Η ισχύς του ευρωπαϊκού ψηφιακού πιστοποιητικού περιορίστηκε στους εννέα μήνες

Το ευρωπαϊκό ψηφιακό πιστοποιητικό θα ισχύει για εννέα μήνες, ανακοίνωσε η Επιτροπή.

Ειδικότερα, η Επιτροπή ενέκρινε κανόνες για το ψηφιακό πιστοποιητικό COVID της ΕΕ, ορίζοντας υποχρεωτική περίοδο ισχύος 9 μηνών (ακριβώς 270 ημερών) για ταξίδια εντός της ΕΕ.

Ο νέος κανόνας θα γίνει υποχρεωτικός για τα 27 κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την 1η Φεβρουαρίου. Θα μπορούσε να αποκλειστεί από μια αυξημένη πλειοψηφία των κυβερνήσεων της ΕΕ ή από μια απλή πλειοψηφία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αλλά αξιωματούχοι είπαν ότι απολαμβάνει επαρκής υποστήριξη. Αυτός ο κανόνας αντικαθιστά τη μη δεσμευτική σύσταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που ανακοινώθηκε τον Νοέμβριο.

Μόλις τεθεί σε ισχύ ο κανόνας, τα κράτη της ΕΕ θα πρέπει να επιτρέπουν σε πλήρως εμβολιασμένους ταξιδιώτες με έγκυρο πιστοποιητικό υγείας να επισκέπτονται την επικράτειά τους. Ωστόσο, ως εξαίρεση, που δικαιολογείται από πιθανή επιδείνωση της κατάστασης, μπορούν να επιβάλλουν πρόσθετες απαιτήσεις, όπως αρνητικά τεστ ή καραντίνα, εάν είναι αναλογικές.

Τα κράτη της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της Ιταλίας, της Πορτογαλίας και της Ελλάδας, απαιτούν τώρα από πλήρως εμβολιασμένους ταξιδιώτες από άλλες χώρες της ΕΕ να είναι επίσης αρνητικοί για Covid-19 κατά την άφιξή τους. Οι νέοι κανόνες ισχύουν μόνο για τα διεθνή ταξίδια.

Οι νέες απαιτήσεις για ταξίδια εντός της ΕΕ εναρμονίζουν τους διάφορους κανόνες στα κράτη μέλη. Αυτή η περίοδος λαμβάνει υπόψη τις συστάσεις του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων, σύμφωνα με τις οποίες συνιστώνται δόσεις επανεμβολιασμού το αργότερο έξι μήνες μετά το τέλος του πρώτου κύκλου εμβολιασμού. Το πιστοποιητικό θα παραμείνει σε ισχύ για μια περίοδο χάριτος ακόμη τριών μηνών, πέραν αυτών των έξι, για να διασφαλιστεί ότι οι εθνικές εκστρατείες εμβολιασμού μπορούν να προσαρμοστούν και οι πολίτες έχουν πρόσβαση σε αναμνηστικές δόσεις.

Η Στέλλα Κυριακίδη, Επίτροπος για την Υγεία και την Ασφάλεια των Τροφίμων, λέει ότι «η συμφωνηθείσα ημερομηνία λήξης για το ψηφιακό πιστοποιητικό COVID της ΕΕ είναι μια αναγκαιότητα για τη διασφάλιση της ελεύθερης κυκλοφορίας και του συντονισμού σε επίπεδο ΕΕ. Η δύναμη και η επιτυχία αυτών των μέσων έγκειται στη συνεπή χρήση τους σε ολόκληρη την ΕΕ.

Οι νέοι κανόνες για την περίοδο λήψης των πιστοποιητικών εμβολιασμού ισχύουν για τους σκοπούς του ταξιδιού. Κατά την εισαγωγή διαφορετικών κανόνων για τη χρήση πιστοποιητικών σε εθνικό επίπεδο, τα κράτη μέλη ενθαρρύνονται να τους ευθυγραμμίσουν με αυτούς τους νέους κανόνες προκειμένου να παρέχουν εγγυήσεις στους ταξιδιώτες.

Επιπλέον, χθες η Επιτροπή προσάρμοσε επίσης τους κανόνες για την κωδικοποίηση των πιστοποιητικών εμβολιασμού. Αυτό είναι απαραίτητο ώστε τα έγγραφα που πιστοποιούν την ολοκλήρωση της αρχικής παρτίδας να διακρίνονται πάντα από τα πιστοποιητικά που εκδόθηκαν μετά τον επανεμβολιασμό.

Οι αυξανόμενες δόσεις θα καταγράφονται ως εξής:

3/3 για αναμνηστική δόση μετά από μια σειρά αρχικών 2 δόσεων εμβολιασμού. 2/1 για μια αναμνηστική δόση μετά από έναν μόνο εμβολιασμό ή ένα εμβόλιο δύο δόσεων που χορηγήθηκε σε ένα άτομο που έχει αναρρώσει.

Ο Didier Raeder, Επίτροπος Δικαιοσύνης, δήλωσε: «Το ψηφιακό πιστοποιητικό COVID της ΕΕ είναι μια ιστορία επιτυχίας. Πρέπει να το διατηρήσουμε έτσι και να προσαρμοστούμε στις μεταβαλλόμενες συνθήκες και στις νέες γνώσεις. Η μονομερής δράση στα κράτη μέλη θα μας οδηγήσει πίσω στον κατακερματισμό και την αβεβαιότητα που είδαμε την περασμένη άνοιξη. Η περίοδος των εννέα μηνών για τη λήψη των πιστοποιητικών εμβολιασμού θα δώσει σε πολίτες και επιχειρήσεις την εμπιστοσύνη που χρειάζονται κατά τον προγραμματισμό των ταξιδιών τους. Τα κράτη μέλη πρέπει τώρα να διασφαλίσουν ότι οι ενισχυτές κινούνται γρήγορα για να προστατεύσουν την υγεία μας και να εξασφαλίσουν ασφαλή ταξίδια.»

Από την πλευρά του, ο Επίτροπος για την Εσωτερική Αγορά Thierry Breton σημείωσε ότι «η ψηφιακή πιστοποίηση της ΕΕ για τον COVID έχει γίνει παγκόσμιο πρότυπο. Αντικατοπτρίζοντας τις πιο πρόσφατες επιστημονικές γνώσεις σχετικά με τις αναμνηστικές δόσεις, το πιστοποιητικό παραμένει ένα σημαντικό εργαλείο για την καταπολέμηση των διαφόρων κυμάτων της πανδημίας».

Κυβερνητικές αποφάσεις

Οι κυβερνήσεις μπορεί να έχουν διαφορετικές κάρτες Covid-19 για πρόσβαση σε εκδηλώσεις ή εγκαταστάσεις στην επικράτειά τους. Αξιωματούχος της ΕΕ δήλωσε ότι μετά το αναμνηστικό εμβόλιο, η ισχύς του πιστοποιητικού Covid-19 θα παραταθεί χωρίς περιορισμούς, καθώς επί του παρόντος δεν υπάρχουν επαρκείς πληροφορίες σχετικά με τη διάρκεια προστασίας που παρέχεται από την αναμνηστική δόση.

Το κύριο εμβόλιο της ΕΕ για τον Covid-19 αποτελείται επί του παρόντος από δύο δόσεις εμβολίων Pfizer / BioNTech, AstraZeneca και Moderna ή από μία δόση εμβολίου Johnson & Johnson.

Source link

Υψηλής ποιότητας δημοσιογραφική εργασία δεν μπορεί να είναι δωρεάν, αλλιώς γίνεται εξαρτάται από τις αρχές ή τους ολιγάρχες.
Ο ιστότοπός μας χρηματοδοτείται αποκλειστικά από χρήματα διαφήμισης.
Απενεργοποιήστε το πρόγραμμα αποκλεισμού διαφημίσεων για να συνεχίσετε να διαβάζετε τις ειδήσεις.
Με εκτίμηση, συντάκτες