Η Αθήνα θα λάμψει: ο φωτισμός του δρόμου θα ενημερωθεί

Ο δήμαρχος Αθηναίων Κώστας Μπακογιάννης προωθεί μια φιλόδοξη 12ετή σύμβαση για την αντικατάσταση του οδοφωτισμού στην πρωτεύουσα, συνολικού ύψους 53.655.680 ευρώ.

Σύμφωνα με το Documento, πρόκειται για την προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για την αντικατάσταση 43.678 παλαιών φωτιστικών με εξοπλισμό φωτισμού νέας τεχνολογίας στους δρόμους επτά συνοικιών της πόλης. Η τεχνική πρόταση ανατέθηκε στην εταιρεία «Μυτιληναίος Ανώνυμη Εταιρεία Όμιλος Επιχειρήσεων», η οποία κέρδισε τον διαγωνισμό.

Σύμφωνα με την αντίστοιχη έκθεση, από τα 53.655.680,40 ευρώ που αποτελούν τον προϋπολογισμό, το μεγαλύτερο μέρος περιλαμβάνεται στο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων (45.688.362,00 ευρώ) και το υπόλοιπο θα καλυφθεί από ίδιους πόρους του δήμου Αθηναίων. .

Το κριτήριο ανάθεσης σύμβασης σε συγκεκριμένο εργολάβο, σύμφωνα με τον δήμο, ήταν η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.

Όπως σημειώνεται, το μέσο ετήσιο κόστος εξυπηρέτησης πηγών οδικού φωτισμού από αρμόδιους υπαλλήλους του δήμου υπολογίζεται σε 1.650.000 ευρώ.

Κατά συνέπεια, το κόστος συντήρησης 45.373 υφιστάμενων φωτιστικών σε δέκα χρόνια είναι 16.500.000,00 ευρώ.

Source link

Υψηλής ποιότητας δημοσιογραφική εργασία δεν μπορεί να είναι δωρεάν, αλλιώς γίνεται εξαρτάται από τις αρχές ή τους ολιγάρχες.
Ο ιστότοπός μας χρηματοδοτείται αποκλειστικά από χρήματα διαφήμισης.
Απενεργοποιήστε το πρόγραμμα αποκλεισμού διαφημίσεων για να συνεχίσετε να διαβάζετε τις ειδήσεις.
Με εκτίμηση, συντάκτες