Η πλατφόρμα δήλωσης φόρου εισοδήματος 2021 άνοιξε στις 31 Μαρτίου

Την Πέμπτη 31 Μαρτίου 2022 άνοιξε η ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος για το 2021. Κατά την είσοδό τους, οι φορολογούμενοι πρέπει να επιβεβαιώσουν τα προσωπικά τους στοιχεία και τα στοιχεία επικοινωνίας τους. Η πρόσβαση είναι δυνατή μόνο με ειδικούς κωδικούς taxinet.

Μέχρι την 1η Ιουλίου 2022, περίπου 6,4 εκατομμύρια φορολογούμενοι πρέπει να υποβάλουν φορολογικές δηλώσεις. Να σημειωθεί ότι παγωμένη παραμένει η είσπραξη αλληλεγγύης από έσοδα από μισθούς ιδιωτικού τομέα, επιχειρήσεις, ακίνητα και μερίσματα.

Τα νέα φορολογικά έντυπα (Ε1, Ε2 και Ε3), που συμπληρώνονται και υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τους φορολογούμενους, έχουν κάποιες αλλαγές σε σχέση με πέρυσι.

Νέοι κωδικοί

Με μικροαλλαγές και νέους κωδικούς εκδόθηκε το βασικό έντυπο Ε1 της φορολογικής δήλωσης:

 1. Κωδικοί 043-044. Αφορούν όσους έχουν μεταφέρει τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα και εισπράττουν έσοδα από τις δραστηριότητές τους.
 2. Κωδικοί 873-874. Μεταφορά ζημιών από την πώληση τίτλων προηγούμενων φορολογικών χρήσεων που δεν συμψηφίστηκαν με κέρδη για τον ίδιο λόγο και διαιρέθηκαν σε εγχώριες/ξένες.
 3. Κωδικοί 081, 082, 083. Ο αριθμός της δήλωσης ενοικίου είναι στο ενοίκιο που πληρώσατε για την κύρια κατοικία της οικογένειας.
 4. Κωδικοί 084, 085, 086. Για το ενοίκιο που πληρώσατε για παιδιά μαθητές αναγράφεται ο αριθμός της δήλωσης ενοικίου.
 5. Κωδικός 087. Ισχύει για τη μίσθωση ακινήτων, εκτός από τον κύριο τόπο κατοικίας και τον τόπο διαμονής των παιδιών που σπουδάζουν. Ανακοίνωση αριθμού δήλωσης ενοικίασης.
 6. Κωδικοί 818, 820 και 822. Συμπληρώνεται από τον σύζυγο σε περίπτωση που εντάχθηκε σε συγκεκριμένο μίσθωμα ή αφορά κατοικία συντηρούμενου τέκνου που δεν το αγόρασε με τον υπόχρεο.
 7. Κωδικοί 633-634. Το ποσό που καταβάλλεται σε καθηγητές πλήρους απασχόλησης και καθηγητές σε πανεπιστήμια που δεν ασκούν ατομική επιχειρηματική δραστηριότητα δηλώνεται στον ειδικό λογαριασμό των επιστημονικών ταμείων (SNIF) του πανεπιστημίου.
 8. Κωδικός 033. Γράψτε για τον οφειλέτη όλα του τα παιδιά, δηλ. κοινά παιδιά με τη γυναίκα του και όχι κοινά παιδιά.

Δηλώσεις συζύγων. Στις κοινές δηλώσεις των συζύγων συντάσσεται χωριστό φορολογικό πιστοποιητικό και εκδίδονται δύο πράξεις πρόσθετου προσδιορισμού φόρου, μία για κάθε έναν από τους συζύγους. Τα ποσά του δανείου του ενός συζύγου δεν συμψηφίζονται με χρέη του άλλου και εάν έχουν και τα δύο ποσά δανείου, επιστρέφονται σε κάθε δικαιούχο ξεχωριστά.

Ξεχωριστές δηλώσεις των συζύγων. Οι σύζυγοι μπορούν να υποβάλλουν χωριστές δηλώσεις εισοδήματός τους. Υποχρεωτικά χωριστές αναφορές υποβάλλονται σε περιπτώσεις που η έγγαμη συμβίωση λύθηκε κατά την υποβολή της δήλωσης ή ο ένας εκ των δύο συζύγων βρίσκεται σε κατάσταση πτώχευσης ή έχει υποβάλει αίτηση νομικής συνδρομής.

Εξαιρέσεις:

 • επιχειρήσεις και αυτοαπασχολούμενοι που εργάζονται σε χωριά έως 500 κατοίκων και σε νησιά κάτω των 3.100 κατοίκων, εκτός εάν πρόκειται για τουριστικούς τόπους·
 • αγρότες – μέλη αγροτικών συνεταιρισμών·
 • όσοι έχουν ξεκινήσει μια επιχείρηση αλλά βρίσκονται σε κατάσταση πτώχευσης ή αδράνειας. Σε περίπτωση που η αδράνεια δεν καλύπτει ολόκληρο το φορολογικό έτος, η πληρωμή για εργασία περιορίζεται ανάλογα με τους μήνες εργασίας.

Οι ηλεκτρονικές αποδείξεις έχουν ακυρωθεί. Οι κωδικοί 023-024 συμπληρώνονται από φορολογούμενους που απαλλάσσονται από την υποχρέωση πραγματοποίησης δαπανών με χρήση ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής, όπως φορολογούμενοι 70 ετών και άνω, άτομα με αναπηρία 80% και άνω, δικαιούχοι ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος.

Αρχάριοι επιχειρηματίες. Για όσους ξεκίνησαν τη δραστηριότητά τους την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2019, για τα τρία πρώτα έτη λειτουργίας, εφαρμόζεται φορολογικός συντελεστής 4,5% από 9%, εφόσον το ετήσιο ακαθάριστο εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα ή αγροτική δραστηριότητα δεν υπερβαίνει τις 10.000 ευρώ.

Ασύλληπτο ενοίκιο. Πρέπει πρώτα να συμπληρωθεί στο Έντυπο Ε2 εάν, μέχρι την ημερομηνία λήξης υποβολής της ετήσιας φορολογικής δήλωσης, έχουν υποβληθεί στην εφορία προηγουμένως διαταγή πληρωμής ή ενοικίου ή δικαστική απόφαση ακύρωσης ή απονομής ενοικίου ή ευκρινείς φωτοαντίγραφές τους στην εφορία. προς κατάθεση, εκδόθηκαν σε σχέση με τις δηλώσεις ενοικιαστών.

Προκαταβολή φόρου 50%. Για τους φορολογούμενους που υποβάλλουν για πρώτη φορά δήλωση επιχειρηματικού εισοδήματος, υπολογίζεται προκαταβολή φόρου μειωμένη κατά 50%.

Ο φόρος εισοδήματος που καταβάλλεται μετά την επεξεργασία των δηλώσεων μπορεί να καταβληθεί σε οκτώ ισόποσες μηνιαίες δόσεις: η πρώτη στο τέλος Ιουλίου και η τελευταία στις 28 Φεβρουαρίου 2023.

Αυτή η αναφορά πρέπει να υποβάλλεται από όλους τους φορολογικούς κατοίκους Ελλάδας, δηλαδή άτομα που διαμένουν στην Ελλάδα για τουλάχιστον 183 ημέρες το χρόνο. Όσοι δεν υποβάλλουν δήλωση θα τιμωρούνται με πρόστιμο και όσοι αποκρύπτουν τα εισοδήματά τους, ξεκινώντας από το ποσό των 1.000 ευρώ, σχηματίζονται ποινικές δικογραφίες. Τέτοια υπόθεση μπορεί να ανοίξει ακόμα και 20 χρόνια μετά την ανακάλυψη (πρακτικά δεν υπάρχει παραγραφή, έχουν ήδη υπάρξει παραδείγματα), ενώ θα επιβάλλονται πρόστιμα και ποινές για όλα τα χρόνια από τη στιγμή της παράβασης.

επιστροφή φορου, καθώς και πλήρη γκάμα φορολογικών υπηρεσιών, συμβουλών, άνοιγμα και υποστήριξη επιχείρησης, εξυπηρέτηση ιδιωτών, παροχές, ασ.π. Γραμματικό Σωκράτης 2109580874 / 6939264555 [email protected]r
Περισσότερα για ΣύνδεσμοςSource link

Υψηλής ποιότητας δημοσιογραφική εργασία δεν μπορεί να είναι δωρεάν, αλλιώς γίνεται εξαρτάται από τις αρχές ή τους ολιγάρχες.
Ο ιστότοπός μας χρηματοδοτείται αποκλειστικά από χρήματα διαφήμισης.
Απενεργοποιήστε το πρόγραμμα αποκλεισμού διαφημίσεων για να συνεχίσετε να διαβάζετε τις ειδήσεις.
Με εκτίμηση, συντάκτες