Χρειάζεται το Mouzenidis Travel

Η Mouzenidis Travel προχώρησε σε συμφωνία με τους πιστωτές για απαιτήσεις ύψους 17,2 εκατ. ευρώ και υπέβαλε αίτηση για κύρωση της συμφωνίας εξυγίανσης, σύμφωνα με τον νέο πτωχευτικό νόμο.

Η εταιρεία που ανήκει στον όμιλο Μουζενίδη, σύμφωνα με την Καθημερινή, έχει υπογράψει διμερείς συμφωνίες με οκτώ πιστωτές της, οι οποίοι πρόκειται να ενταχθούν στη συμφωνία εξυγίανσης και έχουν απαιτήσεις ύψους 17,2 εκατ. ευρώ. Συμφώνησαν να διαγραφούν τα χρέη της εταιρείας προς αυτούς κατά 70% και το υπόλοιπο 30% – να εξοφληθεί σε 120 ισόποσες μηνιαίες πληρωμές, η πρώτη ένα μήνα μετά τη δημοσίευση της απόφασης.

Η Mouzenidis Travel διαπραγματεύεται και με άλλους 20 πιστωτές που έχουν απαιτήσεις για 7,4 εκατ. ευρώ. Πρόκειται κυρίως για ξενοδοχειακές και εμπορικές εταιρείες, καθώς και για την Mouzenidis Travel Yekaterinburg, η οποία έλαβε περίπου 950 χιλιάδες ευρώ.

Η εταιρεία έχει υποβάλει αίτηση για παράταση των εισαγόμενων μέτρων «προσωρινής προστασίας περιουσιακών στοιχείων», τα οποία έληξαν στις 23 Δεκεμβρίου, ενώ υπέβαλε και αίτημα για ρύθμιση οφειλών. Ωστόσο, σύμφωνα με την απόφαση 15703/2021 που κατείχε η Καθημερινή, η Mouzenidis Travel δεν μπόρεσε να παρατείνει τα μέτρα. Με άλλα λόγια, εξακολουθεί να αντιμετωπίζει εκτελεστικές ενέργειες εναντίον της, όπως έκδοση διαταγών πληρωμής, προσαγωγή ατόμων στη δικαιοσύνη κ.λπ.

Ωστόσο, η εταιρεία, που έχει υποχρεώσεις της τάξης των 100 εκατ. ευρώ, επιδιώκει να συνεννοηθεί με την πλειοψηφία των πιστωτών της, που είναι κυρίως προμηθευτές, δηλ. όχι οι τράπεζες ή το κράτος. Μια εταιρεία που θέλει να παραμείνει βιώσιμη στοχεύει να πετύχει μείωση των υποχρεώσεών της έως και 70%.

Το προσωπικό της Mouzenidis Travel είναι 188 άτομα και λαμβάνοντας υπόψη το εποχικό προσωπικό, ο αριθμός αυτός αυξάνεται στα 360 άτομα. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, «λόγω της παγκόσμιας υγειονομικής κρίσης που προκαλεί η εξάπλωση του ιού COVID-19, η εταιρεία βρίσκεται σε επικείμενη αδυναμία να ανταποκριθεί στις ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις της, λόγω σημαντικής μείωσης του τζίρου της».

Η εταιρεία εκτιμά πτώση 94% στον κύκλο εργασιών από το 2013 έως το 2020 ως θάνατος του ιδρυτή της Μπόρις Μουζενίδησύμφωνα με συμμετέχοντες στην αγορά τουριστικών υπηρεσιών, έχει αυξήσει την πίεση των πιστωτών.Source link

Υψηλής ποιότητας δημοσιογραφική εργασία δεν μπορεί να είναι δωρεάν, αλλιώς γίνεται εξαρτάται από τις αρχές ή τους ολιγάρχες.
Ο ιστότοπός μας χρηματοδοτείται αποκλειστικά από χρήματα διαφήμισης.
Απενεργοποιήστε το πρόγραμμα αποκλεισμού διαφημίσεων για να συνεχίσετε να διαβάζετε τις ειδήσεις.
Με εκτίμηση, συντάκτες