Η υγειονομική περίθαλψη παραμένει το δεύτερο μεγαλύτερο στοιχείο δαπανών στην Ευρώπη

Το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού των χωρών της ΕΕ εξακολουθεί να δαπανά για κοινωνική ασφάλιση. Ακριβώς πίσω από αυτό βρίσκεται το κονδύλι των δαπανών για την υγειονομική περίθαλψη, ενώ κατά τη διάρκεια του έτους το κόστος για αυτήν δεν μειώθηκε, αλλά αυξήθηκε – κατά μέσο όρο 1%.

Το δεύτερο μεγαλύτερο στοιχείο δαπανών στις χώρες ΕΕ ανήλθαν σε 978 δισ. ευρώ το 2019, και ήδη το 2020 – 1073 δισ. ευρώ. Για λόγους δικαιοσύνης, πρέπει να σημειωθεί ότι το κόστος έχει αυξηθεί κυρίως λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού, σύμφωνα με τη Eurostat.

Οι σχετικές δαπάνες για την υγειονομική περίθαλψη ήταν υψηλότερες στην Τσεχική Δημοκρατία και την Αυστρία – 9,2% του ΑΕΠ. Η Γαλλία βρίσκεται ελαφρώς πίσω τους, με δείκτη 9%. Οι λιγότερες δαπάνες για την υγειονομική περίθαλψη στη Λετονία (4,8%), την Πολωνία και την Ιρλανδία (5,4% η καθεμία), την Εσθονία (λίγο λιγότερο από το 6% του ΑΕΠ), γράφει BB.LV.

Κυρίως, ο δείκτης αυτός αυξήθηκε στην Κύπρο (από 3,5% σε 5,9% του ΑΕΠ), στη Μάλτα (από 5,2% σε 7,2%) και στην Ουγγαρία (από 4,5% σε 6,4%).

Αλλά όπως στην Ελλάδα? Αλίμονο, στη χώρα μας, το 31% του κόστους ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης είναι υποχρεωτική ασφάλιση. Παρά τη διαθεσιμότητα «δωρεάν υγειονομικής περίθαλψης» στη χώρα, πάνω από το ένα τρίτο (36%) των χρημάτων για ιατρική περίθαλψη πάνε από τις τσέπες των Ελλήνων, σύμφωνα με απογοητευτικά στοιχεία της Eurostat. Για σύγκριση: το κόστος υγειονομικής περίθαλψης κατά μέσο όρο στην Ευρώπη είναι 1/5, στην Ελλάδα – 1/3! Δηλαδή έχουμε τις μεγαλύτερες δαπάνες για ιδιωτικές υπηρεσίες σε αυτόν τον τομέα.

Την τελευταία δεκαετία, η Ελλάδα διατηρεί με σιγουριά τη θέση της στην κορυφή του κενού της ΕΕ στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης. Αυτός ο αριθμός σχετίζεται με την τιμή, την απόσταση και τον χρόνο αναμονής – 81% του πληθυσμού, ενώ ο μέσος όρος της ΕΕ το 2019 ήταν μόνο 1,7%. Σημαντικό ρόλο παίζει εδώ το μηνιαίο όριο επισκέψεων σε έναν γιατρό που καλύπτεται από τον ΕΟΠΥΥ, το οποίο περιλαμβάνει και τον αριθμό των παραπομπών για εξετάσεις και διαφόρων ειδών εξετάσεις.

Παρόμοια κατάσταση αναπτύσσεται με τα φάρμακα: οι ιδιωτικές δαπάνες για φάρμακα στην Ελλάδα είναι το 13% του συνόλου των δαπανών για την υγεία, στην Ευρωπαϊκή Ένωση – λιγότερο από το 4%.Source link

Υψηλής ποιότητας δημοσιογραφική εργασία δεν μπορεί να είναι δωρεάν, αλλιώς γίνεται εξαρτάται από τις αρχές ή τους ολιγάρχες.
Ο ιστότοπός μας χρηματοδοτείται αποκλειστικά από χρήματα διαφήμισης.
Απενεργοποιήστε το πρόγραμμα αποκλεισμού διαφημίσεων για να συνεχίσετε να διαβάζετε τις ειδήσεις.
Με εκτίμηση, συντάκτες