Τα ηλεκτρικά σκούτερ θα επιστρέψουν στην Ελλάδα

Η Θεσσαλονίκη, η Βαρκελώνη, η Ρώμη και η Κωνσταντινούπολη συμμετέχουν σε ένα ειδικό «πείραμα» με στόχο τη βελτίωση της κινητικότητας, την ασφαλή χρήση και τη στάθμευση μεμονωμένων οχημάτων, ιδίως των ηλεκτρικών σκούτερ.

Ερευνητικά ιδρύματα, προγραμματιστές και φορείς από τέσσερις πόλεις σχηματίζουν ένα συνεργατικό ερευνητικό μέτωπο κινητικότητας μέσω δύο καινοτόμων έργων, το Cleanergy 4 Micromobility και το RideSafeUM, που υποστηρίζονται από το EIT Urban Mobility, μια πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτομίας και Τεχνολογίας (EIT), φορέα του ευρωπαϊκή ένωση.

Στη Θεσσαλονίκη, δύο έργα έχουν ήδη ξεκινήσει στις αρχές του 2022 με τη συνδρομή του Ινστιτούτου Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών (ΙΜΕΤ) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ).

Πλατφόρμες στάθμευσης και φόρτισης ηλεκτρικών σκούτερ

Ειδικότερα, το έργο Cleanergy στοχεύει στη δημιουργία και πιλοτική εφαρμογή μιας καινοτόμου πλατφόρμας στάθμευσης και φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων με χρήση ηλιακής ενέργειας, προσφέροντας παράλληλα αρκετό χώρο αποθήκευσης για εξοπλισμό ατομικής προστασίας (για παράδειγμα, κράνος). Η πλατφόρμα είναι προϊόν συνεργάτη των Bile Communication SL, Solum και Omnitec Systems.

Στο πλαίσιο του έργου θα φιλοξενήσουν Θεσσαλονίκη, Βαρκελώνη και Κωνσταντινούπολη πιλοτική δοκιμή πέντε μηνών να αξιολογήσει την αποτελεσματικότητα της λύσης σε πραγματικές συνθήκες. Η πιλοτική εφαρμογή στη Θεσσαλονίκη εστιάζει στη χρήση των προτεινόμενων πλατφορμών στάθμευσης με ηλεκτρικά σκούτερ που μπορούν να ενοικιαστούν. dikaiologitika.gr.

Συγκεκριμένα, δύο πρωτοποριακές πλατφόρμες στάθμευσης και φόρτισης θα εγκατασταθούν σε κεντρικές περιοχές της Θεσσαλονίκης. Η Ελλάδα εκπροσωπείται από το HIT/CERTH, την αναπτυξιακή εταιρεία Θεσσαλονίκης (ΜΑΘ), και την Rise.

Όρια ταχύτητας, οδηγίες ασφαλούς οδήγησης και πρόληψη ατυχημάτων (καταγραφή)

Το δεύτερο έργο που ονομάζεται “RideSafeUM” στοχεύει στη βελτίωση της οδικής ασφάλειας – τόσο για τους χρήστες ηλεκτρικών οχημάτων όσο και για άλλους χρήστες του δρόμου (πεζούς, μοτοσικλέτες, αυτοκίνητα).

Το έργο θα αναπτύξει μια τεχνολογική λύση που θα δοκιμαστεί στη Θεσσαλονίκη, τη Ρώμη και τη Βαρκελώνη. Αποτελείται από μια εφαρμογή για χρήστες (εφαρμογή) και μια πλατφόρμα (ταμπλό) για τις τοπικές αρχές.

Μέσω της πλατφόρμας, ο δήμος θα μπορεί να θέτει όρια στη χρήση ηλεκτρικών οχημάτων (για παράδειγμα, όρια ταχύτητας ανά τύπο, πληροφορίες για σημεία όπου οι χρήστες εντοπίζουν παραβιάσεις ή σημεία όπου υπάρχει μεγάλη συχνότητα ατυχημάτων). Η αναγνώριση ατυχήματος θα βασίζεται σε δεδομένα που λαμβάνονται από τον «κόμβο ελέγχου» που είναι εγκατεστημένος στο ηλεκτρικό σκούτερ.

Από την άλλη, μέσω της εφαρμογής, οι χρήστες θα λαμβάνουν ειδοποιήσεις για προσεκτική οδήγηση όταν κρίνουν σκόπιμο και θα ενημερώνονται σε πραγματικό χρόνο εάν παραβιάζουν τον περιορισμό που έχει θέσει ο δήμος (π.χ. οδήγηση με μεγαλύτερη ταχύτητα από την προβλεπόμενη). Από ελληνικής πλευράς, στο έργο συμμετέχουν οι HIT/CERTH, MATH και Rise και Brainbox.Source link

Υψηλής ποιότητας δημοσιογραφική εργασία δεν μπορεί να είναι δωρεάν, αλλιώς γίνεται εξαρτάται από τις αρχές ή τους ολιγάρχες.
Ο ιστότοπός μας χρηματοδοτείται αποκλειστικά από χρήματα διαφήμισης.
Απενεργοποιήστε το πρόγραμμα αποκλεισμού διαφημίσεων για να συνεχίσετε να διαβάζετε τις ειδήσεις.
Με εκτίμηση, συντάκτες