Μάσκες FFP2: πώς να μην κάνετε λάθος κατά την αγορά

Τι να προσέξετε όταν αγοράζετε μια μάσκα FFP2; Οι ειδικοί συνιστούν να βεβαιωθείτε ότι πληρούνται οι απαιτήσεις ασφαλείας.

Τα πρότυπα ασφαλείας καθορίζονται από την ισχύουσα νομοθεσία – εθνική και ΕΕ. Πληροφορίες για το τι πρέπει να προσέξετε για την αγορά προστατευτικού αξεσουάρ δημοσίευσε το Ελληνικό Υπουργείο Ανάπτυξης, επικαλούμενο τη Γενική Διεύθυνση Βιομηχανίας και Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας, που είναι η αρμόδια αρχή για την εποπτεία και τον έλεγχο των μέσων ατομικής προστασίας. (ΜΑΠ). Έξι βασικά σημεία:

1. Η μάσκα και η συσκευασία πρέπει να φέρουν την ένδειξη “CE” – ευδιάκριτα, ευανάγνωστα και ανεξίτηλα. Αυτή είναι η δήλωση συμμόρφωσης κατασκευαστή με τις απαιτήσεις ασφαλείας του ισχύοντος Ευρωπαϊκού κανονισμού (ΕΕ) 2016/425 για τον εξοπλισμό ατομικής προστασίας.

2. Η σήμανση CE συνοδεύεται από τέσσερα ψηφία που προσδιορίζουν τον οργανισμό πιστοποίησης της μάσκας (κοινοποιημένος οργανισμός -NB). Αυτός ο φορέας διενεργεί διαδικασία αξιολόγησης της συμμόρφωσης του προϊόντος. Οι αρχές με έγκυρη κοινοποίηση ΜΑΠ βρίσκονται στη διεύθυνση https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/index.cfm?fuseaction=directive.notifiedbody&dir_id=155501

3. Εκτός από τη σήμανση CE, στη μάσκα πρέπει να υπάρχουν οι ακόλουθες σημάνσεις:

αναγνωριστικό/διακεκριμένο όνομα/εμπορικό σήμα του κατασκευαστή· όνομα και τύπος προϊόντος· αριθμός και έκδοση του EN 149:2001+A1:2009. κατηγορίας FFP ή κλάσης FFP2, που υποδηλώνουν την κατακράτηση μικροσωματιδίων στο επίπεδο του 95%. Η επιλογή του FFP2 δεν αποκλείει την κατηγορία FFP3, η οποία υποδηλώνει κατακράτηση μικροσωματιδίων κατά 99%. ονομασία NR (Μη επαναχρησιμοποιήσιμη – Μίας χρήσης) ή R (Επαναχρησιμοποιήσιμη – πολλαπλών χρήσεων).

4. Η μάσκα πρέπει να είναι σωστά συσκευασμένη. Η συσκευασία πρέπει να περιέχει:

ημερομηνία κατασκευής και ημερομηνία λήξης του προϊόντος· οδηγίες χρήσης, προφυλάξεις, προειδοποιήσεις στα ελληνικά, η τήρηση των οποίων είναι απαραίτητη για την ασφαλή χρήση του προϊόντος. Μερικές φορές οι οδηγίες μπορεί να βρίσκονται μέσα στη συσκευασία. πληροφορίες σχετικά με τον κατασκευαστή· δεδομένα του εισαγωγέα όταν προέρχονται από τρίτη χώρα· αριθμός και τυπική έκδοση (EN 149: 2001 + A1: 2009). κλάση FFP2; Σήμανση NR ή R. όνομα/τύπος προϊόντος.

5. Οι μάσκες αναπνευστήρα με την ένδειξη KN95 ή N95, που υποδηλώνουν συμμόρφωση με το κινεζικό εθνικό πρότυπο GB2626-2019 ή 2006 και το αμερικανικό εθνικό πρότυπο NIOSH-42CFR84 αντίστοιχα, μπορούν να διατεθούν για χρήση στην ελληνική αγορά μόνο υπό τους παραπάνω όρους της νομοθεσίας της ΕΕ και πρέπει να φέρει σήμανση CE και άλλα που αναφέρονται παραπάνω.

6. Οι καταναλωτές θα πρέπει να αποφεύγουν την προμήθεια μεμονωμένων μασκών όταν η συσκευασία τους δεν φέρει τις παραπάνω σημάνσεις και είναι το περιεχόμενο μεγαλύτερης συσκευασίας.

Η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας και οι τελωνειακές αρχές ελέγχουν συστηματικά τις εισαγωγές μασκών από τρίτες χώρες. Εάν διαπιστωθούν αποκλίσεις από τις παραπάνω απαιτήσεις, ο καταναλωτής έχει τη δυνατότητα να υποβάλει καταγγελία στη Γενική Διεύθυνση Βιομηχανίας και στη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας με τον προβλεπόμενο τρόπο: https://www.ggb.gr/el/σύστημα διαχείρισης παραπόνων .

.Source link

Υψηλής ποιότητας δημοσιογραφική εργασία δεν μπορεί να είναι δωρεάν, αλλιώς γίνεται εξαρτάται από τις αρχές ή τους ολιγάρχες.
Ο ιστότοπός μας χρηματοδοτείται αποκλειστικά από χρήματα διαφήμισης.
Απενεργοποιήστε το πρόγραμμα αποκλεισμού διαφημίσεων για να συνεχίσετε να διαβάζετε τις ειδήσεις.
Με εκτίμηση, συντάκτες