Κατώτατος μισθός: πόσο θα αυξηθεί για τους εργαζόμενους αφού αυξηθεί κατά 2%

Την αύξηση του κατώτατου μισθού στα 663 ευρώ από 650 ευρώ ψήφισε το υπουργικό συμβούλιο που συγκεντρώθηκε υπό την ηγεσία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη.

Κατώτατος μισθός: λόγοι που οδήγησαν σε αύξηση 2%.

Σύμφωνα με το υπουργείο Εργασίας, «η απόφαση λήφθηκε μετά την ολοκλήρωση των διαβουλεύσεων με ερευνητικούς και επιστημονικούς φορείς, Τράπεζα της Ελλάδος, κοινωνικές υπηρεσίες κ.λπ., με βάση τις προτάσεις που έγιναν, τη βιωσιμότητα της οικονομίας και των επιχειρήσεων, ιδιαίτερα των μικρών. και των μεσαίων, καθώς και των διεθνών καταστάσεων».

Σύμφωνα με το υπουργείο Εργασίας, η απόφαση ελήφθη με βάση τη δυναμική της οικονομίας για τη διετία 2019-2020. (δεδομένου ότι η προηγούμενη αύξηση του κατώτατου μισθού έγινε στις αρχές του 2019) και οι προβλέψεις διεθνών και εγχώριων οργανισμών, φορέων οικονομικής ανάπτυξης το 2021 και το 2022.

Σύμφωνα με ΕΛΣΤΑΤ, το ΑΕΠ το 2018 ήταν 180,068 δισ. ευρώ, ενώ το 2020, λόγω της κρίσης με τον κορωνοϊό, ήταν 168,737 δισ. ευρώ. Δηλαδή, μειώθηκε κατά 6,29% σε σχέση με το 2018, κυρίως λόγω των επιπτώσεων της πανδημίας. Υπενθυμίζουμε ότι η πτώση το 2020 ήταν 8,2%.

Διεθνείς και εγχώριοι θεσμοί προβλέπουν ισχυρούς ρυθμούς ανάπτυξης τόσο το 2021 όσο και κυρίως το 2022, ενδεικτικά:

Ευρωπαϊκή Επιτροπή +4,3% το 2021, +6% το 2022, Διεθνές Νομισματικό Ταμείο: +3,3% το 2021, +5,4% το 2022, Τράπεζα της Ελλάδος: +4,2% το 2021, +5,3% το 2022

«Δεδομένων των παραπάνω στοιχείων για τη διετία 2019-2020 (σωρευτική πτώση 6,29%) και των προβλέψεων για το 2021 (αύξηση 3,3-4,3%), η κυβέρνηση αποφάσισε να αυξήσει τον κατώτατο μισθό κατά 2% από την 1η Ιανουαρίου 2022.

Πρόκειται για μια πολύ λογική αύξηση που αντανακλά τις τρέχουσες επιδόσεις καθώς και τις προοπτικές για την οικονομία και δεν θέτει σε κίνδυνο τις επιχειρήσεις και τις θέσεις εργασίας. Οι προβλέψεις για την ανάπτυξη το 2022 (5,3% – 6%), οι οποίες είναι ακόμη πιο ευνοϊκές, προφανώς θα ληφθούν υπόψη μαζί με τις εκθέσεις που θα είναι διαθέσιμες στη διαδικασία προσαρμογής του κατώτατου μισθού, που θα πραγματοποιηθεί το 2022. ανέφερε σε ανακοίνωσή του το υπουργείο…

Γιατί ο κατώτατος μισθός δεν έχει αυξηθεί περισσότερο

Σύμφωνα με το υπουργείο, ο κατώτατος μισθός αυξήθηκε μόνο κατά 2% και όχι περισσότερο γιατί διαφορετικά θα έπληττε την οικονομία και «τελικά τους ίδιους τους εργαζόμενους».

Σύμφωνα με το Υπουργείο Εργασίας, αυτό θα οδηγήσει σε:

Κίνδυνος για τη βιωσιμότητα των εταιρειών που πλήττονται από την πανδημία και λειτουργούν στο όριο. Ο κίνδυνος αυτός είναι ιδιαίτερα υψηλός καθώς οι κλάδοι που έχουν πληγεί περισσότερο (εστίαση κ.λπ.) έχουν επίσης υψηλό ποσοστό κατώτατου μισθού. Ο κίνδυνος απόλυσης ή μετάβασης σε αδήλωτη εργασία λόγω της δυσκολίας κάλυψης του αυξανόμενου εργατικού κόστους εν μέσω ύφεσης. Περαιτέρω επιδείνωση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας, καθώς οι αρνητικές επιπτώσεις της πανδημίας προστέθηκαν στις σοβαρές επιπτώσεις που έχει ήδη προκαλέσει η οικονομική κρίση (μείωση παραγωγικότητας κατά 6,9% και αύξηση του κόστους εργασίας ανά μονάδα προϊόντος κατά 7,9% το 2020 ) .

Πόσο ανεβαίνει ο κατώτατος μισθός;

Σύμφωνα με το υπουργείο, στην Ελλάδα, ο νομίμως θεσπισμένος κατώτατος μηνιαίος μισθός για τους εργαζόμενους από 01/02/2019 είναι 650 ευρώ και το ημερομίσθιο για τους βιοτέχνες είναι 29,04 ευρώ.

Λαμβάνοντας υπόψη ότι στην Ελλάδα καταβάλλονται 14 μισθοί, αυτό αντιστοιχεί σε 758 ευρώ/μήνα. Με την εγκύκλιο 7613/395-18-02-2019 του Υπουργείου Εργασίας προβλέπεται ότι τα ανωτέρω ποσά προσαυξάνονται έως και 30% ανάλογα με τον χρόνο προϋπηρεσίας του εργαζόμενου μέχρι το 2012. Έτσι, ο κατώτατος μισθός θα μπορούσε να είναι κατά 195 ευρώ υψηλότερος.

Αντίστοιχα, από την 1η Ιανουαρίου 2022, ο κατώτατος μισθός διαμορφώνεται στα 663 ευρώ το μήνα (ή 773,5 ευρώ αναλυόμενοι σε 14 μισθούς) και σε τρία χρόνια φθάνει σε αύξηση 198,9 ευρώ. Ο κατώτατος ημερομίσθιος ορίζεται στα 29,62 ευρώ από την 1η Ιανουαρίου 2022.

Κατώτατος μισθός για διαφορετικές κατηγορίες εργαζομένων.

Ύψος κατώτατου μισθού και κατώτατου ημερομισθίου για διάφορες κατηγορίες εργαζομένων.

Σήμερα

1-1-2022

Έτη προϋπηρεσία:

Υπάλληλοι (€/μήνα)

0-3

650,00

663,00

3-6

715,00

729,30

6-9

780,00

795,60

9 και άνω

845,00

861,90

Κατώτατος μισθός με επίδομα γάμου (€/μήνα)

0-3

715,00

729,30

3-6

780,00

795,60

6-9

845,00

861,90

9 και άνω

910,00

928,20

Εργατοτεχνίτες (€/ημέρα)

0-3

29.04

29,62

3-6

30,49

31.10

6-9

31,94

32,58

9-12

33.40

34.07

12-15

34,85

35,55

15-18

36.30

37.03

18 και άνω

37,75

38,51

Κατώτατο ημερομίσθιο με επίδομα γάμου (€/ημέρα)

0-3

31,94

32,58

3-6

33.40

34.07

6-9

34,85

35,55

9-12

36.30

37.03

12-15

37,75

38,51

15-18

39,20

39,98

18 και άνω

40,66

41,47

Σύμφωνα με το υπουργείο Εργασίας, από τον Φεβρουάριο του 2019, η αγοραστική δύναμη του κατώτατου μισθού έχει αυξηθεί αφενός λόγω αποπληθωριστικών πιέσεων (-1,3% το 2020) και αφετέρου λόγω μείωσης 1,63%. στις ασφαλιστικές εισφορές που καταβάλλουν οι εργαζόμενοι (από 15,75% σε 14,12%). Για εργαζόμενο πλήρους απασχόλησης με κατώτατο ημερομίσθιο 650 ευρώ, το συνολικό όφελος από μειωμένα ασφάλιστρα είναι 10,6 ευρώ/μήνα ή 148,3 ευρώ/έτος (με βάση 14 μισθούς).

Δηλαδή συνολικά το πραγματικό ετήσιο εισόδημα των εργαζομένων πλήρους απασχόλησης που λαμβάνουν κατώτατο ημερομίσθιο 650 ευρώ αυξήθηκε κατά περίπου 250 ευρώ ετησίως λόγω αρνητικού πληθωρισμού και χαμηλότερων ασφαλίστρων. Και τώρα, με δεύτερη αύξηση του κατώτατου μισθού, θα αυξηθεί από την 1η Ιανουαρίου 2022 κατά 182 ευρώ επιπλέον.Source link

Υψηλής ποιότητας δημοσιογραφική εργασία δεν μπορεί να είναι δωρεάν, αλλιώς γίνεται εξαρτάται από τις αρχές ή τους ολιγάρχες.
Ο ιστότοπός μας χρηματοδοτείται αποκλειστικά από χρήματα διαφήμισης.
Απενεργοποιήστε το πρόγραμμα αποκλεισμού διαφημίσεων για να συνεχίσετε να διαβάζετε τις ειδήσεις.
Με εκτίμηση, συντάκτες