Η ώρα Χ πλησιάζει – πριν από τις 16 Ιανουαρίου θα πρέπει να έχουν χρόνο να κάνουν τον πρώτο εμβολιασμό προσώπου 60+

Στην ηλικιακή ομάδα άνω των 60 ετών απαιτείται το εμβόλιο κατά του κορωνοϊού. Από τις 16 Ιανουαρίου όλοι όσοι δεν προλάβαιναν να κλείσουν ραντεβού τουλάχιστον για το πρώτο ραντεβού θα αντιμετωπίζουν μηνιαίο πρόστιμο 100 ευρώ.

Κυβερνητική απόφαση που δημοσιεύτηκε στο Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, με ένδειξη εξαιρέσεων για όσους για λόγους υγείας δεν μπορούν να εμβολιαστούν. Ο υφυπουργός Εσωτερικών Στέλιος Πέτσας εξήγησε σήμερα ότι το πρόστιμο θα ισχύει μετά τις 16 Ιανουαρίου.

Η απόφαση για τον υποχρεωτικό εμβολιασμό όλων των άνω των 50 ετών έχει μείνει ανοιχτή μέχρι στιγμής. Ωστόσο, το θέμα αυτό συζητείται και στο άμεσο μέλλον θα ανακοινωθεί η σχετική απόφαση. Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης δήλωσε:

«Άτομα άνω των 60 ετών έπρεπε να κλείσουν ραντεβού πριν από τις 16 Ιανουαρίου για να πάρουν την πρώτη δόση. Σε αντίθετη περίπτωση θα επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο 100 ευρώ κάθε μήνα και βάσει νόμου τα χρήματα αυτά θα εισπράττονται σε ειδικό ταμείο νοσοκομείων».

Τι αναφέρεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αφορά όλα τα άτομα που διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα και έχουν γεννηθεί πριν την 31η Δεκεμβρίου 1961. Υπόκεινται σε υποχρεωτικό εμβολιασμό σύμφωνα με τους ορισμούς του άρθρου 24 του ν. 4865/2021 (Α ΄ 238), για τον οποίο τηρούνται οι περιοριστικοί λόγοι εξαίρεσης από τον εμβολιασμό, άρθρο 2.

ΑΡΘΡΟ 2. Λόγοι εξαίρεσης από τον εμβολιασμό κατά του COVID-19

Από το υποχρεωτικό μέτρο εμβολιασμού κατά του κορωνοϊού COVID-19 εξαιρούνται τα άτομα που αναφέρονται στο άρθρο 1, τα οποία, σύμφωνα με το άρθρο 24 παράγραφος 2 του ν. 4865/2021 (ΑΔ 238), έχουν αποδεδειγμένους λόγους υγείας που εμποδίζουν τον εμβολιασμό, σύμφωνα με την κοινή με απόφαση του Υπουργού και Υφυπουργού Υγείας (Β ‘3794) σύμφωνα με τα στοιχεία Δ1α / ΓΠ.οικ.50933 / 13.8.2021, κατά περίπτωση.

Άρθρο 3. Αρμόδιες αρχές για εξαίρεση από τον εμβολιασμό κατά του κορωνοϊού

Η απαλλαγή από τον εμβολιασμό είναι ευθύνη των τριμελών επιτροπών για κάθε ιατρική περιφέρεια, όπως προτείνεται με απόφαση των διοικητών ή των νόμιμων αναπληρωτών τους. Αποτελούνται από γιατρούς του Εθνικού Συστήματος Υγείας που ειδικεύονται σε παθολόγο, καρδιολόγο και αλλεργιολόγο. Οι επιτροπές μπορούν κατά την κρίση τους να ζητήσουν και να λάβουν υπόψη τη γνώμη αρμόδιου ιατρού, εάν στην επιτροπή δεν συμμετέχει ειδικός της σχετικής ειδικότητας, όπως αιματολόγος.

Οι εξαιρέσεις εμβολιασμού ζητούνται αποκλειστικά μέσω του θεράποντος ιατρού σε αυτές τις επιτροπές, σύμφωνα με την τοπική δικαιοδοσία τους σε κάθε ιατρική περιφέρεια, σε ηλεκτρονική διεύθυνση που θα ανακοινώνεται στον ιστότοπο κάθε ΔΥΠΕ.

Η αίτηση περιλαμβάνει τα πλήρη στοιχεία ταυτότητας του αιτούντος και του θεράποντος ιατρού και συγκεκριμένα: όνομα, επίθετο, αριθμό μητρώου κοινωνικής ασφάλισης, διεύθυνση email επικοινωνίας για αποστολή της απόφασης στην αρμόδια υγειονομική επιτροπή. Στην ίδια αίτηση πρέπει να αναφέρεται η ημερομηνία της αίτησης εξαίρεσης και ο λόγος της εξαίρεσης σύμφωνα με το άρθρο 2 της παρούσας συμφωνίας. Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από ιατρικό πιστοποιητικό απολύσεως με όλες τις απαραίτητες πληροφορίες σύμφωνα με τα παραπάνω και κάθε άλλο σχετικό αποδεικτικό στοιχείο πρέπει να τίθεται υπόψη της αρμόδιας επιτροπής.

Από την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος, υπάρχει έκτακτη προθεσμία δέκα (10) ημερολογιακών ημερών για την υποβολή αιτήσεων απαλλαγής από τον υποχρεωτικό εμβολιασμό για ιατρικούς λόγους στις αρμόδιες υγειονομικές επιτροπές. Οι υποβολές θα απαντηθούν εντός εξαιρετικής προθεσμίας επτά (7) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία αποστολής τους. Η απόφαση, που αφορά μόνο τα απαραίτητα προσωπικά δεδομένα, κοινοποιείται άμεσα ηλεκτρονικά τόσο στον αιτούντα όσο και στον θεράποντα ιατρό.

Κατά τη διάρκεια της προθεσμίας υποβολής αίτησης εξαίρεσης, καθώς και της προθεσμίας απάντησης από την αρμόδια υγειονομική επιτροπή, αναστέλλεται ο υποχρεωτικός εμβολιασμός των αιτούντων και η ποινή.

Όλες οι αιτήσεις που δεν αναφέρουν τους λόγους εξαίρεσης που αναφέρονται στο άρθρο 2 ή δεν συνοδεύονται από τα απαραίτητα δικαιολογητικά, πρέπει να απορρίπτονται ως απαράδεκτες και η απόφαση άρνησης πρέπει να κοινοποιείται αμέσως στον αιτούντα και στον θεράποντα ιατρό με -ταχυδρομείο. Από τη στιγμή της κοινοποίησης της απόφασης άρνησης, ο αιτών υπόκειται σε υποχρεωτικό εμβολιασμό.

Οι θετικές αποφάσεις για απαλλαγή από τον εμβολιασμό διαβιβάζονται ηλεκτρονικά και σύμφωνα με τα σχετικά και απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφαλείας, καθώς και στην ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Α.Ε.».

Source link

Υψηλής ποιότητας δημοσιογραφική εργασία δεν μπορεί να είναι δωρεάν, αλλιώς γίνεται εξαρτάται από τις αρχές ή τους ολιγάρχες.
Ο ιστότοπός μας χρηματοδοτείται αποκλειστικά από χρήματα διαφήμισης.
Απενεργοποιήστε το πρόγραμμα αποκλεισμού διαφημίσεων για να συνεχίσετε να διαβάζετε τις ειδήσεις.
Με εκτίμηση, συντάκτες