Προσοχή στους ιδιοκτήτες μπλε βεβαίωσης με ημερομηνία υποβολής αιτήσεων για έκδοση άδειας διαμονής έως 31-12-2020.

Δικηγόρος Svetlana Kasatkina, προειδοποιεί τους κατόχους μπλε πιστοποιητικών (μπλε βεβαίωση) με την ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων για τη χορήγηση άδειας διαμονής πριν 31-12-2020 ΣΟΛ.

Ελέγξτε την ημερομηνία έκδοσης των μπλε πιστοποιητικών σας (μπλε βεβαίωση) για την απόκτηση άδειας διαμονής για να μην παραμείνετε παράνομα στην Ελλάδα. Αυτό ισχύει για όλους τους αλλοδαπούς των οποίων οι αιτήσεις δεν έχουν εξεταστεί για πολλά χρόνια από τις αρμόδιες αρχές της Ελλάδας (Νομαρχίες ή Υπουργείο Μετανάστευσης).

Σύμφωνα με το άρθρο 139 του ν. 4876/2021, εκκρεμεί αιτήσεις για έκδοση ή παράταση άδειας διαμονής, που έχουν κατατεθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4251/2014 και 106/2007, έως 31 Δεκεμβρίου 2020 σολ., δεκτό για ανανέωση κατά παρέκκλιση από οποιαδήποτε γενική ή ειδική διάταξη, με ημερομηνία λήξης 31 Μαρτίου 2022 την ή μετά την ημερομηνία αυτή εντός 1 μηνός με πρόστιμο 50 ευρώ. Οι αιτήσεις για τις παραπάνω άδειες διαμονής υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά.

Σύμφωνα με τη σαφή διατύπωση της διάταξης αυτής, οι αιτήσεις γίνονται δεκτές χωρίς απόφαση για προηγούμενη άδεια διαμονής και ως χρόνος νόμιμης διαμονής στη χώρα αναγνωρίζεται ο συνολικός χρόνος που έχει παρέλθει από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης έως τις 31 Μαρτίου 2022.Source link

Υψηλής ποιότητας δημοσιογραφική εργασία δεν μπορεί να είναι δωρεάν, αλλιώς γίνεται εξαρτάται από τις αρχές ή τους ολιγάρχες.
Ο ιστότοπός μας χρηματοδοτείται αποκλειστικά από χρήματα διαφήμισης.
Απενεργοποιήστε το πρόγραμμα αποκλεισμού διαφημίσεων για να συνεχίσετε να διαβάζετε τις ειδήσεις.
Με εκτίμηση, συντάκτες