200 ευρώ: ημερομηνία καταβολής του πασχαλινού επιδόματος συνταξιούχων

Σύμφωνα με πληροφορίες, την ερχόμενη εβδομάδα και ουσιαστικά προς το τέλος της, γύρω στις 14-15 Απριλίου, ο e-ΕΦΚΑ θα καταβάλει έκτακτο δώρο Πάσχα 200 ευρώ σε 676.735 χαμηλοσυνταξιούχους.

Δικαιούχοι είναι συνταξιούχοι με ετήσιο ατομικό φορολογητέο εισόδημα για το 2020 έως 7200 ευρώ (600 ευρώ το μήνα).

Κριτήριο για τη λήψη του επιδόματος για οικογένειες είναι το ετήσιο εισόδημα έως 14.400 ευρώ και η συνολική φορολογητέα αξία ακινήτου κατοικίας που δεν υπερβαίνει τις 200.000 ευρώ. Ο συνολικός προϋπολογισμός για πληρωμές υπολογίζεται στα 135 εκατ. ευρώ.

Έκτακτη οικονομική βοήθεια θα καταβληθεί σε όσους λάβουν τον Μάρτιο του 2022:

α) την οριστική ή προσωρινή βασική σύνταξη ή την προκαταβολή της βασικής σύνταξης λόγω γήρατος, αναπηρίας ή θανάτου,

β) επίδομα προσυνταξιοδότησης,

γ) τα επιδόματα αναπηρίας που καταβάλλονται από τον Εθνικό Οργανισμό Ηλεκτρονικής Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ).

δ) καταβολές συντάξεων σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 4 του ν. 4387/2016 (Α ’85).

Η Έκτακτη Οικονομική Βοήθεια είναι διαθέσιμη υπό τις ακόλουθες σωρευτικές προϋποθέσεις:

α) Το ετήσιο ατομικό φορολογητέο εισόδημα των συνταξιούχων, πραγματικό ή τεκμαρτό, για το φορολογικό έτος 2020 δεν υπερβαίνει τις 7.200 ευρώ και το ετήσιο φορολογητέο εισόδημα οικογένειας, πραγματικό ή τεκμαρτό, δεν υπερβαίνει τις 14.400 ευρώ. Το φορολογητέο οικογενειακό εισόδημα είναι το άθροισμα του φορολογητέου εισοδήματος του φορολογούμενου και της συζύγου του (συμπεριλαμβανομένης της σύναψης συμφώνου συμβίωσης που προκύπτει από την υποβληθείσα δήλωση φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων για το φορολογικό έτος 2020).

β) Η συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας, που προσδιορίζεται για τον υπολογισμό του πρόσθετου Ενιαίου Φόρου Ακίνητης Περιουσίας (ΕΝ.Φ.Ι.Α.), δεν υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ.

γ) Οι πολίτες που είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας σύμφωνα με τα στοιχεία που τηρούνται στο μητρώο της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) και έχουν υποβάλει δήλωση φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2020.

Το ποσό της ενίσχυσης είναι ανά 1 δικαιούχο και ορίζεται σε 200 €, ανεξάρτητα από τον αριθμό των εξαρτώμενων μελών της. Εάν ο δικαιούχος λαμβάνει σύνταξη τόσο από τον e-ΕΦΚΑ όσο και από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους (ΓΛΚ), το επίδομα καταβάλλεται από τον e-ΕΦΚΑ.

Σε περίπτωση που και οι δύο σύζυγοι ή συμβαλλόμενοι σε σύμφωνο συμβίωσης είναι αποδέκτες συνδρομής, καταβάλλεται και στους δύο βοήθημα ύψους 200 ευρώ.

Η έκτακτη οικονομική ενίσχυση δεν φορολογείται και δεν αποσύρεται προς το κράτος ή τρίτους, δεν υπόκειται σε παρακράτηση, καταβολή τελών ή εισφορών, δεν έχει αναδρομική ισχύ και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένη οφειλή προς την εφορία και το υπόλοιπο κράτος. , ασφαλιστικά ταμεία ή δανειστές, και δεν υπολογίζεται εντός των εισοδηματικών ορίων για την καταβολή τυχόν κοινωνικών παροχών.

Παραδείγματα

1. Πρόσωπο με κοινό πραγματικό εισόδημα από σύνταξη, επιχείρηση / μερίσματα, ενοίκια ή ποσοστά / δικαιώματα (σύνταξη ,ήήήιιρρμοόοόή δραστηριότητα / ερίσματα, ενοίκια ήήκος / Δικαιώματα) έως 7200,00 ευρώ θα λάβει επίδομα 200 ευρώ από τον ΕΦΚΑ.

2. Πρόσωπο με συνολικό πραγματικό εισόδημα από σύνταξη, επιχείρηση/μερίσματα, ενοίκια ή τόκους/δικαιώματα 7200,00 € και εξαρτώμενο τέκνο που είναι εγγεγραμμένο στην ετήσια δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2020 θα λάβει επιδότηση 200 € από τον ΕΦΚΑ.

3. Ζευγάρι/νοικοκυριό με συνολικό πραγματικό εισόδημα από σύνταξη που λαμβάνουν και οι δύο χωριστά, καθώς και εισόδημα από τις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες/εισπράττοντα μερίσματα, ενοίκια ή τόκους έως 14.400 ευρώ, ο καθένας τους θα λάβει επίδομα 200 ευρώ από τον ΕΦΚΑ.

4. Ζευγάρι/νοικοκυριό με συνολικό πραγματικό εισόδημα από σύνταξη, επιχείρηση/μερίσματα, ενοίκια ή τόκους/δικαιώματα έως 14.400,00 ευρώ, αλλά μόνο ένας από αυτούς είναι συνταξιούχος, τότε είναι αυτός που θα λάβει επίδομα 200 ευρώ από τον ΕΦΚΑ.Source link

Υψηλής ποιότητας δημοσιογραφική εργασία δεν μπορεί να είναι δωρεάν, αλλιώς γίνεται εξαρτάται από τις αρχές ή τους ολιγάρχες.
Ο ιστότοπός μας χρηματοδοτείται αποκλειστικά από χρήματα διαφήμισης.
Απενεργοποιήστε το πρόγραμμα αποκλεισμού διαφημίσεων για να συνεχίσετε να διαβάζετε τις ειδήσεις.
Με εκτίμηση, συντάκτες