Οι εταιρείες που επλήγησαν από τον Covid και τις πυρκαγιές το 2021 θα λάβουν βοήθεια έως και 18.000 ευρώ

Ο Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Γιάννης Τσακίρης, μετά από εισήγηση της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ και ΚΙ, υπογράφηκε διάταγμα για τη χορήγηση νέου μη επιστρέψιμη επιχορήγηση για βοήθεια εταιρείες που επλήγησαν από τον Covid-19 και τις πυρκαγιές το 2021.

Το πρόγραμμα επιχορήγησης 26 εκατ. ευρώ, σύμφωνα με την ανακοίνωση, απευθύνεται σε επιχειρήσεις κάθε νομικής μορφής που λειτουργούν νόμιμα και δραστηριοποιούνται σε περιοχές που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές στους νομούς Εύβοιας, Λάρισας και Ηρακλείου.

Το πρόγραμμα έχει ήδη εγκριθεί αρμόδιες υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, συγχρηματοδοτείται στο πλαίσιο της αντίδρασης της ΕΕ στην πανδημία της ΕΕ COVID-19 React, για μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Η επιδότηση για κάθε επιχείρηση είναι σταθερό ποσοστό από 50% τα λειτουργικά της έξοδα όπως προκύπτουν από τα τελευταία της φορολογικά στοιχεία. Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στις εταιρείες που ιδρύθηκαν εν μέσω πανδημίας ή κατά τη διάρκεια του 2021.

Το μέγιστο ποσό επιχορήγησης είναι 18.000 ευρώ ανά εταιρεία. Σε κάθε περίπτωση χορήγηση επιστρέφεται εφάπαξ με υποχρέωση κατανάλωσης εντός 6 μηνών από την ημερομηνία έγκρισης / ένταξης χωρίς έλεγχο του κόστους παραστατικών.

Οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα βοήθειας είναι:

  • νομική δραστηριότητα.
  • Έναρξη εργασιών έως 31/12/2021.
  • Εγγραφή (έδρα, υποκατάστημα κ.λπ.) στις παραπάνω περιοχές.
  • Μείωση του κύκλου εργασιών κατά 10% μεταξύ 2019 και 2021 (το κριτήριο δεν ισχύει για εταιρείες που ξεκίνησαν τη λειτουργία τους το 2020 ή το 2021).

Οι αιτήσεις υποβάλλονται στο Πληροφοριακό Σύστημα Δημόσιας Βοήθειας (ΠΣΕ) του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων στη διεύθυνση www.ependyseis.gr μόνο σε ηλεκτρονική μορφή απαιτήσεις για την παροχή φυσικού αρχείου δικαιολογητικά, από 12:00 13/05/2022 έως 15:00 17/06/2022.

Βαθμός υπέβαλε αιτήσεις για χρηματοδότηση διενεργείται με τη μέθοδο της άμεσης διαδικασίας τηρώντας τη χρονική σειρά προτεραιότητας.

Η επιχορήγηση καταβάλλεται εντός δέκα ημερών μετά την έγκριση της υποβληθείσας αίτησης χρηματοδότησης χωρίς υποχρέωση υποβολής δεύτερη συνεχόμενη αντίστοιχη αίτηση.

Υπενθυμίζουμε ότι, όπως και σε όλες τις προηγούμενες σχετικές ενέργειες του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, η μη χρήση του επιλέξιμη επιχορήγησηώστε μέσω δράσης να χρηματοδοτείται η ανάπτυξη των επιχειρήσεων και όχι η κάλυψη των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεών τους προς το κράτος ή τρίτους.

Σημειώνεται ότι οι εταιρείες υποχρεούνται να επισυνάπτουν ηλεκτρονικά ελάχιστα δικαιολογητικά για υποβολή. Ειδικότερα οι υπεύθυνες δηλώσεις που απαιτούνται νομοθεσία κοινότητα, πρέπει να περιέχει κατάλληλες υπογραφές σχετικά με τη γνησιότητα της υπογραφής.

Τα υποβληθέντα στοιχεία των εταιρειών θα συγκριθούν με αυτά που έχουν ήδη αποθηκευτεί για αυτές σε εθνικές βάσεις δεδομένων (π.χ. Taxisnet) ΠΡΙΝ ανακοινωθούν τα αποτελέσματα. Σε περίπτωση απόρριψης της υποβληθείσας αίτησης, η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να υποβάλει εκ νέου.

Ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνις Γεωργιάδης δήλωσε: «Από την έναρξη της πανδημίας, το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων έχει κάνει την καλύτερη χρήση των ευρωπαϊκών πόρων για να επουλώσει τη ζημιά που έχει προκληθεί στην οικονομία. «Σήμερα, χάρη σε μια ειδική επιχορήγηση, τερματίζουμε τις ενέργειές μας για να βοηθήσουμε τις περιοχές που έχουν πληγεί περισσότερο».

Ο υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Γιάννης Τσακίρης δήλωσε: «Το κράτος, χρησιμοποιώντας ευρωπαϊκούς και εθνικούς πόρους, είναι έτοιμο να βοηθήσει στην αποκατάσταση της ανάπτυξης σε περιοχές που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές, παρέχοντας θέσεις εργασίας και την ομαλή λειτουργία της οικονομίας και των επιχειρήσεων».Source link

Υψηλής ποιότητας δημοσιογραφική εργασία δεν μπορεί να είναι δωρεάν, αλλιώς γίνεται εξαρτάται από τις αρχές ή τους ολιγάρχες.
Ο ιστότοπός μας χρηματοδοτείται αποκλειστικά από χρήματα διαφήμισης.
Απενεργοποιήστε το πρόγραμμα αποκλεισμού διαφημίσεων για να συνεχίσετε να διαβάζετε τις ειδήσεις.
Με εκτίμηση, συντάκτες