Η Ελλάδα θα μειώσει την ηλικία υποχρεωτικού εμβολιασμού στα 50 έτη

Η Ελλάδα εξετάζει το ενδεχόμενο να επεκτείνει τον υποχρεωτικό εμβολιασμό κατά του Covid-19 σε άτομα ηλικίας μεταξύ 50 και 59 ετών, δήλωσε την Παρασκευή ο αναπληρωτής υπουργός Εσωτερικών Στέλιος Πέτσας, επιβεβαιώνοντας πρόσφατα δημοσιεύματα των μέσων ενημέρωσης.

Σχετικές ανακοινώσεις αναμένονται τις επόμενες ημέρες, πρόσθεσε. Σε συνομιλία με Skai tv ο αναπληρωτής υπουργός είπε ότι ο νέος υποχρεωτικός εμβολιασμός δεν θα επηρεάσει τα επαγγελματικά κριτήρια, αλλά την ηλικία.

«Η απόφαση να εισαχθούν κριτήρια ηλικίας καθώς οι υποχρεωτικοί εμβολιασμοί απέδωσε καρπούς και οι περιορισμοί μπορούν να μειωθούν εάν χρειαστεί», είπε ο Πέτσας σε συνέντευξή του στον τηλεοπτικό σταθμό Skai.

Τόνισε ότι το πρόστιμο σε στο ποσό των 100 ευρώ μηνιαίως για ανεμβολίαστα άτομα άνω των 60 ετών θα τεθεί σε λειτουργία όπως έχει προγραμματιστεί μετά 16 Ιανουαρίου

Κυβερνητική απόφαση που δημοσιεύτηκε στο Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, με ένδειξη εξαιρέσεων για όσους για λόγους υγείας δεν μπορούν να εμβολιαστούν.

Τι αναφέρεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αφορά όλα τα άτομα που διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα και έχουν γεννηθεί πριν την 31η Δεκεμβρίου 1961. Υπόκεινται σε υποχρεωτικό εμβολιασμό σύμφωνα με τους ορισμούς του άρθρου 24 του ν. 4865/2021 (Α΄ 238), για τον οποίο τηρούνται οι περιοριστικοί λόγοι εξαίρεσης από τον εμβολιασμό, άρθρο 2.

Άρθρο 2. Λόγοι εξαίρεσης από τον εμβολιασμό κατά του COVID-19

Από το υποχρεωτικό μέτρο εμβολιασμού κατά του κορωνοϊού COVID-19 εξαιρούνται τα άτομα που αναφέρονται στο άρθρο 1, τα οποία, σύμφωνα με το άρθρο 24 παράγραφος 2 του ν. 4865/2021 (ΑΔ 238), έχουν αποδεδειγμένους λόγους υγείας που εμποδίζουν τον εμβολιασμό, με την κοινή με απόφαση του Υπουργού και Υφυπουργού Υγείας (Β ‘3794) σύμφωνα με τα στοιχεία Δ1α / ΓΠ.οικ.50933 / 13.8.2021, κατά περίπτωση.

Άρθρο 3. Αρμόδιες αρχές για εξαίρεση από τον εμβολιασμό κατά του κορωνοϊού

Η απαλλαγή από τον εμβολιασμό είναι ευθύνη των τριμελών επιτροπών για κάθε ιατρική περιφέρεια, όπως προτείνεται με απόφαση των διοικητών ή των νόμιμων αναπληρωτών τους. Αποτελούνται από γιατρούς του Εθνικού Συστήματος Υγείας που ειδικεύονται σε παθολόγο, καρδιολόγο και αλλεργιολόγο. Οι επιτροπές μπορούν κατά την κρίση τους να ζητήσουν και να λάβουν υπόψη τη γνώμη αρμόδιου ιατρού, εάν στην επιτροπή δεν συμμετέχει ειδικός της σχετικής ειδικότητας, όπως αιματολόγος.

Οι εξαιρέσεις εμβολιασμού ζητούνται αποκλειστικά μέσω του θεράποντος ιατρού σε αυτές τις επιτροπές, σύμφωνα με τις κατά τόπους αρμοδιότητές τους σε κάθε ιατρική περιφέρεια, σε ηλεκτρονική διεύθυνση που θα ανακοινώνεται στον ιστότοπο κάθε ΔΥΠΕ.

Η αίτηση περιλαμβάνει τα πλήρη στοιχεία ταυτότητας του αιτούντος και του θεράποντος ιατρού και συγκεκριμένα: όνομα, επίθετο, αριθμό μητρώου κοινωνικής ασφάλισης, διεύθυνση email επικοινωνίας για αποστολή της απόφασης στην αρμόδια υγειονομική επιτροπή. Στην ίδια αίτηση πρέπει να αναφέρεται η ημερομηνία της αίτησης εξαίρεσης και ο λόγος της εξαίρεσης σύμφωνα με το άρθρο 2 της παρούσας συμφωνίας. Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από ιατρικό πιστοποιητικό απολύσεως με όλα τα απαραίτητα στοιχεία σύμφωνα με τα παραπάνω και κάθε άλλο σχετικό αποδεικτικό στοιχείο πρέπει να τίθεται υπόψη της αρμόδιας επιτροπής.

Από την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος, προβλέπεται κατ’ εξαίρεση δέκα (10) ημερολογιακή προθεσμία υποβολής αίτησης εξαίρεσης από τον υποχρεωτικό εμβολιασμό για ιατρικούς λόγους στις αρμόδιες υγειονομικές επιτροπές. Οι υποβολές θα απαντηθούν εντός εξαιρετικής προθεσμίας επτά (7) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία αποστολής τους. Η απόφαση, που αφορά μόνο τα απαραίτητα προσωπικά δεδομένα, κοινοποιείται άμεσα ηλεκτρονικά τόσο στον αιτούντα όσο και στον θεράποντα ιατρό.

Κατά τη διάρκεια της προθεσμίας υποβολής αίτησης εξαίρεσης, καθώς και της προθεσμίας απάντησης από την αρμόδια υγειονομική επιτροπή, αναστέλλεται ο υποχρεωτικός εμβολιασμός των αιτούντων και η ποινή.

Όλες οι αιτήσεις που δεν αναφέρουν τους λόγους εξαίρεσης που αναφέρονται στο άρθρο 2 ή δεν συνοδεύονται από τα απαραίτητα δικαιολογητικά, πρέπει να απορρίπτονται ως απαράδεκτες και η απόφαση άρνησης να κοινοποιείται αμέσως στον αιτούντα και στον θεράποντα ιατρό με e. -ταχυδρομείο. Από τη στιγμή της κοινοποίησης της απόφασης άρνησης, ο αιτών υπόκειται σε υποχρεωτικό εμβολιασμό.

Οι θετικές αποφάσεις για απαλλαγή από τον εμβολιασμό διαβιβάζονται ηλεκτρονικά και σύμφωνα με τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφαλείας, καθώς και στην ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Α.Ε.».

Source link

Υψηλής ποιότητας δημοσιογραφική εργασία δεν μπορεί να είναι δωρεάν, αλλιώς γίνεται εξαρτάται από τις αρχές ή τους ολιγάρχες.
Ο ιστότοπός μας χρηματοδοτείται αποκλειστικά από χρήματα διαφήμισης.
Απενεργοποιήστε το πρόγραμμα αποκλεισμού διαφημίσεων για να συνεχίσετε να διαβάζετε τις ειδήσεις.
Με εκτίμηση, συντάκτες