ΟΑΕΔ: επιδότηση έως 36.000€ για επιχειρηματίες, ισχύει

Το διευρυμένο Πρόγραμμα Δεύτερης Επιχειρηματικής Ευκαιρίας του ΟΑΕΔ, με επίκεντρο τις γυναίκες και την ψηφιακή οικονομία, είναι «ανοιχτό» σε όσους έχουν διακόψει τις δραστηριότητές τους πριν από το 2022.

Από σήμερα, Τετάρτη 9 Μαρτίου, όσοι άνεργοι έχουν σταματήσει την επιχείρησή τους πριν από το 2022 μπορούν να υποβάλουν αίτηση για το ενημερωμένο πρόγραμμα Δεύτερη Επιχειρηματική Ευκαιρία, με επίκεντρο τις γυναίκες και την ψηφιακή οικονομία. dikaiologitika.gr.

Στόχος του προγράμματος είναι να δώσει στους πρώην επιχειρηματίες μια δεύτερη ευκαιρία να επιστρέψουν στην αγορά εργασίας. Η επιχορήγηση διαρκεί 12 μήνες με δέσμευση 3 μηνών και το ποσό της επιχορήγησης κυμαίνεται από 12.000 ευρώ (για ατομική επιχείρηση) έως 24.000 ευρώ (για εταιρεία με τρεις δικαιούχους εταίρους).

Μετά την ολοκλήρωση της 3μηνης δέσμευσης, η διάρκεια μπορεί να παραταθεί κατά 12 μήνες και η συνολική επιχορήγηση θα κυμαίνεται από 20.000 έως 36.000 ευρώ, κατόπιν αιτήματος.

Σημειώνεται ότι το πρόγραμμα έχει γίνει πιο ευέλικτο, στοχευμένο και ελκυστικό:

  • Τουλάχιστον το 40% των κενών θέσεων θα καταλαμβάνεται από άνεργες γυναίκες.
  • Τα άτομα με αναπηρία και οι γυναίκες που πέφτουν θύματα βίας λόγω φύλου λαμβάνουν 60% περισσότερους βαθμούς.
  • Οι εταιρείες της ψηφιακής οικονομίας λαμβάνουν 40% περισσότερους βαθμούς.
  • Επιτρέπεται η συνεγκατάσταση σε θερμοκοιτίδες επιχειρήσεων (business incubators), coworking spaces (coworking spaces) και άλλες δομές υποστήριξης επιχειρήσεων, καθώς και εσωτερική διαχείριση ψηφιακών επιχειρήσεων.

Δικαιούχοι θεωρούνται εγγεγραμμένοι άνεργοι που πληρούν όλες τις παρακάτω προϋποθέσεις:

  • σταμάτησε να λειτουργεί την περίοδο από 01/01/2012 έως 31/12/2021,
  • δεν μεταβίβασαν την επιχείρησή τους ή το μερίδιο εταιρείας που ανήκει σε συζύγους ή πρόσωπα πρώτου και δεύτερου βαθμού συγγένειας,
  • δεν άσκησε καμία επαγγελματική/επαγγελματική δραστηριότητα από 01/01/2022 μέχρι τη δημοσίευση του υπουργικού κανονισμού και κατέβαλε μηνιαία εισφορά 10 ευρώ στον ειδικό λογαριασμό ανεργίας για τουλάχιστον 1 έτος ή τον ρύθμισε και γνωρίζει τις προϋποθέσεις του κανονισμού.

Στο πρόγραμμα μπορούν να υποβάλουν αίτηση και άνεργοι πρώην επιχειρηματίες που δεν έχουν ξεκινήσει νέα επιχείρηση, εφόσον αφού λάβουν ειδοποίηση θετικής αξιολόγησης (προέγκρισης) του επιχειρηματικού τους σχεδίου του ΟΑΕΔ, καταθέσουν έγγραφα στην εφορία εντός δύο μηνών.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος είναι 48.000.000 ευρώ.Source link

Υψηλής ποιότητας δημοσιογραφική εργασία δεν μπορεί να είναι δωρεάν, αλλιώς γίνεται εξαρτάται από τις αρχές ή τους ολιγάρχες.
Ο ιστότοπός μας χρηματοδοτείται αποκλειστικά από χρήματα διαφήμισης.
Απενεργοποιήστε το πρόγραμμα αποκλεισμού διαφημίσεων για να συνεχίσετε να διαβάζετε τις ειδήσεις.
Με εκτίμηση, συντάκτες