Ελλάδα: οι υψηλότεροι φόροι κοινωνικής ασφάλισης, περιουσίας και κατανάλωσης

Οι Έλληνες πολίτες συνεχίζουν να πληρώνουν μερικές από τις υψηλότερες εισφορές κοινωνικής ασφάλισης στις χώρες του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ), όπως και οι φόροι κατανάλωσης και ιδιοκτησίας, σύμφωνα με έρευνα των φορολογικών ταμείων.

Ταυτόχρονα, το εισόδημα από τη φορολόγηση του εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων είναι σημαντικά χαμηλότερο από ό,τι σε άλλες χώρες μέλη του ΟΟΣΑ και στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες, παρά το γεγονός ότι είναι ίδια με άλλες χώρες του οργανισμού.

Το εισόδημα από μεμονωμένους φορολογούμενους αντιπροσωπεύει το 15,8% των συνολικών κρατικών εσόδων στην Ελλάδα, έναντι του μέσου όρου του ΟΟΣΑ 24%, της Πορτογαλίας 19,9%, της Ιταλίας 26,9% και της Ισπανίας 23,8%. Το χαμηλό επίπεδο των φορολογικών εσόδων πιστεύεται ότι είναι αποτέλεσμα φοροδιαφυγής, κυρίως ελεύθερων επαγγελματιών, και χαμηλών ποσοστών είσπραξης, καθώς οι εμπρόθεσμες πληρωμές φόρου εισοδήματος κυμαίνονται από 70% έως 72%.

Παρά τη μείωση των εισφορών κατά 3,9 ποσοστιαίες μονάδες τα τελευταία χρόνια, η Ελλάδα συνεχίζει να λαμβάνει περίπου το ένα τρίτο (33,2%) του εισοδήματός της από πληρωμές κοινωνικής ασφάλισης, σε σύγκριση με τον μέσο όρο του ΟΟΣΑ που είναι 26,4%.

Σε σύγκριση με άλλες χώρες, η Ελλάδα έχει επίσης σημαντικά υψηλότερους φόρους ακίνητης περιουσίας και ως εκ τούτου υψηλότερα τέλη, αντιπροσωπεύοντας το 7,9% των συνολικών κρατικών εσόδων, με μέσο όρο του ΟΟΣΑ μόλις 5,6%. Ωστόσο, ακριβώς στη φορολογία της κατανάλωσης η Ελλάδα είναι ο αδιαμφισβήτητος ηγέτης και η σύσταση του φορολογικού ταμείου για μετάβαση στην έμμεση φορολογία, ως λιγότερο στρεβλωτική οικονομική δραστηριότητα, δεν έχει νόημα για την Ελλάδα. Ο φόρος προστιθέμενης αξίας, οι ειδικοί φόροι κατανάλωσης και άλλες επιβαρύνσεις αντιπροσωπεύουν το 38,5% του συνόλου των κρατικών εσόδων, 6,5 ποσοστιαίες μονάδες πάνω από τον μέσο όρο του ΟΟΣΑ.

Η μελέτη επισημαίνει επίσης ότι ο ΟΟΣΑ υποστηρίζει μια αλλαγή στη δομή των φορολογικών εσόδων από τον φόρο εισοδήματος στην κατανάλωση και την ιδιοκτησία, που είναι οι πηγές των περισσότερων κρατικών εσόδων στην Ελλάδα και εκείνων που τοποθετούν τη χώρα στην κορυφή της λίστας των εσόδων.

Ταυτόχρονα, μια συγκριτική ανάλυση του Ταμείου Φορολογίας δείχνει ότι η φορολόγηση του εισοδήματος μπορεί να προκαλέσει μεγαλύτερη ζημιά στην οικονομική δραστηριότητα από τη φορολόγηση της περιουσίας και της κατανάλωσης.Source link

Υψηλής ποιότητας δημοσιογραφική εργασία δεν μπορεί να είναι δωρεάν, αλλιώς γίνεται εξαρτάται από τις αρχές ή τους ολιγάρχες.
Ο ιστότοπός μας χρηματοδοτείται αποκλειστικά από χρήματα διαφήμισης.
Απενεργοποιήστε το πρόγραμμα αποκλεισμού διαφημίσεων για να συνεχίσετε να διαβάζετε τις ειδήσεις.
Με εκτίμηση, συντάκτες