSource link

Υψηλής ποιότητας δημοσιογραφική εργασία δεν μπορεί να είναι δωρεάν, αλλιώς γίνεται εξαρτάται από τις αρχές ή τους ολιγάρχες.
Ο ιστότοπός μας χρηματοδοτείται αποκλειστικά από χρήματα διαφήμισης.
Απενεργοποιήστε το πρόγραμμα αποκλεισμού διαφημίσεων για να συνεχίσετε να διαβάζετε τις ειδήσεις.
Με εκτίμηση, συντάκτες