ΟΑΕΔ: προγράμματα κατάρτισης ανέργων σε συνεργασία με τη Microsoft

Προσωρινούς πίνακες για νέο διαδικτυακό πρόγραμμα εκπαίδευσης στο cloud για 1.000 ανέργους ανάρτησε ο ΟΑΕΔ.

Η κατάρτιση των καταλόγων που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα, καθώς και η εξαίρεση από αυτό, έγινε με σειρά προτεραιότητας και με βάση τα προβλεπόμενα κριτήρια.

Οι υποψήφιοι ασκούμενοι έχουν δικαίωμα υποβολής ένστασης από τις 09:00 Τρίτη 1 Μαρτίου έως τις 09:00 την Παρασκευή 04 Μαρτίου. Η ένσταση υποβάλλεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά στο ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα (ΟΠΣ) ΟΑΕΔ (ηλεκτρονικές υπηρεσίες) με κωδικούς TaxisNet (https://www.oaed.gr/e-services).

Οι ενστάσεις οφείλουν να αναφέρουν το λόγο της ένστασης και να τεκμηριώσουν τους ισχυρισμούς τους επισυνάπτοντας ηλεκτρονικά σχετικά δικαιολογητικά. Ενστάσεις που δεν υποβάλλονται ηλεκτρονικά δεν θα ληφθούν υπόψη.

Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο της συνεργασίας ΟΑΕΔ-Microsoft Hellas για τη βελτίωση των δεξιοτήτων του εργατικού δυναμικού και τη μείωση του ψηφιακού χάσματος στην αγορά εργασίας. Συνολικά υπάρχουν θέσεις για 1.000 ανέργους ηλικίας 18 έως 45 ετών που έχουν τουλάχιστον δευτεροβάθμια εκπαίδευση και μιλούν αγγλικά.

Το Microsoft Cloud Unemployed Digital Skills Boost and Certification προσφέρεται από τη Microsoft δωρεάν ως μέρος της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και περιλαμβάνει εκπαίδευση στην εργασία, ασύγχρονη μάθηση μέσω μιας πλατφόρμας εκμάθησης και απομακρυσμένη υποστήριξη για την επίλυση προβλημάτων.

Όσοι ολοκληρώσουν την εκπαίδευση και συμμετάσχουν στη διαδικασία της εξέτασης πιστοποίησης θα λάβουν ένα έγγραφο ολοκλήρωσης της εκπαίδευσης και όσοι ολοκληρώσουν επιτυχώς τη διαδικασία της εξέτασης θα λάβουν επίσης μια επιπλέον πιστοποίηση Microsoft.

Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα www.oaed.grSource link

Υψηλής ποιότητας δημοσιογραφική εργασία δεν μπορεί να είναι δωρεάν, αλλιώς γίνεται εξαρτάται από τις αρχές ή τους ολιγάρχες.
Ο ιστότοπός μας χρηματοδοτείται αποκλειστικά από χρήματα διαφήμισης.
Απενεργοποιήστε το πρόγραμμα αποκλεισμού διαφημίσεων για να συνεχίσετε να διαβάζετε τις ειδήσεις.
Με εκτίμηση, συντάκτες