Ευρωβαρόμετρο: "πώς ζουν" Έλληνες

Σύμφωνα με το Ευρωβαρόμετρο, η ύφεση στην οικονομία, η ανεργία και η εξαθλίωση είναι τα κύρια προβλήματα των σύγχρονων Ελλήνων.

Οι ανησυχίες των πολιτών, αλλά και οι απόψεις τους, αποτυπώνονται στη δημοσκόπηση του Ευρωβαρόμετρου, μια κοινωνική έρευνα που πραγματοποιήθηκε για λογαριασμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

οι πολίτες ΕΕ θέλουν το κοινοβούλιο να προστατεύει τη δημοκρατία: το ένα τρίτο των ερωτηθέντων (32%) θεωρεί ότι αυτή είναι η πιο σημαντική αξία που πρέπει να προστατευθεί. Το 39% των Ελλήνων πολιτών πιστεύει στο «κράτος δικαίου».

Η υγεία (42%), η φτώχεια και ο κοινωνικός αποκλεισμός (40%) και η κλιματική αλλαγή (39%) αποτελούν κορυφαίες πολιτικές προτεραιότητες για τους Ευρωπαίους. Αντίστοιχα, για τους Έλληνες: στήριξη της οικονομίας και δημιουργία νέων θέσεων εργασίας (65%), καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού (58%), της υγειονομικής περίθαλψης (56%).

Το 70% των Ελλήνων πολιτών θέλει το Κοινοβούλιο να διαδραματίσει σημαντικότερο ρόλο στο μέλλον, σημαντικά υψηλότερο από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο του 58%. Η υποστήριξη από τους πολίτες της ΕΕ και της ΕΚ (Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ειδικότερα), έχει αυξηθεί σημαντικά κατά τη διάρκεια της πανδημίας.

Σύμφωνα με την έρευνα, σχεδόν το ένα τρίτο των Ευρωπαίων (32%) επιλέγουν τη δημοκρατία ως την κύρια ευρωπαϊκή αξία για προστασία, ακολουθούμενη από την ελευθερία του λόγου και της σκέψης (27%) και την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην ΕΕ και παγκοσμίως (25%). .

Ακολουθεί η αλληλεγγύη μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ με μικρή διαφορά (34%). Στην Ελλάδα, το κράτος δικαίου και η δημοκρατία ταυτίζονται με τις αξίες που πρέπει να προστατεύει το κοινοβούλιο, με 39% και 38% αντίστοιχα.

Η άνοδος του εξτρεμισμού, η διάδοση της παραπληροφόρησης και η αποδυνάμωση του κράτους δικαίου ανησυχούν επίσης τους ευρωπαίους πολίτες.
Αυτό αντικατοπτρίζεται στα αποτελέσματα πρόσφατης δημοσκόπησης για το μέλλον της Ευρώπης, που δημοσιεύθηκε από το Κοινοβούλιο και την Επιτροπή στα μέσα Ιανουαρίου 2022, σύμφωνα με την οποία εννέα στους δέκα Ευρωπαίους συμφωνούν ότι υπάρχει ακόμη περιθώριο για την ενίσχυση της δημοκρατίας στην ΕΕ.

Έντεκα κράτη μέλη δίνουν προτεραιότητα στην υπεράσπιση της δημοκρατίας: Σουηδία, Γερμανία, Φινλανδία, Ιταλία, Δανία, Αυστρία, Λουξεμβούργο, Μάλτα, Πολωνία, Τσεχία και Ουγγαρία. Οι ερωτηθέντες στην Τσεχική Δημοκρατία και την Ουγγαρία κατέταξαν επίσης την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ως κορυφαία προτεραιότητα.

Συνολικά, οι ευρωπαίοι πολίτες εξακολουθούν να θεωρούν τη δημόσια υγεία κορυφαία πολιτική προτεραιότητα για το κοινοβούλιο (42%), ακολουθούμενη από την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού (40%) και την κλιματική αλλαγή (39%). Οι νέοι βάζουν τον αγώνα κατά της κλιματικής αλλαγής στην κορυφή της λίστας τους. Απαντώντας στην ίδια ερώτηση, το 65% των Ελλήνων επέλεξε «υποστήριξη για την οικονομία και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού (58%) και την υγειονομική περίθαλψη (56%)».

Η πλειονότητα των πολιτών της ΕΕ (62%) αξιολογεί θετικά τη συμμετοχή της χώρας τους στην ΕΕ, που είναι το υψηλότερο αποτέλεσμα από το 2007 για δεύτερη συνεχή χρονιά, και μόνο το 9% δηλώνει το αντίθετο. Σχεδόν τα τρία τέταρτα των ερωτηθέντων (72%) λένε ότι η χώρα τους έχει ωφεληθεί από την ένταξη στην ΕΕ. Στο πλαίσιο αυτό, η πλειοψηφία των ερωτηθέντων (63%) είναι αισιόδοξη για το μέλλον. Το 42% έχει ουδέτερη στάση απέναντι στην ένταξη στην ΕΕ, ενώ μόνο το 15% έχει αρνητική στάση. Ωστόσο, η πλειονότητα των Ελλήνων πολιτών (63%) πιστεύει ότι η χώρα έχει ωφεληθεί με το να γίνει μέλος της Ε.Ε.

Το ενδιαφέρον των ευρωπαίων πολιτών να μάθουν περισσότερα για το έργο της ΕΕ παραμένει σταθερό. Σύμφωνα με την τρέχουσα έρευνα, το 43% των ερωτηθέντων ενδιαφέρεται περισσότερο να μάθει πώς δαπανώνται τα χρήματα από τα κονδύλια της ΕΕ. Οι πολίτες θέλουν επίσης να μάθουν περισσότερα για τον ειδικό αντίκτυπο της ευρωπαϊκής νομοθεσίας που εισάγεται στη χώρα τους (30%), τις δραστηριότητες των εθνικών βουλευτών τους (29%) και τι κάνει η ΕΕ για να ξεπεράσει την πανδημία (29%).

Στην Ελλάδα, κάθε δεύτερο άτομο θέλει να μάθει περισσότερα για τον αντίκτυπο της ευρωπαϊκής νομοθεσίας στη χώρα του (53%), πώς η ΕΕ άλλαξε ριζικά την ελληνική κοινότητα (52%) και πώς ακριβώς δαπανώνται τα κονδύλια της ΕΕ (52%).

Ωστόσο, το 48% των Ελλήνων ενδιαφέρεται να μάθει για τα δικαιώματά του ως πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το ίδιο ποσοστό αναρωτιέται τι κάνει η ΕΕ για να ξεπεράσει την πανδημία.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει καταστήσει σαφές ότι η κατανομή των κεφαλαίων από το Ταμείο Ανάκαμψης της ΕΕ πρέπει να βασίζεται σε σαφή και εγκεκριμένα σχέδια, να υπόκεινται σε συνεπή και διαφανή εποπτεία και να υπόκειται σε σεβασμό των θεμελιωδών δημοκρατικών μας αξιών.
«Οι πολίτες θέλουν και έχουν το δικαίωμα να μάθουν περισσότερα για τον συγκεκριμένο αντίκτυπο των πολιτικών και των αποφάσεων της ΕΕ στην καθημερινή τους ζωή», δήλωσε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Robert Metsola.

Η υποστήριξη από τους πολίτες της ΕΕ και της ΕΚ έχει αυξηθεί σημαντικά κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Η πλειοψηφία των πολιτών (58%) θέλει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να διαδραματίσει πιο σημαντικό ρόλο στο μέλλον, ενώ το 36% των πολιτών της ΕΕ που βλέπουν θετικά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αυξήθηκε κατά 12 ποσοστιαίες μονάδες σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος, συμπεριλαμβανομένης της αύξησης 3 βαθμοί σε σχέση με το 2019

Το 45% των ερωτηθέντων είναι ουδέτερο απέναντι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και μόνο το 17% είναι αρνητικό. Το 70% των Ελλήνων, σημαντικά υψηλότερο από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, ζητά ισχυρότερο ρόλο για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Περίπου κάθε δεύτερος κάτοικος της χώρας μας έχει ουδέτερη ιδέα για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (48%), ενώ οι υπόλοιποι μοιράζονται εξίσου αρνητικές (24%) και θετικές (26%) μεταξύ τους.

Η θετική θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αποτυπώνεται και στο τελευταίο Ευρωβαρόμετρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το οποίο δείχνει ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι το πιο αξιόπιστο θεσμικό όργανο της ΕΕ.

Η δημοσκόπηση διενεργήθηκε από την 1η Νοεμβρίου έως τις 2 Δεκεμβρίου 2021 και στα 27 κράτη μέλη της ΕΕ. Πραγματοποιήθηκαν συνολικά 26.510 συνεντεύξεις, με τις βαθμολογίες της ΕΕ να ταξινομούνται με βάση τον πληθυσμό σε κάθε χώρα.Source link

Υψηλής ποιότητας δημοσιογραφική εργασία δεν μπορεί να είναι δωρεάν, αλλιώς γίνεται εξαρτάται από τις αρχές ή τους ολιγάρχες.
Ο ιστότοπός μας χρηματοδοτείται αποκλειστικά από χρήματα διαφήμισης.
Απενεργοποιήστε το πρόγραμμα αποκλεισμού διαφημίσεων για να συνεχίσετε να διαβάζετε τις ειδήσεις.
Με εκτίμηση, συντάκτες