Η Ελληνική Αστυνομία δημιουργεί τμήμα φιλοζωικής

Εκδόθηκε προεδρικό διάταγμα που παρουσίασε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Παναγιώτης Θεοδωρικάκος για τη σύσταση τμήματος φιλοζωικής στην αστυνομία. Ο στόχος είναι να μειωθούν τα κρούσματα κακοποίησης των ζώων.

Το έγγραφο στοχεύει να μειώσει τις θλιβερές περιπτώσεις σκληρότητας και θανάτωσης ζώων που παρατηρούνται στην Ελλάδα. Το προεδρικό διάταγμα περιέχει επίσης διατάξεις που προβλέπουν την οργάνωση και λειτουργία της Υπηρεσίας εκπαιδευτών και συντήρηση αστυνομικών σκύλων, αναφέρει το δημοσίευμα. in.gr.

Τα καθήκοντα του Τμήματος Φιλοζωικής είναι τα ακόλουθα:

  1. Παρακολούθηση περιπτώσεων παραμέλησης, ενεργητικής και παθητικής σκληρότητας και θανάτωσης ζώων.
  2. Διεύθυνση, εποπτεία και συντονισμός των περιφερειακών υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας αφενός για την αποτελεσματική και αποδοτική διαχείριση των προαναφερόμενων υποθέσεων και αφετέρου για την ορθή εφαρμογή του ισχύοντος νομικού πλαισίου.
  3. Προετοιμασία νομοθετικών πράξεων και συναφών διοικητικών πράξεων, σχεδιασμός προληπτικών μέτρων, ανάπτυξη ειδικών επιχειρηματικών σχεδίων για την αποτροπή παραβιάσεων.
  4. Σύνταξη και διεκπεραίωση τυποποιημένων αναφορών σχετικά με εγκλήματα κατά ζώων, για την ορθή επεξεργασία τους και καθορισμό ενιαίου τρόπου καταγραφής των κύριων στοιχείων των περιστατικών από τις αρμόδιες υπηρεσίες.
  5. Συλλογή, τακτική συντήρηση, περαιτέρω επεξεργασία και χρήση στατιστικών στοιχείων για κάθε περίπτωση κακοποίησης ζώων, καθώς και καταγραφή περιπτώσεων εγκληματικών γεγονότων ιδιαίτερης σημασίας.
  6. Εφαρμογή προληπτικών και προληπτικών μέτρων, καθώς και επιστημονικών και τεχνικών μεθόδων που εφαρμόζονται τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε διεθνές επίπεδο, με πιθανή εφαρμογή στην πολιτική διαχείρισης.
  7. Πρόταση, ανάπτυξη και εφαρμογή ηλεκτρονικών προγραμμάτων (διαδικτυακά) ή συνεχής εκπαίδευση του προσωπικού που ασχολείται με προχωρημένες περιπτώσεις μέσω σεμιναρίων, ημερίδων κ.λπ., σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, τόσο σε κεντρικό όσο και σε περιφερειακό επίπεδο.
  8. Ανάπτυξη δράσεων και πρωτοβουλιών για την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών για τους τρόπους καταπολέμησης αυτών των αδικημάτωνσε ό,τι αφορά την καλή διαβίωση των ζώων, καθώς και την ενίσχυση της συνεργασίας με τις υπηρεσίες της ελληνικής αστυνομίας και τη δημιουργία ισχυρής αμφίδρομης επικοινωνίας, μεταξύ άλλων με άλλες αρμόδιες αρχές που ασχολούνται με την καλή διαβίωση των ζώων.
  9. Συνεργασία με όλες τις αρμόδιες αρχές και υπηρεσίες, καθώς και με άλλους κρατικούς και μη κυβερνητικούς φορείς, για από κοινού, εάν χρειαστεί, σχεδιασμό δράσεων, ανταλλαγή τεχνογνωσίας και εφαρμογή βέλτιστων πρακτικών,
  10. Συμμετοχή εκπροσώπων της ελληνικής αστυνομίας σε εκδηλώσεις σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο για θέματα προστασίας των ζώων.Source link

Υψηλής ποιότητας δημοσιογραφική εργασία δεν μπορεί να είναι δωρεάν, αλλιώς γίνεται εξαρτάται από τις αρχές ή τους ολιγάρχες.
Ο ιστότοπός μας χρηματοδοτείται αποκλειστικά από χρήματα διαφήμισης.
Απενεργοποιήστε το πρόγραμμα αποκλεισμού διαφημίσεων για να συνεχίσετε να διαβάζετε τις ειδήσεις.
Με εκτίμηση, συντάκτες