Όποιος δεν εμβολιαστεί θα πληρώσει πρόστιμο 100 ευρώ

Από την ερχόμενη Δευτέρα οι κάτοικοι άνω των 60 που θα μείνουν ανεμβολίαστος, θα κληθεί να πληρώσει πρόστιμο, με ορισμένες εξαιρέσεις.

Η κυβέρνηση περιέγραψε με όλα τα χρώματα τη φρίκη της πανδημίας και εξήγησε ότι η παράταση της «θητείας δεν μπορείς να σκεφτείς», που σημαίνει ότι από την ερχόμενη Δευτέρα, 17 Ιανουαρίου, τα άτομα άνω των 60 ετών που παραμένουν ανεμβολίαστα θα τιμωρούνται με πρόστιμο 100 ευρώ κάθε μήνα. .

Τον Ιανουάριο, όπως ανακοινώθηκε, το πρόστιμο θα είναι 50 ευρώ, καθώς είναι μισό μήνα και εφεξής για κάθε μήνα οι ανεμβολίαστοι θα πληρώνουν πρόστιμο 100 ευρώ.

Η απόφαση της κυβέρνησης δημοσιεύτηκε στο Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, με εξαίρεση όσους για λόγους υγείας δεν μπορούν να εμβολιαστούν. Ο Στέλιος Πέτσας, αναπληρωτής υπουργός Εσωτερικών, εξήγησε σήμερα ότι το πρόστιμο θα ισχύει μετά τις 16 Ιανουαρίου.

Μέχρι στιγμής έχει μείνει ανοιχτή η απόφαση για τον υποχρεωτικό εμβολιασμό όλων των άνω των 50 ετών. Ωστόσο, το θέμα αυτό συζητείται και η απόφαση για αυτό θα ανακοινωθεί στο άμεσο μέλλον. Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης δήλωσε:

«Άτομα άνω των 60 ετών έπρεπε να κλείσουν ραντεβού μέχρι τις 16 Ιανουαρίου για να πάρουν την πρώτη τους δόση. Σε αντίθετη περίπτωση θα επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο 100 ευρώ κάθε μήνα και βάσει νόμου τα χρήματα αυτά θα εισπράττονται σε ειδικό ταμείο νοσοκομείων».

Η απόφαση αφορά όλα τα φυσικά πρόσωπα που διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα και έχουν γεννηθεί πριν την 31η Δεκεμβρίου 1961. Υπόκεινται σε υποχρεωτικό εμβολιασμό σύμφωνα με τους ορισμούς του άρθρου 24 του ν. 4865/2021 (Α΄ 238), για τον οποίο συντρέχουν οι περιοριστικοί λόγοι εξαίρεσης από τον εμβολιασμό, άρθρο 2.

Εξαιρέσεις

Άρθρο 2 Λόγοι εξαίρεσης από τον εμβολιασμό κατά του COVID-19

Από το υποχρεωτικό μέτρο του εμβολιασμού κατά του κορωνοϊού COVID-19 εξαιρούνται τα άτομα που αναφέρονται στο άρθρο 1, τα οποία, σύμφωνα με το άρθρο 24 παράγραφος 2 του ν. 4865/2021 (ΑΔ 238), έχουν αποδεδειγμένους ιατρικούς λόγους που εμποδίζουν τον εμβολιασμό, σύμφωνα με με κοινή απόφαση Υπουργού και Υφυπουργού Υγείας (Β ‘3794) σύμφωνα με τα στοιχεία Δ1α / ΓΠ.οικ.50933 / 13.8.2021 κατά περίπτωση.

Άρθρο 3. Αρμόδιες αρχές για την εξαίρεση από τον εμβολιασμό κατά του κορωνοϊού

Η απόφαση άρσης της υποχρέωσης εμβολιασμού βαρύνει τις τριμελείς επιτροπές για κάθε υγειονομική περιφέρεια που προτείνονται με απόφαση των διοικητών ή των νόμιμων αναπληρωτών τους. Αποτελούνται από γιατρούς του Εθνικού Συστήματος Υγείας που ειδικεύονται σε παθολόγο, καρδιολόγο και αλλεργιολόγο. Οι επιτροπές μπορούν κατά την κρίση τους να ζητήσουν και να λάβουν υπόψη τη γνώμη αρμόδιου ιατρού, εάν στη σύνθεση της επιτροπής δεν συμμετέχει ειδικός της σχετικής ειδικότητας, π.χ. αιματολόγος.

Στις επιτροπές αυτές, σύμφωνα με τις κατά τόπους αρμοδιότητές τους σε κάθε ιατρική περιφέρεια, τα αιτήματα εξαίρεσης από την υποχρέωση εμβολιασμού αποστέλλονται αποκλειστικά μέσω του θεράποντος ιατρού, σε ηλεκτρονική διεύθυνση που θα ανακοινώνεται στην ιστοσελίδα κάθε ΔΥΠΕ.

Πώς να υποβάλετε αίτηση για εξαίρεση

Η αίτηση περιλαμβάνει τα πλήρη στοιχεία ταυτοποίησης του αιτούντος και του θεράποντος ιατρού και συγκεκριμένα: όνομα, επώνυμο, ΑΦΜ, ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας για αποστολή της απόφασης της αρμόδιας υγειονομικής επιτροπής. Στην ίδια αίτηση πρέπει να αναφέρεται η ημερομηνία της αίτησης εξαίρεσης και ο λόγος της εξαίρεσης σύμφωνα με το άρθρο 2 της παρούσας συμφωνίας. Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από ιατρικό πιστοποιητικό υποβοηθούμενης αποφυλάκισης με όλες τις απαραίτητες πληροφορίες σύμφωνα με τα προαναφερθέντα και κάθε άλλο σχετικό στοιχείο πρέπει να γνωστοποιείται στην αρμόδια επιτροπή.

Από την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος, προβλέπεται έκτακτη προθεσμία δέκα (10) ημερολογιακών ημερών για την υποβολή αιτήσεων απαλλαγής από τον υποχρεωτικό εμβολιασμό για ιατρικούς λόγους στις αρμόδιες υγειονομικές επιτροπές. Οι αιτήσεις θα απαντηθούν εντός έκτακτης προθεσμίας επτά (7) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία υποβολής τους. Η απόφαση, που αφορά μόνο τα απαραίτητα προσωπικά δεδομένα, κοινοποιείται άμεσα ηλεκτρονικά τόσο στον αιτούντα όσο και στον θεράποντα ιατρό.

Κατά τη διάρκεια της προθεσμίας υποβολής αίτησης εξαίρεσης, καθώς και της προθεσμίας απάντησης της αρμόδιας υγειονομικής επιτροπής, αναστέλλεται η διαδικασία υποχρεωτικού εμβολιασμού των αιτούντων και τα πρόστιμα.

Όλες οι αιτήσεις που δεν αναφέρουν τους λόγους εξαίρεσης όπως ορίζονται στο άρθρο 2 ή που δεν συνοδεύονται από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, πρέπει να απορρίπτονται ως μη επιλέξιμες και η απόφαση άρνησης πρέπει να κοινοποιείται αμέσως στον αιτούντα και στον θεράποντα ιατρό μέσω e-mail. Από τη στιγμή της κοινοποίησης της απορριπτικής απόφασης, ο αιτών υπόκειται σε υποχρεωτικό εμβολιασμό.

Οι θετικές αποφάσεις απαλλαγής εμβολιασμού διαβιβάζονται ηλεκτρονικά και σύμφωνα με τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφαλείας, καθώς και στην ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Α.Ε.».

.Source link

Υψηλής ποιότητας δημοσιογραφική εργασία δεν μπορεί να είναι δωρεάν, αλλιώς γίνεται εξαρτάται από τις αρχές ή τους ολιγάρχες.
Ο ιστότοπός μας χρηματοδοτείται αποκλειστικά από χρήματα διαφήμισης.
Απενεργοποιήστε το πρόγραμμα αποκλεισμού διαφημίσεων για να συνεχίσετε να διαβάζετε τις ειδήσεις.
Με εκτίμηση, συντάκτες