Προξενεία της Ουκρανίας στην Ελλάδα: μήνυμα για τους πρόσφυγες


Υπόψιν Ουκρανών πολιτών που πέρασαν τα ελληνικά σύνορα μετά τις 24 Φεβρουαρίου 2022 και δεν έχουν διαβατήριο!

Σε περίπτωση Ουκρανών πολιτών που διέρχονται τα ελληνικά σύνορα μετά τις 24/02/2022 από:

 • ταυτότητα;
 • εσωτερικό διαβατήριο με τη μορφή βιβλίου.
 • πιστοποιητικό γέννησης.

Τεύχος προξενικών γραφείων σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη πιστοποιητικό για περαιτέρω προσφυγή στον πλησιέστερο εδαφικό φορέα του τόπου κατοικίας για θέματα διεκπεραίωσης εγγράφων για αλλοδαπούς (τμημα αλλοδαπων).

Το πιστοποιητικό εκδίδεται την ημέρα της αίτησης. ειναι δωρεάν.

Κατά την υποβολή της αίτησης πρέπει να έχετε το έγγραφο με το οποίο μπήκατε στην Ελλάδα και φωτογραφία 3,5×4,5.

Από 01/03/2022 επιτρέπεται η παράταση της ισχύος των διεθνών διαβατηρίων πολιτών της Ουκρανίας:

 • Η παράταση της ισχύος ενός διαβατηρίου μπορεί να εκδοθεί το νωρίτερο 3 μήνες πριν από τη λήξη του διαβατηρίου·
 • Σε περίπτωση λήξης του διαβατηρίου, μπορεί να παραταθεί έως και 5 χρόνια.
 • το διεθνές διαβατήριο παιδιού κάτω των 12 ετών μπορεί να παραταθεί για περίοδο που δεν υπερβαίνει την περίοδο έκδοσής του·
 • Τα δεδομένα των παιδιών κάτω των 16 ετών, εφόσον δεν διαθέτουν ξένο διαβατήριο, μπορούν να καταχωρηθούν κολλώντας στο διαβατήριο των γονέων φωτογραφία του παιδιού/των παιδιών με την ένδειξη των προσωπικών τους στοιχείων.

Ο νόμιμος εκπρόσωπος, προκειμένου να εισάγει στοιχεία για το παιδί στο διαβατήριο, υποβάλλει στην πρεσβεία τα ακόλουθα έγγραφα:

 1. διεθνές διαβατήριο·
 2. αίτηση για εισαγωγή πληροφοριών σχετικά με το παιδί στο διαβατήριο ·
 3. πιστοποιητικό γέννησης ή έγγραφο που βεβαιώνει το γεγονός της γέννησης που έχει εκδοθεί από τις αρμόδιες αρχές ξένου κράτους.
  Ελλείψει πιστοποιητικού γέννησης, ο νόμιμος εκπρόσωπος μπορεί να υποβάλει απόσπασμα από το Κρατικό Μητρώο των Πράξεων Πολιτικής Κατάστασης των Πολιτών σχετικά με το κρατικό μητρώο γεννήσεων·
 4. δύο φωτογραφίες ενός παιδιού διαστάσεων 3,5 x 4,5 εκατοστών (το φόντο για τη φωτογράφηση του προσώπου πρέπει να είναι ομοιόμορφο, ανοιχτό (λευκό ή ανοιχτό γκρι) και αντίθεση με το πρόσωπο, τα ρούχα, τα μαλλιά (εάν υπάρχει).
 5. έγγραφο που επιβεβαιώνει την εξουσία του ατόμου ως νόμιμου εκπροσώπου.
  Τα έγγραφα που εκδίδονται από τις αρμόδιες αρχές ενός ξένου κράτους που υποβάλλονται για την εισαγωγή πληροφοριών σχετικά με ένα παιδί σε ξένο διαβατήριο επικυρώνονται σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζει ο νόμος, εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά από τις διεθνείς συνθήκες της Ουκρανίας. Τέτοια έγγραφα υποβάλλονται με συμβολαιογραφική μετάφραση στα ουκρανικά.
  Η εισαγωγή στοιχείων για το παιδί πραγματοποιείται την ημέρα της αίτησης του νομίμου εκπροσώπου δωρεάν.

Οι πληροφορίες σχετικά με την παράταση της ισχύος του εισάγονται στο διαβατήριο την ημέρα που το πρόσωπο στο όνομα του οποίου εκδίδεται το διαβατήριο ή ο νόμιμος εκπρόσωπός του υποβάλλει αίτηση δωρεάν.

Όπως αναφέραμε νωρίτερα, οι ελληνικές αρχές ανακοινώθηκε σχετικά με δικαίωμα προτεραιότητας στη λήψη ασύλου για τους πολίτες της Ουκρανίας.

Παροχή προσωρινής προστασίας (άσυλο)

Εντός 90 ημερών η υπηρεσία ασύλου του ελληνικού Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου θα σας παρέχει προσωρινή προστασία για 1 (ένα) έτος με δικαίωμα πρόσβασης σε νόμιμη απασχόληση, ιατρικές και φαρμακευτικές υπηρεσίες σύμφωνα με την Οδηγία 2001/55 του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου δημιουργήθηκε τηλεφωνικό κέντρο να παρέχει πληροφορίες στους Ουκρανούς πρόσφυγες.

 • στο τηλέφωνο +302131629600, το οποίο λειτουργεί στα ουκρανικά, ελληνικά και αγγλικά από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 7:00 έως τις 22:00.
 • μέσω ιστότοπου migration.gov.gr;
 • μέσω e-mail Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Η Javascript πρέπει να είναι ενεργοποιημένη στο πρόγραμμα περιήγησής σας για να δείτε τη διεύθυνση..

Σχετικά διαδικασίες για τη χορήγηση προσωρινής προστασίας (άσυλο) Παρακαλώ επικοινώνησε:

Βοήθεια και διαμονή

Μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας έκδοσης ταξιδιωτικών εγγράφων, εάν χρειαστεί, υπάρχει η δυνατότητα παροχής βραχυπρόθεσμης διαμονής σε ανοιχτό κέντρο φιλοξενίας του δήμου Σιντικής στην επαρχία Σερρών για όσους το επιθυμούν.

Όσοι επιθυμούν να παρέχουν φιλοξενία για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, μετά την ολοκλήρωση της παραπάνω διαδικασίας, μπορούν να υποβάλουν αντίστοιχο αίτημα στην ηλεκτρονική διεύθυνση: Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Η Javascript πρέπει να είναι ενεργοποιημένη στο πρόγραμμα περιήγησής σας για να δείτε τη διεύθυνση.

Το ελληνικό Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου θα σας παρέχει διαμονή στα κέντρα φιλοξενίας που διαθέτει.

Ασυνόδευτοι ανήλικοι

Για τους ασυνόδευτους ανηλίκους ενεργοποιείται ο εθνικός μηχανισμός αναγνώρισης και προστασίας ασυνόδευτων ανηλίκων από το ελληνικό Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, με στόχο τη μεταφορά παιδιών σε ειδικά επείγοντα κέντρα φιλοξενίας. Ακολουθεί η προβλεπόμενη διαδικασία ταυτοποίησης (αν χρειάζεται) και συνοδεία από εξουσιοδοτημένο άτομο.

Τηλέφωνα (24/7):

 • +30 2132128888
 • +30 2132128380
 • +30 2132128381
 • +30 2132128382

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Η Javascript πρέπει να είναι ενεργοποιημένη στο πρόγραμμα περιήγησής σας για να δείτε τη διεύθυνση.Source link

Υψηλής ποιότητας δημοσιογραφική εργασία δεν μπορεί να είναι δωρεάν, αλλιώς γίνεται εξαρτάται από τις αρχές ή τους ολιγάρχες.
Ο ιστότοπός μας χρηματοδοτείται αποκλειστικά από χρήματα διαφήμισης.
Απενεργοποιήστε το πρόγραμμα αποκλεισμού διαφημίσεων για να συνεχίσετε να διαβάζετε τις ειδήσεις.
Με εκτίμηση, συντάκτες